Президент Конґресу Українців Канади привітав Україну з 20-ю річницею проголошення Декларації про державний суверенітет

16 липня 2010 р. Вінніпег – Президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод зазначив, що сьогодні визначний ювілей,  адже  20 років тому Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України, що призвело до повторної появи України серед суверенних держав світу. Декларацією про державний суверенітет України було проголошено право українського народу на суверенітет, незалежність, цілісність і неподільність влади України в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах.”Хочу висловити свої щирі вітання і найкращі побажання народу України з нагоди цього  особливого ювілею”, – заявив Президент  Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Оцінюючи досягнення України з моменту її повторної появи на світовій арені як незалежної держави, варто віддати належне українському народові, який серед інших своїх досягнень, створив толерантну державу, яка стала однією з небагатьох істинно демократичних держав колишнього Радянського Союзу. Я закликаю новостворений Кабінет Міністрів України продовжувати будувати  інституції влади на засадах розвитку української національної ідентичності  та гарантувати основні свободи для свого народу “.

В Декларації про державний суверенітет  від 16 липня 1990 року також проголошувалося, що Україна є суверенною національною державою яка розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення і що її громадяни, назележно від  расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять становлять народ України. Декларація проголосила, що народ України має виключне право володіти, користуватися і розпоряджатися національним багатством України, а також представники всіх національностей, що проживають на її території, мають право на вільний національний та культурний розвиток.

“Представники української громади в Канаді прагнуть бачити Україну  могутньою країною з сильною і єдиною українською національною ідентичністю. Ми будемо продовжувати працювати разом з народом України, допомагаючи їм подолати спадщину важкого минулого, і  будемо підтримувати розвиток демократії, стабільності, процвітання та гармонійного розвитку Української держави“, – сказав Павло Ґрод. “20 мільйонів українців, які живуть в 35 країнах світу, в тому числі 1,2 млн. у Канаді, мають за обов’язок підтримувати подальше просування української культури, мови, історії та національної спадщини, так само як і підтримувати демократичний, громадянський, соціальний, економічний і державний розвиток України, які зазначені  в Декларації”.

Декларація про державний суверенітет України стала першим кроком на шляху до відродження української державності, падіння Радянського Союзу і була переломним моментом на шляху до  розвитку суверенної та незалежної держави,  незалежність якої було проголошено через рік, 24 серпня 1991.

Декларація заклала основні принципи та пріоритети зовнішньої політики України, в тому числі рівноправну участь у міжнародних справах та питаннях колективної  міжнародної безпеки, а також дала можливість приймати безпосередньо  участь та  інтегруватися  в Європейські структури та  процеси.


За подальшою інформацією звертайтеся до:Конґрес Українців Канади
Телефон: (204) 942-4627
Факс: (204) 947-3882
Електронна адреса: ucc@ucc.ca

Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed