Ukrainian Community Honours Veterans on Remembrance Day


November 11, 2010-Ottawa, Canada-The Ukrainian Canadian community pays respect and admiration to the hundreds of thousands of men and women who have sacrificed and risked their lives for peace and freedom around the world.

“The Ukrainian Canadian community expresses its lasting and heartfelt support for the tremendous sacrifices made by the men and women in the Canadian Forces who have fought to protect Canadian values in both World Wars, in the Korean War and now in Afghanistan, as well as in peacekeeping missions around the world,” stated Ukrainian Canadian Congress president Paul Grod.

“Today, all Canadians pay tribute to the sacrifices made by generations of Canadians in our Armed Forces, those who perished and those who returned wounded from armed conflicts for the protection of our fundamental values.  We thank them for our freedom.  As Ukrainian Canadians we also remember and pay tribute to the millions of men and women who perished fighting for the freedom of their ancestral Ukrainian homeland.  The men and women of the Ukrainian Sich Riflemen, the 1st Ukrainian Division of the Ukrainian National Army, the Ukrainian Insurgent Army and the Organization of Ukrainian Nationalists.”

Mr. Grod concluded, “As we remember the sacrifices of men and women of our armed forces, we must also remember the WWI internment operations as one of Canada’s most tragic events.  Thousands of Ukrainian Canadians were jailed in Canadian internment camps because of the country they came from.  We must remember and acknowledge our history so we do not repeat these mistakes.”

Background

More than 80,000 Ukrainians were branded “enemy aliens” during Canada’s first national internment operations of 1914 to 1920. An additional 5,000 Ukrainians, including men, women and children, were interned as forced labourers in 24 Canadian concentration camps during and after the First World War. More than 8,000 people were interned in total. People were interned not because of anything they had done, but only because of where they had come from. There was no evidence then, nor has any been found since, of divided loyalties on the part of the victims of these internment measures.


Українська громада вшановує ветеранів у День памяті

11 листопада 2010 р., Оттава, Канада – Українсько-канадська громада віддала данину поваги і захоплення сотням тисяч жінок і чоловіків, які ризикували i жертвували своїм життям задля миру і свободи у всьому світі.

“Українсько-канадська громада висловлює свою міцну і щиросердечну підтримку за величезні жертви, принесені жінками та чоловіками канадських військових сил, котрі боролися в ім’я захисту канадських цінностей у двох  Світових війнах, у Корейській війні і тепер в Афганістані, а також тим, котрі приймали і приймають участь у миротворчих акціях по всьому світі,” — заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод.

“Сьогодні всі канадці віддають данину поваги жертвам, зробленим поколіннями військових канадських збройних сил, які загинули або повернулися пораненими з полів бою в ім’я захисту наших основних цінностей. Ми вдячні їм за нашу свободу. Як українські канадці, ми також пам’ятаємо і віддаємо належне мільйонам жінок і чоловіків, які загинули у боротьбі за свободу їхньої  батьківщини України:чоловіків і жінок Українського Стрілецького Братства “Січ”, учасників 1-ої Української Дивізії Української Національної Армії, Української Повстанської Армії та Організації Українських Націоналістів.”

У підсумку Павло Ґрод сказав: «Згадуючи жертви, принесені жінками і чоловіками наших збройних сил, ми мусимо також пам’ятати про операції по інтернуванню українців у Канаді підчас Першої світової війни як одну з найтрагічніших сторінок в історії Канади. Тисячі канадців українського походження були ув’язнені в канадські табори для інтернованих осіб через те, що народилися в Україні. Ми повинні пам’ятати і віддавати належне нашій історії, щоб не повторити помилок минулого.”

Довідка

Більше ніж 80 тисяч українців були оголошені “ворогами народу” підчас операцій по інтернуванню, що проводилися в Канаді у 1914-1920 рр. Додатково 5 тисяч українців, включно з чоловіками, жінками і дітьми, були змушені до примусової праці в 24 канадських концентраційних таборах у період  і після Першої світової війни. Вцілому було інтерновано більше ніж 8 тисяч осіб. Люди були інтерновані не тому, що вчинили щось погане, а тільки через своє походження. Ні тоді, ані тепер не було і нема жодних доказів невірності канадській державі з боку цих жертв заходів інтернування.


UCC Media Contact
Darla Penner
Tel: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed