UCC Calls on Canadians to Light a Candle

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS URGES CANADIANS TO LIGHT A CANDLE IN MEMORY OF 1932-33 HOLODOMOR VICTIMS IN UKRAINE


November 26, 2010-WINNIPEG, Manitoba-Ukrainians around the world will mark Holodomor Remembrance Day on November 27, 2010 – the annual commemoration of the most tragic episode of Ukraine’s history when Stalin’s regime used famine as a weapon in an attempt to destroy the Ukrainian people in the 1932-33 Holodomor.

“We ask Canadians to honour the victims and survivors of the Holodomor by lighting a candle on Saturday (Nov 27) evening at 19:32 (7:32p.m.) and placing it in their windows,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “We must never waiver in our commitment to honour the memory of the millions of victims of Stalin’s campaign of terror and must ensure that the memory of these victims is recognized to ensure that the world never forgets.”

The Ukrainian World Congress, in cooperation with the Ukrainian Canadian Congress, launched an international awareness campaign called “Candle of Prayer” which is being conducted in Ukraine, Canada, and in 33 countries around the world.  The campaign’s slogan is translated as “Keep the candle of memory lit“.

The Ukrainian Canadian Congress appeals to Ukrainians and all Canadians to join the“Candle of Prayer” commemoration this Saturday on November 27, 2010, on Holodomor Remembrance Day. The campaign’s initiatives for that day include:

  • a minute of silence observed from 19:32 to 19:33 (7:32 to 7:33 PM) local time as a symbolic representation of the Holodomor years, followed by prayers for memory of the millions of murdered Ukrainians; and
  • candles lit in every church, community centre and on window sills at home.

Canada and 13 other countries around the globe joined Ukraine in recognizing the Holodomor as genocide; the memory of Holodomor victims has been honoured by various international institutions, including the European Parliament, United Nations, and the Organization for Security and Co-operation in Europe.

For a list of events across Canada please visit Holodomor Events 2010.

Let’s reveal the truth about the Holodomor to the world!

Ukraine remembers – the World acknowledges
UCC Media Contact

Darla Penner

Tel: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca

www.ucc.ca

26 листопада 2010 р.,-Вінніпеґ  Манітоба Українці усього світу відмічатимуть День пам’яті Голодомору 27 листопада 2010 р. – щорічне вшанування найтрагічнішого епізоду в історії України, коли сталінський режим використав голод як зброю у намаганні знищити український народ у Голодоморі 1932-33 рр.

“Ми просимо канадців вшанувати тих, хто помер і тих, хто пережив Голодомор, у суботу (27 листопада) ввечері (7:32 pm.), запаливши і поставивши свічку у їхніх вікнах,” – заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Ми ніколи не повинні зраджувати нашій відданості у вшануванні пам’яті мільйонів жертв сталінської кампанії терору і мусимо бути певні, що пам’ять про ці жертви зберігається і що світ про це ніколи на забуде.”

Світовий Конґрес Українців у співпраці з Конґресом Українців Канади започаткував міжнародну кампанію усвідомлення під назвою “Свічка пам’яті”, що проводиться в Канаді, Україні та 33 інших країнax світу. Лозунг кампанії звучить так: “Свічку пам’яті тримайте запаленою.”

Конґрес Українців Канади закликає українців і всіх канадців приєднатися до “Свічки пам’яті” цієї суботи, 27 листопада 2010 р., у День пам’яті Голодомору. Серед інших ініціатив кампанії у цей день є слідуючі:

  • дотримання хвилини мовчання з 19:32до 19:33 (з 7:32 до 7:33 пополудні) за місцевим часом як символічне представництво років Голодомору, після чого прохання скласти молитву в пам’ять мільйонів замордованих українців;
  • запалення свічок у кожній церкві, громадському центрі та на підвіконнях у хатах.

Канада та 13 інших країн світу приєдналися до України, визнавши Голодомор геноцидом. Пам’ять про жертви Голодомору була вшанована різними міжнародними інституціями, включно з Європейським Парламентом, Об’єднаними Націями та Організацією для Безпеки і Співробітництва в Європі.

Із списком заходів по Канаді можна ознайомитися, відвідавшиГолодомор.

Відкриймо світові правду про Голодомор!

Україна памятає – світ визнає!

КУК мeдія контакт

Дарла Пеннер
Тел. (204) 942-4627
dpenner@ucc.ca

www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed