UCC Asks President Yanukovych to Recognize Holodomor

Ukrainian Canadian Congress Calls upon Ukrainian President Viktor Yanukovych to Recognize the Holodomor as an act of Genocide Against Ukrainian People

November 27, 2010-Winnipeg, Manitoba- The Ukrainian Canadian Congress continued Holodomor Commemoration Week activities by calling upon Ukrainian President Viktor Yanukovych to respect the law and declare the Holodomor a genocide against the Ukrainian people.

“We ask President Yanukovych to abide by the laws of Ukraine and respect the memory of the millions of victims who perished in the Ukrainian famine of 1932-33, the Holodomor, by recognizing abiding by the law of Ukraine and by recognizing it as a genocide against the Ukrainian people,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod.  “Canada and five of its provinces have all recognized the genocidal nature of the Holodomor following the release of Soviet archival records.  Ukraine must not move to diminish the memory of those who died.”

The Ukrainian Canadian Congress wrote a letter last month to inform all members of the Verkhovna Rada of international support for Ukraine in acknowledging the Holodomor as an act of genocide against the Ukrainian people and to inform them that the world is watching the actions of Ukrainian Parliamentarians, where legislation has been introduced to diminish the tragedy of the Holodomor by removing any references to its genocidal nature.

“We must never waiver in our commitment to the memory of the millions of victims of Stalin’s campaign of terror and the deliberate attempt to destroy the Ukrainian nation,” stated UCC National President Paul Grod.  “What Ukraine, Canada and many other governments around the world have recognized in legislation is intended to ensure no one forgets.”

The Ukrainian Canadian Congress is marking the 77th anniversary of the Holodomor with several initiatives, including by urging Canadians to participate in Holodomor commemoration activities in their communities and to sign the petition launched by the Ukrainian World Congress available online at: Petition

To view the letter from Paul Grod to Pres. Yanukovych, click here: Pres. Yanukovych.

For a list of Holodomor events across Canada, please click here:Holodomor events.
UCC Media Contact

Darla Penner

Tel: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca

www.ucc.ca


27 листопада 2010 р.- Вінніпег, Манітоба-Конґрес Українців Канади розпочав проведення заходів, приурочених до Тижня пам’яті, закликавши Президента України Віктора Януковича поважати право і проголосити Голодомор геноцидом проти українського народу.

“Ми звертаємося до Президента Віктора Януковича залишатися вірним законам України і виявити повагу до мільйонів жертв, які померли під час голоду в Україні у 1932-33 рр., Голодомору, твердо додержуючись закону України і визнаючи цей акт геноциду супроти українського народу,” заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Слідкуючи за радянськими архівними записами, Канада і п’ять її провінцій визнали геноцидську природу Голодомору. Україна не повинна ослабити пам’ять про тих, хто помер. ”

Минулого місяця Конґрес Українців Канади поінформував (копія у додатку) всіх членів Верховної Ради про міжнародну підтримку для України у визнанні Голодомору актом геноциду супроти українського народу. Конґрес також повідомив, що світ слідкує за діями українських парламентаріїв, якими було запропоноване законодавство, спрямоване на применшення трагедії Голодомору шляхом позбавлення будь-яких згадок про його геноцидську природу.

“Ми ніколи не повинні зраджувати нашій відданості пам’яті мільйонів жертвсталінської кампанії терору і навмисного намагання винищення української нації,”заявив президент Конґресу Павло Ґрод. “Це, що визнано законодавством України, Канади та законодавством багатьох інших урядів світу повинно мати гарантію, що про нього не забудуть.”

Конґрес Українців Канади відзначатиме 77 річницю Голодомору декількома ініціативами, включно із спонуканням канадців до участі у заходах по вшануванню Голодомору у їхніх громадах і підписанням звернення Світового Конґресу Українців, яке можна знайти в інтернеті за адресою: звернення.

Подивитись листа Павла Грода до Президента Януковича можна тут:

Президент Янукович

Будь ласка, дивіться у додатку список заходів, присвячених Голодомору, що проводяться по всій Канаді. У додатку також копія листа до членів Верховної Ради України: Голодомор.

КУК мeдія контакт
Дарла Пеннер
Тел. (204) 942-4627
dpenner@ucc.ca
www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed