Ukrainian Canadian Congress meets with Minister Van Loan

L to R-Taras Zalusky, Borys Potapenko, Chrystyna Bidiak, Minister Van Loan, Paul Grod, John Iwaniura, and Taras Pidzamecky.

December 2, 2010-Ottawa, Canada-On November 30, 2010, the Ukrainian Canadian Congress met with the Honourable Peter Van Loan, Minister of International Trade, to discuss a number of issues regarding Canada-Ukraine relations and issues of concern to the Ukrainian Canadian community.

The Ukrainian Canadian Congress delegation that met with Minister Van Loan included representatives from the Canada Ukraine Chamber of Commerce, the League of Ukrainian Canadian Women, the Ukrainian National Federation, and the League of Ukrainian Canadians.

“We had an open and frank discussion with Minister Van Loan on key issues relating to bilateral relations between Canada and Ukraine,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod.  “We thanked the government on behalf of the community for Prime Minister Stephen Harper’s recent historic trip to Ukraine and for Canada’s strong support for Ukraine’s further democratic development.  We encouraged the government to continue its policy of constructive engagement and remain vigilant in monitoring ongoing rights issues in Ukraine”

Specific subjects addressed at the meeting included: the negotiations of a Canada-Ukraine Free Trade Agreement, increasing bilateral trade as well as person to person contact, and the implementation of the Canada-Ukraine Youth Mobility Agreement in 2011.  The UCC delegation raised the importance of the rule of law, rights issues and transparency in the context of Canada-Ukraine Trade relations.

In addition, the subject of the recent information that the Canadian Museum of Human Rights has not confirmed a permanent and prominent exhibit on the Holodomor (Ukraine’s 1932-33 Famine Genocide) or Canada’s First National Internment Operations were raised.

“This is a national, federally funded museum and it is incumbent upon the government to ensure that it is open, transparent and representative in both its governance and operations,” concluded Grod.

About the Ukrainian Canadian Congress

The Ukrainian Canadian Congress is the voice of Canada’s Ukrainian community.  The Congress brings together under one umbrella all the national, provincial and local Ukrainian Canadian organizations. Together with its member organizations, the UCC has been leading, coordinating and representing the interests of one of Canada’s largest ethnic communities (1.2 million) for 70 years and instrumental in shaping Canada’s social, economic and political landscape.


UCC Media Contact

Darla Penner

Tel: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca

www.ucc.ca


Конґрес Українців Канади зустрічається з міністром Вен Лоеном 2 грудня 2010 р.Оттава 30 листопада 2010 р. Конґрес Українців Канади зустрівся з вельмишановним Пітером Вен Лоеном, міністром міжнародної торгівлі, щоб обговорити ряд питань, що стосуються канадсько-українських відносин і питань, що турбують українсько-канадську громаду.

До складу делегації Конґресу Українців Канади, яка зустрічалася з міністром Вен Лоеном, ввійшли представники Канадсько-Української Торгової Палати, Ліґи Українок Канади, Українського Національного Об’єднання Канади та Ліґи Українців Канади.

“Ми мали відкриту і дружню розмову з міністром Вен Лоеном з ключових питань, що стосуються двобічних зв’язків між Канадою та Україною,” – заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Від імені громади ми подякували урядові за недавню історичну поїздку в Україну прем’єр-міністра Канади Стівена Харпера та за міцну підтримку Канадою дальшого демократичного розвитку України. Ми такожзаохотили канадський уряд продовжувати його політику конструктивної роботи і залишатися пильним у спостереженні за постійними проблемами порушення демократичних прав в Україні.”

Серед специфічних питань, що обговорювались під час зустрічі, був Канадсько-український договір про вільну торгівлю, зростаюча двобічна торгівля та контакти один на один, а також втілення в життя у 2011 р. Меморандуму про молодіжні обміни. Делегація Конґресу підняла питання про важливість дотримання законів, правових норм і прозорості у канадсько-українських торгівельних стосунках.

На додаток, обговорювалось недавнє повідомлення про те, що Канадський Музей Людських Прав не затвердив перманентної та визначної виставки про Голодомор (український геноцид 1932-33 рр.) або виставки щодо операцій по інтернуванню українців у Канаді під час Першої світової війни.

“Це національний, урядом спонсорований музей і обов’язком уряду є прослідкувати, щоб музей був відкритим, прозорим і представницьким як в управлінні, так і в роботі,” – підсумував Павло Ґрод.

Про Конґрес Українців Канади

Конґрес Українців Канади є голосом української громади в Канаді. Конґрес об’єднує під одним дахом усі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Разом зі своїми Складовими Організаціями, КУК протягом 70 років був і залишається лідером, координатором та представником інтересів однієї з найбільших етнічних громад Канади (1,2 млн.). Він відіграв важливу роль у формуванні соціального, економічного та політичного обличчя Канади.

КУК мeдія контакт
Дарла Пеннер
Тел. (204) 942-4627
dpenner@ucc.ca
www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed