National Holodomor Commemoration Ceremony held November 30 at Parliament Hill

December 3, 2010- Ottawa – The Ukrainian Canadian Congress joined the Canada-Ukraine Parliamentary Friendship Group, the Embassy of Ukraine, Parliamentarians, clergy, foreign diplomats and over two hundred guests at Parliament Hill for the National Holodomor Commemoration.

The ceremony commemorating the 77th anniversary of the Holodomor was held at the Government of Canada Conference Centre.

“The Ukrainian Canadian Congress thanks His Excellency Dr. Ihor Ostash, Ambassador of Ukraine to Canada and Mark Warawa, M.P. for their work in organizing the event,” stated Paul Grod National President of the Ukrainian Canadian Congress. “In addition, we were reminded of the human element of the tragedy by Holodomor survivor Mykola Latyshko. May God inspire us to do good and may the memory of the victims of the Holodomor be eternal – Вічная Їм Память.”

Along with Minister of Immigration, Citizenship and Multiculturalism, the Honourable Jason Kenney, the group was addressed by Dr. Ostash, the Hon.  Michael Ignatieff, Leader of the Opposition, Senator Raynell Andreychuk, Mr. Bernard Bigras, M.P. from the Bloc Québécois, Ms. Peggy Nash, President of the NDP Party, Ukrainian World Congress President Eugene Czolij, Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod, and Holodomor survivor  Mr. Mykola Nicholas Latyshko.

UCC National President Paul Grod spoke about the harm done to the Ukrainian nation as a result of Soviet policies intended to “denationalize Ukraine.”

“It is this loss of memory and this denationalization which remains a significant problem for many Ukrainians, even its current President Viktor Yanukovych who has unfortunately bowed to Russia’s current interpretation of Ukraine’s history,” stated Grod. “On behalf of the Ukrainian Canadian community, I congratulate Prime Minister Stephen Harper for his resolve in bringing the issue of Holodomor recognition to the forefront during his recent visit to Ukraine.  I thank Canada’s Members of Parliament, Senators together with their political parties, and the Members of the Legislative Assemblies of Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Ontario and Quebec for your struggle against Holodomor denial.”

“Canadians have concluded Holodomor Awareness week with a number of national initiatives including the lighting of the International Remembrance Candle – Cвічка Моліня – which is lit before us this evening.  Despite our best efforts to raise awareness about arguably one of the greatest genocides in the history of mankind, it is ironic that Canada’s newest Museum and the first national museum outside of Ottawa, the Canadian Museum for Human Rights, has unfortunately decided to bury the Holodomor along with Canada’s First National Internment Operations into obscure catch all sections of the Museum with titles such as “The Canadian Human Rights Journey (Unfinished Business),” stated Grod.  “Canada has an opportunity as a world leader in human rights to ensure that relatively unknown or underappreciated tragedies in Canada and around the world such as the Holodomor, to address these tragedies and to make the world a better place for all its citizens.”

The Ukrainian Canadian Congress would like to thank and recognize the efforts of all those who made the event so successful, including, His Eminence Metropolitan Yurij Kalitschuk, Father Cyril Mykytiuk, Mr. Mark Warawa, M.P., Chair of the Canada Ukraine Parliamentary Friendship Group, the League of Ukrainian Canadians for their Holodomor display, Ambassador Ostash and the staff of the Embassy of Ukraine, bandurist Iaroslav Dzus and Mr. Ihor Belkin.

Links to the speeches of those who addressed the ceremony are below:

Paul Grod

Eugene Czolij

Micheal Ignatieff

Jason Kenney
UCC Media Contact

Darla Penner

Tel: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca

www.ucc.ca


Національна урочиста церемонія вшанування Голодомору

відбулася 30 листопада на Пагорбі перед Парламентом
3 грудня 2010 р.Оттава -Конґрес Українців Канади разом з Канадсько-Українською Парламентською Групою, посольством України, урядовцями, священством, зарубіжними дипломатами та більш ніж двомастами гостей вшанував пам’ять жертв Голодомору на пагорбі перед парламентом Канади.

Церемонія вшанування 77 річниці Голодомору відбулася у конференційному залі канадського уряду.

“Конґрес Українців Канади дякує його превосходительству д-ру Ігореві Осташу, послу України в Канаді, та Маркові Вараві, депутату парламенту, за їх роботу в організації заходу,” – заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “На додаток, нам пригадали про людський елемент трагедії свідченнями очевидця Голодомору Миколи Латишка. Хай нам Бог допомагає робити добро і нехай пам’ять про жертви Голодомору буде вічною!”

Разом з міністрім іміграції, громадянства та багатокультурності, високоповажним Джейсоном Кенні до групи також звернулися д-р Ігор Осташ, високоповажний Майкл Ігнатьєв, лідер опозиції, сенатор Рейнел Андрейчук, пан Бернард Біграс, депутат парламенту від блоку Квебекуа, пані Пеггі Неш, голова народно-демократичної партії (НДП), президент Світового Конґресу Українців Євген Чолій, президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод і очевидець Голодомору пан Микола Латишко.

Президент Конґресу Павло Ґрод розповів про шкоду, заподіяну українській нації в результаті совєцької політики, що мала намір “денаціоналізувати Україну.”

“Це є ця втрата пам’яті і ця денаціоналізація, що залишається значною проблемою для багатьох українців і, навіть, теперішнього президента Віктора Януковича, який, на жаль, поклонився сучасній російській інтерпретації української історії,” – заявив Ґрод. “Від імені українсько-канадської громади дозвольте мені привітати Стівена Харпера за його рішення, під час  недавньої поїздки в Україну, порушити питання визнання Голодомору як одне з першочергових. Я дякую членам канадського уряду, сенаторам, разом з їхніми політичними партіями, та членам законодавчих асамблей Саскачевану, Манітоби, Альберти, Онтаріо і Квебеку за вашу боротьбу проти заперечення Голодомору.”

“Канадці завершили Тиждень усвідомлення про Голодомор численними національними ініціативами, включно із запаленням Національної Свічки Пам’яті – Свічки Моління, яка горить перед нами сьогоднішнього вечора. Незважаючи на наші найкращі зусилля усвідомити про Голодомор як про один з найбільших ґеноцидів в історії людства, іронічно, що найновіший канадський і перший національний музей за межами Оттави – Канадський Музей Людських Прав – на жаль, вирішив поховати Голодомор разом з операціями по інтернуванню українців у Канаді під час Першої світової війни у непомітну пастку під заголовком “Подорож канадськими людськими правами (незакінчені справи).” – заявив Павло Ґрод. “Як світовий лідер з людських прав, Канада має можливість гарантувати, що відносно невідомі або недооцінені трагедії в Канаді та у всьому світі як Голодомор мають бути виявлені, а світ повинен стати кращим місцем для усіх його громадян.”

Конґрес Українців Канади хотів би подякувати і відзначити старання усіх тих, хто зробив цей захід таким успішним, включно з його високопреосвященством митрополитом Юрієм Каліщуком, отцем Кирілом Микитюком, паном Марком Варавою, членом уряду, головою Канадсько-Української Парламентської Групи, Лігою Українців Канади за їхню виставку про Голодомор, послу Ігореві Осташу, а також службовцям посольства України, бандуристу Ярославові Джусу та панові Ігорю Бєлкіну.

КУК мeдія контакт
Дарла Пеннер
Тел. (204) 942-4627
dpenner@ucc.ca
www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed