Ukrainian Community Concludes Annual General Meeting in Saskatoon

Ukrainian Community Concludes Annual General Meeting in Saskatoon

UKRAINIAN COMMUNITY CONCLUDES ANNUAL GENERAL MEETING IN SASKATOON: UNITED ON A PLAN TO BUILD COMMUNITY FOR THE FUTURE
 
 
SASKATOON-JUNE 29, 2011-The leadership of the Ukrainian Canadian community just concluded three days of meetings to set the priorities for the Ukrainian Canadian Congress for the coming years.”Representatives and leaders from Ukrainian community organizations, Ukrainian Canadian Congress branches, and provincial councils completed 3 days of focused discussions setting the direction for the future development of the Ukrainian Canadian community”, stated Ukrainian Canadian Congress National Congress President Paul Grod. “As a united voice, the community has set the priorities for our agenda over the next 3 years.”

UCC Delegation Visits Statue of Lesya Ukrainka – University of Saskatchewan

“I would like to thank Slawko Kindrachuk and the Saskatchewan Provincial Council, as well as UCC Saskatoon President Marlene Bodnar for organizing an excellent program which highlighted the vibrancy of Saskatchewan’s Ukrainian community,” stated Grod, “In addition to the heavy meeting schedule, board members were provided with an opportunity for a unique tour of ‘Ukrainian Saskatoon’, including a dinner and concert featuring the very talented Pavlychenko Folklorique Ensemble and the Spivohrai Children’s Choir.”

UCC Annual General Meeting 2011 – Saskatoon

Some of the highlights of the AGM and Board of Directors meeting included:

  • Changes to the composition of the Executive Committee (addition of new members Michael Hantzsch (UCPBF) from Calgary and Slawko Kindrachuk (UCC – Saskatchewan Provincial Council) and the Board of Directors (addition of new members Adriana Buyniak Willson (League of Ukrainian Women), Olena Kit (SUSK), and Oksana Bondarchuk (UCC – Manitoba Provincial Council).
  • Appointment of new committee chairs (Serhiy Koroliuk – Immigration co-chair, Michael Hantzsch – Awards and Recognition Committee)
  • Approval of the recipients of the 2011 Youth Leadership Awards

In addition to UCC’s continuous efforts in dealing with the Canadian Museum for Human Rights and supporting democracy in Ukraine, the Board of directors approved the key strategic priorities for the Congress for the next three years. UCC Vice President, Daria Luciw and UCC Secretary Ann Szyptur led a day long priority setting exercise on Sunday.

“The Ukrainian Canadian community is committed to ensuring that over the next three years our organizations remain strong and vibrant, while re-engaging our community and reflecting its priorities in our action plan”, stated Luciw. “There was a strong consensus reached on the need to develop materials to increase the level of knowledge around a number of key issues such as establishing the historical factual record on the Holdomor and Canada’s first national internment operations, while celebrating the Ukrainian community’s achievements in building this country over the last 120 years.”

“In addition to maintaining our ongoing financial stability, the UCC Board committed to ensuring that we recognize our history and identity”, stated Szyptur. “We will be implementing new tactics and methods to better engage and connect with groups such as new immigrants and young people”, stated Szyptur.

As a next step, UCC member organizations will be meeting with their communities to not only validate these strategies but also to discuss how all UCC members can contribute to their achievement.

UCC Media Contact:
Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ЗАВЕРШУЄ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ У САСКАТУНІ: ОБ’ЄДНАНІ В ПЛАНІ ПОБУДОВИ МАЙБУТНЬОЇ ГРОМАДИ 29 червня 2011 р.-Саскатун-Провідники українсько-канадської громади щойно завершили триденні засідання щодо визначення першочергових завдань Конґресу Українців Канади на наступні роки.

“Представники та провідники українських громадських організацій, відділів Конґресу Українців Канади та провінційних рад завершили триденні наради, зосереджені на визначенні напрямку майбутнього розвитку українсько-канадської громади,” – заявив національний президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Громада одноголосно визначила приоритети порядку денного на наступні три роки.”

“Я хотів би подякувати Славкові Кіндрачуку та Провінційній раді, а також голові Конґресу Українців Канади, відділ Саскатун, Марлін Боднар, за організацію відмінної програми, що відобразила вібруючу українську громаду Саскачевану,” – констатував Ґрод. “На додаток до насиченого порядку засідань членам Дирекції була надана можливість для унікального туру по”українському Саскатуну”, включно з обідом і концертом за участю дуже талановитого Фольклорного ансамблю Павличенка та Дитячого хору “Співограй”.

Деякими із найяскравіших моментів Річних загальних зборів та засідань Дирекції були:

  • зміни до структури Екзекутивного комітету (введення нових членів, а саме: Михайла Ганча (УКФПБ) з Калгарі та Славка Кіндрачука (Провінційна рада КУК Саскачевану) та до структури Дирекції (введення нових членів, а саме: Адріани Буйняк-Вілсон (Ліґа Українок Канади), Олени Кіт (СУСК) та Оксани Боднарчук (Провінційна рада КУК Манітоби);
  • призначення нових голів комітетів (Сергій Королюк – співголова Іміграційного комітету, Михайло Ганч – Комітет Нагород та Bідзначень);
  • Схвалення номінацій на отримання Нагороди Молодого Провідника 2011.

На додаток до безперервних зусиль Конґресу Українців Канади у справі Канадського Музею Людських Прав та підтримки демократії в Україні, Дирекція Конґресу схвалила його ключові стратегічні приоритети на наступні три роки. У неділю заступник президента Конґресу Українців Канади Дарія Луців, а також його секретар Анна Шиптур провели цілоденну сесію iз визначення першочергових завдань Конґресу.

“Українсько-канадська громада хоче бути певною, що у наступні три роки наші організації залишатимуться сильними і вібруючими, завдяки переорганізуванню громади та відображенню її приоритетів у нашому плані дій,” – сказала Дарія Луців. “Було досягнуто сильної одностайності щодо необхідності опрацювання матеріалів для підвищення рівня знань ряду ключових проблем. Це стосується встановлення історичних фактичних записів про Голодомор та перші національні операції по Інтернуванню, поряд із відзначенням досягнень української громади у будівництві цієї країни протягом останніх 120 років.”

“На додаток до збереження нашої фінансової стабільності Дирекція Конґресу хоче бути певною, що ми розпізнаємо нашу історію та ідентичність,” – сказала Анна Шиптур. “Ми будемо втілюватинову тактику та методи для інтенсивнішого залучення до організації груп новоприбулих імігрантів та молоді,” – заявила вона.

Як наступний крок членські організації Конґресу Українців Канади зустрічатимуться з їхніми громадами, щоб не тільки ратифікувати ці стратегії, але й також поговорити про те, яким чином усі члени Конґресу можуть робити вклад у його досягнення.

Дарла Пеннер,
пресовий референт Конґресу Українців Канади
телефон:  (204) 942-4627
електронна адреса: dpenner@ucc.ca
інтернет-сторінка:  www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed