Ukrainian World Congress Concludes in Kyiv, Ukraine

Conclusion of Ukrainian World Congress Annual General Meeting
(August 21-23, 2011)
Kyiv, Ukraine-

August 31, 2011-The Ukrainian World Congress concluded 3 days of meetings with concrete actions and proposals to advance the agenda of Ukrainians abroad.

Among the proposals adopted was one for the creation of a Ukrainian World Congress Information Center and representative office in Kyiv, Ukraine. “We call upon our communities to be generous in making annual commitments to fund the office, stated Ukrainian Canadian Congress President Paul Grod. “If we want to ensure that our voice is heard by the government of Ukraine, as well as Ukrainian media and civil society groups. It is incumbent on all Diaspora Ukrainians to support this initiative. If we want to make a difference in Ukraine, we need to ensure our voices are heard by decision makers in Ukraine.”

The Ukrainian World Congress represents and coordinates the work of Ukrainians outside of Ukraine. The main purpose is to represent the UWC is to support the public interest of Ukraine.

To do this successfully, the annual general meeting of the UWC acknowledged the need to create an information centre and representative office in Kyiv. In order to achieve this goal, UWC will begin raising funds for an annual financial base of $175,000 per year that will allow them to reach this goal.

The office will also communicate with key government ministries and agencies, carry out projects, support the work of our community organizations and UWC committees, monitor the situation in Ukraine, and provide an information centre for media and NGOs.

More information is available on the UWC website at: http://www.ukrainianworldcongress.org/

UCC Media Contact:

Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Підсумок Річних загальних зборів Світового Конґресу Українців

31 серпня 2011 р.Київ, Україна – Світовий Конґрес Українців завершив трьоденне засідання конкретними діями і пропозиціями з метою просування програми дій українців за кордоном.

Серед прийнятих була пропозиція про створення інформаційного центру та представницького офісу Світового Конґресу Українців у Києві, Україні. “Ми звертаємося до наших громад бути щедрими у своїх річних зобов’язаннях фінансування офісу”, – сказав президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Якщо ми хочемо бути певними, що наш голос чує український уряд, а також українські ЗМІ та в цілому громадянське суспільство, обов’язкомвсієї української діаспори є підтримати цю ініціативу. Якщо ми хочемо дієвих змін в Україні, нам потрібно бутипевними, що наші голоси чують в Україні саме ті, хто приймає рішення”.

Світовий Конґрес Українців представляє та координує роботу українців за межами України. Основною метою представництва СКУ є забезпечення підтримки інтересів України.

Для успішного виконання цього завдання річні загальні збори СКУ визнали за необхідне створення інформаційного центру та представницького офісу в Києві. З метою досягнення цієї мети Світовий Конґрес Українців розпочне збір коштів для створення річної фінансової бази у розмірі $175,000 на рік. Така фінансова база допоможе у втіленні поставленої мети.

Офіс також буде підтримувати спілкування з ключовими урядовими міністерствами та агенціями, втілювати проекти, підтримувати роботу наших громадських організацій і комітетів СКУ, моніторити ситуацію в Україні та інформувати ЗМІ та громадські організації.

За більш детальною інформацією звертайтеся на інтернет-сторінку СКУ:http://www.ukrainianworldcongress.org/

Дарла Пеннер,

пресовий референт Конґресу Українців Канади

телефон:  (204) 942-4627

електронна адреса: dpenner@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed