UCC Opens Office in our Nation’s Capital

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS OPENS NATIONAL OFFICE
OTTAWA – March 2, 2012-In the presence of over a hundred members of the community, including the UCC Board of Directors, Clergy, Members of Parliament, the media and the Ukrainian Canadian community, UCC’s National office in Ottawa was officially opened.

“This is a very proud moment for the Ukrainian Canadian people who have been working diligently for the past 120 years and have succeeded on implementing numerous accomplishments such as multiculturalism, human rights law in this country and more recently, anti-human trafficking initiatives,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “We have shown over time that we can work with government to represent the issues of concern to our community to government and today’s office opening is another step in that journey.”

The master of ceremonies for the office opening was UCC stakeholder relations coordinator, Olenka Reshiynyk. Olenka welcomed dignitaries, guests and assembled clergy present and acknowledged distinguished guests. This was followed immediately by a traditional Ukrainian Pryvit or welcome, by Ottawa’s Svitanok Ukrainian Dancers who presented Mr. Grod with salt and the traditional Ukrainian bread called Korovai. The bread symbolizes the warmth of Ukrainian hospitality and the salt represents eternal friendship.

“The inauguration of UCC’s National Office near Parliament Hill is a seminal moment for the Ukrainian Canadian community. As one of Canada’s largest and most influential Ethnocultural communities, we have an obligation to our community and decision makers to ensure that our voice is heard in a prominent and professional manner,” stated Grod. “It is thanks to the vision of the UCC Board and the generosity of our donors (many of whom are among us today) that this vision has become a reality. I look forward to working with all of you here today to ensure the vitality and success of our National Office.”

This was followed by a Blahoslovennya by Ukrainian Orthodox Bishop his grace Andriy Peshko, Reverend Stephen Wojcichowski, Father Cyril Mykytiuk, and Reverend Ihor Okhrimtchouk. After completing the Blahoslovennya, Bishop Andriy presented Paul Grod with an icon of Saint Nicholas.

Mr. Grod highlighted the accomplishments that the UCC has made representing the community over the years and thanked all present for their hard work and dedication on behalf of the community. The assembled guests were also addressed by:

  • Ukrainian World Congress President Eugene Czolij;
  • Mr. Robert Sopuck, M.P., Chair of the Canada-Ukraine Parliamentary Friendship Group, brought greetings on behalf of the Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism and Government of Canada;
  • Mrs. Nycole Turmel, M.P., Leader of the Opposition addressed the group and brought greetings from Her Majesty’s Loyal Opposition;
  • The. Hon. Mauril Belanger, MP for Ottawa Vanier brought greetings from the Leader of the Liberal Party Bob Rae;
  • Dr. Mykhailo Khomenko, Charge D’Affaires from the Embassy of Ukraine to Canada also brought greetings.

After the speeches were concluded, there was a ceremonial ribbon cutting with Canadian government dignitaries and representatives of the clergy, the Ukrainian World Congress and government of Ukraine flanking Mr. Grod.

A reception followed featuring traditional Ukrainian music and food.

The UCC would like to thank our event sponsors Bridgehead coffee and the True Loaf bread company for their generous support.

For more photo’s please visit: Photo’s

Конґрес Українців Канади відкриває національне бюро

2 березня 2012 р.- Оттава – У присутності більш ніж ста членів громади, включно із членами Дирекції Конґресу, духовенства, членів уряду, представників засобів масової інформації та членів українсько-канадської громади національне бюро Конґресу Українців Канади було офіційно відкрите.

“Це є дуже гордий момент для українсько-канадської громади, котра наполегливо працювала протягом останніх 120 років і досягла значних успіхів у запровадженні багатокультурності в Канаді, в галузі прав людини, а також останнім часом в ініціативах по боротьбі з торгівлею людьми, – заявив президент Конґресу Павло Ґрод. – З плином часу ми довели, що можемо працювати з урядом у питаннях, що турбують нашу громаду, адресувати їх до уряду і сьогоднішнє відкриття бюра є ще одним кроком на цій дорозі”.

Господарем церемонії відкриття бюра була Оленка Решітник, координатор по зв’язках із громадою при Конґресі Українців Канади. Вона привітала високопосадовців, гостей і присутнє духовенство та відзначила почесних гостей. Після цього відбулося традиційне українське привітання гостей: учасники українського танцювального ансамблю “Світанок” з Оттави піднесли П. Ґроду сіль і традиційний український хліб, або коровай. Хліб символізує теплу українську гостинність, а сіль – вічну дружбу.

“Інавгурація національного бюро Конґресу Українців Канади біля Парламентського пагорбу є зародковим моментом для українсько-канадської громади. Як одна із найбільших та найвпливовіших етнокультурних громад в Канаді, ми маємо обов’язок по відношенню до нашої громади і тих, хто ухвалює державні рішення, забезпечити, щоб наш голос було чути виразно і професійно, – заявив П. Ґрод. – Лише завдяки візії Дирекції Конґресу Українців Канади та щедрості наших жертводавців (багато з яких є сьогодні серед нас) ця візія стала реальністю. Я чекаю на співпрацю з усіма вами, хто сьогодні присутній, щоб забезпечити життєздатність та успіх нашого національного бюро”.

Після цього єпископ Української православної церкви його преосвященство о. Андрій Пешко, преподобний о. Стефан Войціховський, о. Кирил Микитюк та преподобний о. Ігор Охрімчук освятили національне бюро. Після завершення освячення єпископ Андрій подарував Павлові Ґроду ікону святого Миколая.

П. Ґрод підкреслив досягнення Конґресу протягом його довголітнього представництва українсько-канадської громади і подякував усім присутнім за їхню старанну роботу та посвяту на користь громади. До зібраних гостей також промовляли:

  • президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій;
  • член уряду та голова Канадсько-Української Парламентської Групи Дружби Роберт Сопук, який склав вітання від імені Міністра громадянства, імміграції та багатокультурності, а також від канадського уряду;
  • член уряду та голова опозиції Никол Турмел, що привітала присутніх від імені своєї опозиції, а також від лояльної Її Величності опозиції;
  • член уряду від округу Оттава Вернье, високодостойний Моріл Беленґер, який передав вітання від керівника Ліберальної партії Боба Рея;
  • Повірений у справах України в Канадіпри Посольстві України в Канаді д-р Михайло Хоменко.

Після закінчення виступів відбулася церемонія розрізання стрічки за участю представників канадського уряду, духовенства, Світового Конґресу Українців та уряду України включно з П. Ґродом.

Після офіційної частини усіх присутніх було запрошено на прийняття із традиційною українською музикою та їжею.

Конґрес Українців Канади щиро вдячний спонсорам цієї події – Bridgehead coffee and True Loaf bread – за їх щедру підтримку.

Для перегляду більшої кількості фотографій відвідайте: фотографій

UCC Media Contact:

Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

Дарла Пеннер

пресовий референт Конґресу Українців Канади

телефон:  (204) 942-4627

мобілний: (204) 297-2322

електронна адреса: dpenner@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed