UCC Expresses Condolences for Loss of Mykola Plawiuk

Former UCC Vice President and Shevchenko Medal Recipient Mykola Plawiuk

Passed Away March 10, 2012


March 12, 2012-Winnipeg, Canada
– It was with great sorrow that I learned of the passing of former UCC Vice President and member of the UCC Board of Directors, Mr. Mykola Plawiuk.

“On behalf of the Ukrainian Canadian Congress and all its constituent member organizations, I would like to express our deepest condolences to the family and friends of the late Mr. Mykola Plawiuk,” stated Paul Grod, UCC National President. “Mykola Plawiuk will be remembered as a great leader in the Ukrainian Canadian community who built the UCC and many of its member organizations and who loved Canada, his Ukrainian heritage and his family and friends.”

The Ukrainian Canadian Congress remains a vibrant and important organization representing and coordinating a very dynamic community thanks to the efforts of Mykola Plawiuk.

Prior to the proclamation of an independent Ukrainian state in 1991, parallel to his professional career, Mykola Plawiuk held prominent positions in Ukrainian diaspora community/political institutions: President of the Ukrainian National Federation of Canada (1956-66); Vice-President of the Ukrainian Canadian Congress (1966-71); senior PLAST Ukrainian scout leader; initiator and chief organizer responsible for the establishment in 1967 of the World Congress of Free Ukrainians (WCFU) in New York; Secretary General of the WCFU (1973-76); 1st Vice-President of the WCFU (1976-78); President of the WCFU (1978-80); elected Leader of the Organization of Ukrainian Nationalists in 1979; in June of 1988 elected Vice-President of the Ukrainian National Republic (UNR) in Exile, assuming the role of its President following the death of President Andriy Livytskyi in 2 December of 1988.

At a specially convened session of the Parliament of Ukraine in Kyiv on August 22, 1992, Mykola Plawiuk formally ceded his mandate, along with the state attributes and documents of the UNR, to the first President of independent Ukraine, Leonid Kravchuk, declaring that the restored Ukrainian state is the lawful successor to the Ukrainian National Republic.

For his achievements in Ukrainian community and political affairs in the diaspora, Mykola Plawiuk was awarded the St. Volodymyr the Great Medal by the Ukrainian World Congress, and the Taras Shevchenko Medal by the Ukrainian Canadian Congress.

In 1993, via extraordinary decree by President of Ukraine Leonid Kravchuk, Mykola Plawiuk was made a citizen of Ukraine.

In 1996, by presidential decree Ukrainian President Leonid Kuchma conferred upon Mykola Plawiuk the State Order of Merit, III-rd Class “…for his personal contribution to the development of Ukrainian statehood, and his active community and humanitarian involvement….”

In 2007, through presidential decree President of Ukraine Viktor Yushchenko conferred upon Mykola Plawiuk The Order of Prince Yaroslav the Wise, 1st Class for his contributions as a “…public and political leader, President of the UNR in exile 1988-1992, for his selfless service to the Ukrainian people, and distinguished personal achievements in the revival of Ukraine’s independence.”

The Ukrainian Canadian community has suffered a great loss with his passing.

We ask God to remember Mr. Plawiuk’s family during this difficult time, and to grant Mr. Mykola Plawiuk eternal life in His Heavenly home.

Vichnaya Yomu Pamyat – May His Memory Be Eternal”

Ukrainian Canadian Congress

Paul Grod
National President


Колишній заступник президента, нагороджений медаллю ім. Т. Шевченка св. п. Микола Плав’юк
Дата смерті: 10 березня 2012 р.


12 березня 2012р.- Вінніпег, Канада –
Із глибоким смутком я отримав вістку про відхід у вічність заступника президента і члена Дирекції Конґресу Українців Канади св. п. Миколи Плав’юка.

“Від імені Конґресу Українців Канади та всіх його складових організацій я хочу висловити свої найглибші співчуття сім’ї і друзям покійного Миколи Плав’юка, – сказав Павло Ґрод, національний президент Конґресу. – Микола Плав’юк залишиться в нашій пам’яті як великий провідник українсько-канадської громади, який побудував КУК та багато з його членських організацій, який любив Канаду, своє українське насліддя, свою родину і друзів”.

Конґрес Українців Канади залишається вібруючою та важливою організацією, котра завдяки зусиллям св. п. Миколи Плав’юка представляє і координує дуже динамічну громаду.

Перед проголошенням у 1991 р. незалежної Української Держави, паралельно зі своєю професійною кар’єрою Микола Плав’юк займав провідні позиції в українській діаспорній громаді та політичних інституціях: президент Українського Національного Об’єднання Канади (1956-66 рр.); заступник президента Конґресу Українців Канади (1966-71 рр.); Пластовий сеньйор; ініціатор і головний організатор створення Світового Конґресу Вільних Українців (СКВУ) в Нью Йорку – 1967 р.; генеральний секретар СКВУ (1973-76 рр.); 1-ий заступник президента СКВУ (1976-78 рр.); президент СКВУ (1978-80 рр.); в 1979 р. обраний головою Проводу Організації Українських Націоналістів; в червні 1988 р. обраний заступником Президента Української Народної Республіки (УНР) в екзилі, а після смерті Президента Андрія Лівицького 2 грудня 1988 р., Микола Плав’юк став Президентом УНР в екзилі.

На спеціальній сесії Верховної Ради України, що відбулася 22 серпня 1992 р. в Києві, Микола Плав’юк склав свої повноваження Президента УНР і передав Президентові України Леоніду Кравчуку державні атрибути та документи УНР, заявивши, що відновлена  Українська Держава є законним правонаступником  Української Народної Республіки.

За заслуги на українському громадсько-політичному полі в діаспорі Микола Плав’юк був нагороджений медаллю св. Володимира Великого Світовим Конґресом Українців і Шевченківською медаллю Конґресом Українців Канади.

У 1993 р. через надзвичайний указ Президента України Леоніда Кравчука Микола Плав’юк отримав статус громадянина України.

У 1996 р. указом Президента України Леоніда Кучми “…за особистий внесок у розвиток української державності, активну громадську та гуманістичну діяльність…” Миколу Плав’юка нагороджено орденом За заслуги III-го ступеня.

У 2007 р. указом Президента України Віктора Ющенка “…громадського та політичного діяча, Президента УНР в екзилі 1988-1992 рр., за самовіддане служіння українському народові, визначні особисті заслуги у відродженні незалежності України” Миколу Плав’юка було нагороджено орденом Князя Ярослава Мудрого І-го ступеня.

Із його смертю українсько-канадська громада зазнала великої втрати.

Просимо Бога пам’ятати про родину св. п. М. Плав’юка у цей важкий для неї час, а також дарувати св. п. Миколі Плав’юку життя вічне у Його Божому домі.

Вічна Йому пам’ять!

Конґрес Українців Канади

Павло Ґрод,
президент


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed