UCC Easter Bulletin 2012

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Kонґрес Українців Канади вітає всю українську громаду
із світлим празником Христового Воскресіння!

Christ Is Risen! He is Truly Risen!
Wishing you a Blessed and Happy Easter!
from the Ukrainian Canadian Congress

Click here to download the Print Edition (PDF) of the 2012 UCC Easter Newsletter

In the 2012 Easter Newsletter
 • Message from the President
 • Teachers’ Conference: “Ukrainian schooling in Canada” – May 4 – 6
 • UCC Executive and Board met in Ottawa – February 24 – 26
 • UCC Opens Office in our Nation’s Capital – February 26
 • Volunteer for UCC Committees
 • UCC Commemorates Anniversary of the Birth of Taras Shevchenko
 • “Ukraine at the Crossroads” Conference in Ottawa – March 7 – 8
 • Support the Ukrainian Canadian Congress “Pysanka” Campaign

Message from the President

Spring is a time for renewal, rejuvenation and rebirth. As a community we are blessed with a vibrant culture and language, rich traditions and a strong community spirit. In order to build on 120 years of Ukrainian settlement in Canada, we have embarked on a few initiatives to strengthen and support our culture, traditions, language and heritage. For example, we have just celebrated Ukrainian Literature Day where we encouraged Canadians to visit libraries and borrow books on Ukrainian and Ukrainian Canadian themes. Later this spring, our National School Council will be holding a National Teachers Conference on Ukrainian Schooling in Canada.

The past 4 months have been extremely busy for the UCC including significant government relations and community outreach activities. During this period the activities of UCC have focused on:

1. Community development – planning for spring events including

i) Ukrainian Literature Day;

ii) our recent in-person board meeting and office opening in Ottawa; and

iii) assisting in organizing the “Ukraine at the Crossroads” Conference.

2. Democracy and upcoming Parliamentary elections in Ukraine

3. UCC capacity building

4. Commemorating Our Past

Continue reading…

Весна – це час оновлення і відродження. Як громаді нам пощастило мати таку  визначну культуруі мову, багаті культурні традиції і міцний дух. З метою відзначення 120-річчя поселення українців в Канаді, ми розпочали декілька ініціатив задля зміцнення нашої культури, традицій, мови іспадщини українців. Наприклад, ми тільки но відзначили День української літератури, заохочуючи канадійців відвідати бібліотеку, взяти книги присвячені українській та україно-канадській тематиці.З годом, цієї весни наша Національна Шкільна Рада проведе конференцію з питань української школи в Канаді.

Останніх 4 місяці були надзвичайно активними для Конґресу Українців Канади, включно з діяльністю в галузі зв’язків з урядом та громадською інформаційно-просвітницькою роботою. Протягом цього періоду, діяльність національного Конґресу була спрямована на наступному:

1. Розвиток громади – планування весняних заходів включно з:

i) Днем української літератури;
ii) наше нещодавнє засідання членів Дирекції та відкриття бюро в Оттаві;
iii) допомога в організації конференції на тему: “Україна на роздоріжжі”

2. Демократія та майбутні вибори в Україні
3. Нарощування потенціалу Конґресу
4. Вшанування минулого

Читайте далі…

Teachers’ Conference: “Ukrainian Schooling in Canada” – May 4-6

Дорогі вчителі! Наша Шкільна рада веде плідну роботу і планування щодо проведення вчительської конференції 4-6 травня 2012 року в місті Торонто. Тема конференції:

Українське шкільництво в Канаді: бути канадійцем і залишатися українцем

4-6 травня, 2012 року в приміщенні УНО : 145 Evans Ave, Toronto, Ontario

Тематика сесій і дискусій:

 • Навчання української мови як другої: використання програми НОВА. Теорія і практичні навики.
 • Навчально-методичне забезпечення навчального процесу з української мови як іноземної: сучасний стан та перспективи.
 • Дискусії: Що означає для нас (вчителів і учнів) бути канадцем українського походження. Роль Шкільної Ради і Української Школи в Канаді.
 • Навчально-Методичний Комплекс з Географії, Історії, Релігії, Культури, Голодомору в сучасній українській школі.
 • Еффективні способи оцінювання учнів
 • Як зацікавити учнів на уроці в українській школі використовуючи різні методи і технології.
 • Навчання і виховання в українському садочку.
 • Диференційне навчання. Обмін досвідом.

Зареєструватися і ознайомитися з матеріалами конференції можна за адресою shkola.ucc.ca(розділ «Конференції»).

SHKOLA.UCC.CA

UCC Executive and Board met in Ottawa – February 24-26

The leadership of Canada’s Ukrainian community assembled in Ottawa for a two-day board meeting and full day executive meeting to determine the plans and priorities of the community for the next year.

The weekend began with a daylong meeting of the executive committee which looked at issues such as organizational challenges, fundraising, priority setting and community development. These discussions were followed by a community session Friday evening led by Valentyna Kuryliw, where Valya presented information on the Holodomor which is available both in published format and on the internet. She provided suggestions on how to encourage local school boards to include this subject into school curriculum and provided examples of how this had been successfully done in other jurisdictions. At the moment, Holodomor is not required as part of the Ontario school curriculum, but is only one of the suggested topics. She shared her own success story with the Toronto school board.

On Saturday and Sunday, the Board heard reports from branches. Mr. Keith Swinton facilitated a session on priority setting for member organizations, branches and provincial councils on challenges and priorities.

Continue Reading…

UCC Opens Office in our Nation’s Capital – February 26

In the presence of over a hundred members of the community, including the UCC Board of Directors, Clergy, Members of Parliament, the media and the Ukrainian Canadian community, UCC’s National office in Ottawa was officially opened.

“This is a very proud moment for the Ukrainian Canadian people who have been working diligently for the past 120 years and have succeeded on implementing numerous accomplishments such as multiculturalism, human rights law in this country and more recently, anti-human trafficking initiatives,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “We have shown over time that we can work with government to represent the issues of concern to our community to government and today’s office opening is another step in that journey.”

Continue Reading…

У присутності більш ніж ста членів громади, включно із членами Дирекції Конґресу, духовенства, членів уряду, представників засобів масової інформації та членів українсько-канадської громади національне бюро Конґресу Українців Канади було офіційно відкрите.

“Це є дуже гордий момент для українсько-канадської громади, котра наполегливо працювала протягом останніх 120 років і досягла значних успіхів у запровадженні багатокультурності в Канаді, в галузі прав людини, а також останнім часом в ініціативах по боротьбі з торгівлею людьми, – заявив президент Конґресу Павло Ґрод. – З плином часу ми довели, що можемо працювати з урядом у питаннях, що турбують нашу громаду, адресувати їх до уряду і сьогоднішнє відкриття бюра є ще одним кроком на цій дорозі”.

Читайте далі…

Volunteer

Get involved in the Ukrainian-Canadian community!

The UCC depends on a network of volunteers across the country and we need you to become involved at the local, provincial and national level. You can become more involved by participating in UCC committees, including:

 • Awards & Recognition
 • Canada Ukraine
 • Communications
 • Community Development
 • Finance
 • Fundraising
 • Governance
 • Immigration & Resettlement
 • Internment
 • Multiculturalism
 • National Arts Council
 • National Holodomor Awareness
 • National Holodomor Education
 • National School Council
 • National Sports
 • National Youth Advisory Council

For more information regarding our many committees visit 
www.ucc.ca/programs/committees/

UCC Commemorates Anniversary of the Birth of Taras Shevchenko

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) celebrated the 198th anniversary of the birth of Taras Shevchenko at a ceremony in Ottawa today.

Representatives of UCC National, UCC Ottawa, Ukrainian Canadian Professional and Business Association Ottawa, and the League of Ukrainian Canadian Women were joined by Ukrainian dignitaries Valentyn Nalyvaichenko and Yaroslav Davydovych attended a short ceremony at Ottawa’s Taras Shevchenko Monument.

Those assembled paid their respects to the great Ukrainian poet, artist and writer whose writings formed the foundation of modern Ukrainian literature and is considered to be the founder of the written Ukrainian language.

The Ukrainian Canadian Congress urges all Canadians to take the opportunity to mark the occasion by visiting their local library and borrowing books on Ukrainian and Ukrainian Canadian themes.

Сьогодні Конґрес Українців Канади (КУК) відзначив 198 річницю народження Тараса Шевченка на церемонії в Оттаві.

Представники Національного КУК, КУК Оттави, Товариства Українських Канадських Професіоналістів і Підприємців Оттави та Ліґи Українських Жінок Канади у супроводі офіційних представників з України – Валентина Наливайченка і Ярослава Давидовича – відвідали коротку церемонію біля пам’ятника Тараса Шевченка в Оттаві.

Присутні віддали данину поваги великому українському поетові, художникові та письменникові, чиї твори заклали фундамент сучасної української літератури і який вважається  засновником писемної української мови.

Конґрес Українців Канади закликає усіх канадців скористатися нагодою і відзначити цю подію, відвідавши місцеві бібліотеки та випозичивши книги на українську та українсько-канадську тематику.

Continue Reading…

“Ukraine at the Crossroads” Conference in Ottawa – March 7 – 8

The international forum and conference “Ukraine at the Crossroads” held in Ottawa to discuss issues concerning democracy, human rights, the rule of law, economic freedom and foreign policy in contemporary Ukraine, came to a successful conclusion today.

The conference heard from 32 experts from Ukraine, Europe, Canada and the US on the future of Ukraine.

To view photo’s from the conference, please visit:

www.ucc.ca/2012/03/08/ukraine-at-the-crossroads-conference-photos/

Міжнародний Форум і конференція “Україна на роздоріжжі”, що проходив в Оттаві з метою обговорення питань демократії, прав людини, верховенства права, економічної свободи і зовнішньої політики в сучасній Україні сьогодні завершився з успіхом.

На конференції з питань майбутнього України було заслухано 32 експертів з

України, Європи, Канади і Сполучених Штатів Америки.

Натисніть тут для перегляду фотографій з конференції:

www.ucc.ca/2012/03/08/ukraine-at-the-crossroads-conference-photos/

Support the Ukrainian Canadian Congress “Pysanka” Campaign

As we celebrate this holiest of holidays, the Ukrainian Canadian Congress (UCC) would like to say thank you to our supporters. It would not be possible to enjoy our recent accomplishments this Easter without your assistance and generous support.

Your support, your actions, and your generosity have all helped to inform the government of Canada about our concerns domestically and internationally, and they have helped promote Ukrainian language, culture and sports across Canada.

As we celebrate Easter, we would like to request your continued support as we work to serve and represent the Ukrainian community in Canada. If you’re able, we ask you to please make a contribution to continue our successful efforts in 2012.

Please visit oursecure donation form on our website to donate and to ensure you receive your tax receipt and help build our community for the future. You may also send a cheque payable to Ukrainian Canadian Congress Charitable and Educational Trust by mail to us at:

Ukrainian Canadian Congress

952 Main Street – Suite 203,

Winnipeg, Manitoba, R2W 3P4

UCC Media Contact:

Darla Penner

Telephone: (204) 942-4627

Email: dpenner@ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed