UCC Expresses Condolences for Loss of Modest Cmoc

Ukrainian Canadian Congress Expresses Condolences

on the Passing of Modest Cmoc

OTTAWA – May 4, 2012- The Ukrainian Canadian Congress issued the following statement on the sudden passing of Mr. Modest Cmoc.

“On behalf of the Ukrainian Canadian Congress and all its constituent member organizations, I would like to express our deepest condolences to the family and friends of the late Mr. Modest Cmoc,” stated Paul Grod, UCC President. “Modest Cmoc will be remembered as a tremendous contributor to the strength of Canada’s Ukrainian community and as someone who made a positive difference in the work of the UCC and many of its member organizations. Modest loved Canada, his Ukrainian heritage, and his family and friends. He will be dearly missed.”

The Ukrainian Canadian community has suffered a great loss with his passing. Modest was actively involved in the Ukrainian Canadian community, having occupied leadership positions in the Ukrainian Canadian Congress (National) as director of its Ottawa office, and in numerous leadership positions in the Ukrainian Professional and Business Association (Ottawa), as well as Ukrainian Youth organization Plast.

Modest Orest Cmoc was born on March 22, 1942 and immigrated with his family to Canada as a child after the Second World War. He attended schools in Toronto and graduated from the University of Ottawa in 1966. He was active in various Ukrainian community organizations in Toronto and later in Ottawa. Professionally, Mr. Cmoc worked in management positions for the federal government and in the private sector. Following his retirement, Modest Cmoc continued his activities in the ethnocultural community and held various executive positions in several voluntary and national organizations.

We ask God to remember Mr. Cmoc’s family during this difficult time, and to grant Mr. Modest Cmoc eternal life in His Heavenly home.

Vichnaya Yomu Pamyat – May His Memory Be Eternal”

Ukrainian Canadian Congress

Paul Grod
National President

Конґрес Українців Канади висловлює співчуття з приводу відходу у вічність

Модеста Цмоця

4 травня 2012 р.- Оттава – Конґрес Українців Канадизробив наступну заяву з приводу раптового відходу у вічність св. пам’яті Модеста Цмоця.

“Від імені Конґресу Українців Канади та всіх його складових організацій я хочу висловити наші найглибші співчуття сім’ї та друзям св. пам’яті Модеста Цмоця, – сказав національний президент Конґресу Павло Ґрод. – Модеста Цмоця будуть пам’ятати як величезного вкладника у зміцнення української громади Канади і як людину, яка зробила позитивний внесок у роботу Конґресу і багатьох з його складових організацій. Модест любив Канаду, своє українське насліддя, свою сім’ю і друзів. Нам його дуже бракуватиме”.

З його відходом у вічність українсько-канадська громада зазнала великої втрати. Модест брав активну участь у діяльності українсько-канадської громади, займаючи керівні позиції у Конґресі Українців Канади як керівник його відділу в Оттаві, а також очолюючи численні керівні позиції в Об’єднанні Українських Бізнесменів і Професіоналістів (Оттава) та організації української молоді “Пласт”.

Модест Орест Цмоць народився 22 березня 1942 р. і після Другої Світової війни разом з родиною дитиною імігрував до Канади. Він навчався у школах Торонто і в 1966 році закінчив Оттавський університет. Він був активним у різних українських громадських організаціях у Торонто, а пізніше в Оттаві. Професійно Модест Цмоць працював на керівних посадах у федеральному уряді та в приватному секторі. Після виходу на пенсію Модест Цмоць продовжував свою діяльність в етнокультурній громаді та займав різні керівні становища у декількох добровільних і крайових організаціях.

Молимо Бога пам’ятати про родину Модеста Цмоця протягом цього важкого для неї часу та дарувати св. пам’яті Модесту Цмоцю життя вічне у Його Божому домі.

Вічна Йому Пам’ять!

Конґрес Українців Канади

Павло Ґрод

Національний президент


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed