Summer Ukrainian Language Institute (SULI) extends its deadline for registration

Summer Ukrainian Language Institute (SULI) extends its deadline for registration

 

Toronto-Lviv – The Summer Ukrainian Language Institute, which is part of the International Institute of Education, Culture and Diaspora Relations (MIOK), LvivPolytechnic National University, extends its deadline for registration until May 31, 2012 for this summer’s course on the Ukrainian Language and Culture in downtown Lviv.

 

Don’t miss the opportunity to study the Ukrainian Language in Lviv this summer with the best instructors of “Ukrainian as a second language” in Ukraine.  TheInstitute’s instructors are authors of the renown and first of its kind textbook called, “Krok do Ukrainy,” that is especially written for individuals who desire to learn the Ukrainian language.

 

Olesia Palinska and Oksana Turkevych, the authors of “Krok do Ukrainy” are in Canada until May 13, 2012. In Canada they were attending a national conference: “Ukrainian Schooling in Canada: To Be Canadian and Remain Ukrainian.”  The conference was organized in Toronto by the Ukrainian National School Board of Canada, Ukrainian Canadian School Board Toronto and the UNF Canada Ukrainian School Initiatives Committee, and with the support of Ukrainian Canadian Congress.

 

The Summer Ukrainian Language Institute will take place from 7 July to 28 July on campus at Lviv Polytechnic National University. Participants will be provided with accommodation in the university dormitory. Students will receive all the educational materials necessary for learning. In addition to regular classes, MIOK staff has prepared for the participants an entertainment and cultural program: excursions of the city and surrounding area, visits to theatres, meeting with outstanding Lviv celebrities and more. After successful completion of SULI, all participants will be awarded certificates.

 

SULI is co-organized with Providence Group, a Ukrainian-Canadian company dedicated to international education, raising the profile of Ukrainian institutions of higher learning in Canada and providing opportunities for Ukrainian youth to study in Canada.  Providence Group acts as a promoter and registrar of students for SULI, while MIOK, Lviv Polytechnic National University is responsible for curriculum development, teaching, direct administration during the SULI period, and student learning and living environment.

 

Additional information and on-line registration is available on the Providence Group official website: http://prov.in.ua/index.php?id=158; information also can be found on the social network facebook: www.facebook.com/UKRSL or call (in Canada) at 647-831-2139 or write to info@prov.in.ua.

 

-30-

 

MIOK, Lviv Polytechnic National University

Providence Group

 

Літній інститут української мови продовжує реєстрацію

 

Торонто-Львів – 1-го травня 2012 року – Літній інститут української мови, який є частиною Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків здіаспорою (MIOK) «Львівської Політехніки», повідомляє українську громаду Канади, що дата реєстрації на літній інтенсивний курс української мови і культури в самому центрі Львова продовжується до 31 травня 2012 року.

 

Не пропустіть можливість вивчати українську мову у Львові цього літа з найкращими викладачами предмета “Українська мова як друга мова». Викладачі інституту є авторами відомого і першого у своєму роді підручника: «Крок до Україну”, який є спеціально написаний для людей, які хочуть вивчити українську мову.

 

Олеся Палінська і Оксана Туркевич є авторами «Кроку до Україну” і перебувають в Канаді до 13 травня 2012 року. В Канаді вони відвідують Всеканадську вчительську конференцію: «Українське шкільництво в Канаді: бути канадцем  і залишатися українцем.» Конференція організована в Торонто Національною Шкільною радою Канади, Шкільною радою Торонто та Комітетом рідного шкільництва УНО Канади з підтримкою Конґресу Українців Канади.

 

Літній інститут української мови пройде з 7 липня по 28 липня у приміщені «Львівської Політехніки». Учасники будуть забезпечені житлом у гуртожитку університету. Студенти отримують всі необхідні навчальні матеріали. Також співробітниками MIOK підготовлено розважальну і культурну програму: екскурсії по місту та околицях, відвідування театрів, замків, зустрічі з видатними людьми Львова та багато іншого. Після успішного завершення Літнього інституту української мови, всім учасникам будуть вручені сертифікати.

 

Літній інститут української мови організована спільно з Групою Провіденс, українсько-канадською компанією, що спеціалізується з питань міжнародної освіти, підвищенню профілю українських вищих навчальних закладів в Канаді, а також надання можливості для української молоді навчання в Канаді. Група Провіденс діє як промоутерта реєстратор учасників на літній інститут української мови, а MIOK, «Львівська Політехніка» відповідає за навчально-проживальну інфраструктуру, розробку навчальної програми, безпосередньоговикладання та адміністрування літнього інституту.

 

Додаткова інформація про реєстрацію до Літнього інституту української мови є доступна на офіційному сайті Групи Провіденс: http://prov.in.ua/index.php?id=158 або в соціальній мережі «facebook»:www.facebook.com/UKRSL.  За іншими питаннями телефонуйте на 647-831-2139 або напишіть info@prov.in.ua.

-30 –


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed