Ukrainian Language Autumn Courses in Lviv

 

Ukrainian Language & Culture School 

2-week intensive course of Ukrainian Language and Culture “UKRAINIAN AUTUMN IN LVIV 2012”

  • August, 27 – September, 7
  • October, 1-12
  • November, 5-16

Lviv is the best place to spend the autumn, because autumn in Lviv is the time of artistic festivals, music concerts, carnivals, museums and theaters. You will also have the time to visit most interesting places in Lviv (National Art Gallery, Opera Theater, ancient mountain High Castle, Open Air Museum etc.) World-renown Ukrainian songs, embroidery, ceramics, decorations, woodcarvings attract the guests of Lviv.

The 2-week Ukrainian intensive courses “Ukrainian Autumn in Lviv” meet the ALTE (Association of Language Testers in Europe) requirements and have the communicative orientation. They mix the language learning with unique Ukrainian traditions.

During the courses you will have the possibility to:
· cook and taste Ukrainian dishes
· take part in Ukrainian traditional activities
· visit the most interesting places of Ukraine
· sing Ukrainian traditional and pop songs
· make a presentation of your native culture and country
· play in Ukrainian folk and present-day games

…and that’s not all!!!

There are groups due to three levels: Beginner, Intermediate, Advanced. The entry test helps us to check your knowledge. Our lecturers have great teaching experience for foreigners and native speakers in the best Ukrainian universities and abroad.

The study program has been approved during several years, that is why it is effective and easy for students. It is flexible depending on student level and wishes as well. It includes the developing of your oral, writing, reading and listening skills. You can choose the appropriate accommodation for you. We cooperate with some hosting Ukrainian families during quite a long time and have good opinions from our students who lived there. Practically all the family apartments are in the very center of city, about 10-30 minutes to teaching place on foot. You will have a separate room. A simple breakfast is included in the accommodation fee. The sum of about 9-11 EURO is normal for 1 night in Lviv in host family.

The Ukrainian intensive course fee for two weeks is 249 Euros.

The school fee includes:
• study-process, tutorials
• hand-outs and a certificate
• introduction to Lviv excursion
• a “survival file” (Lviv map, useful information, a program, a notebook, a pen etc)
• coffee breaks

Why in Lviv? — Because Lviv is:
• ancient and the most interesting Ukrainian city for tourists
• really Ukrainian speaking city (opposite to Donetsk or even Kyiv)
• located not far from the west Ukrainian border
• not expensive city (opposite to Kyiv)
• has unique multicultural tradition: combines the Ukrainian, Polish, Germans, Armenians, Jewish and others cultures
• modern and progressive city with up-to-date shops, restaurants, café, theaters, cinemas, universities …

Not yet convinced? Try it yourself!
We look forward to seeing you in Lviv!

The team of Ukrainian Language and Culture School
learn.ukrainian@gmail.com

The deadline is 2 weeks before the beginning of each school. The number of students is limited. Late applications may be accepted but we advise to book early. The earlier you apply the more time we would have to arrange your accommodation in the best possible way.

Ukrainian – interestingly, cheerfully, efficiently!

CLICK HERE FOR APPLICATION FORM

Школа української мови та культури

2-тижневі інтенсивні курси української мови та культури “УКРАЇНСЬКА ОСІНЬ У ЛЬВОВІ 2012”

  • 27 серпня – 7 вересня
  • 1-12 жовтня
  • 5-16 листопада

Львів – це найкраще місце для проведення осені, тому що осінь у Львові – це час фестивалів, музичних концертів, карнавалів, музеїв і театрів. Ви також будете мати час відвідати найцікавіші місця у Львові (Національну академію мистецтв, Театр опери та балету, легендарну гору Високий замок, музей під відкритим небом “Шевченківський гай” тощо). Світової слави українські пісні, вишиванки, кераміка, прикраси, різьба по дереву вражають гостей міста.

2-тижневі інтенсивні курси української мови та культури “Українська осінь у Львові 2012” відповідають вимогам ALTE (Association of Language Testers in Europe / Асоціація мовного тестування у Європі) і мають комунікативне спрямування. У них поєднано вивчення мови з унікальними українськими традиціями.

Протягом цих курсів у Вас буде можливість:
· приготувати і смакувати українські страви
· брати участь в українських традиційних дійствах
· відвідати найцікавіші місця України
· співати українські народні та сучасні пісні
· зробити презентацію своєї культури та країни
· грати в українські традиційні та сучасні ігри

…і це ще не все!!!

Навчальні групи (до 5 студентів) формуються відповідно до трьох рівнів знання мови: початкового, середнього та високого. Вступний тест допоможе визначити знання студентів. Наші викладачі мають великий досвід роботи з іноземцями та носіями мови в найкращих університетах України та за кордоном.

Навчальну програму апробовано протягом декількох років, тому вона ефективна та проста для студентів, а також
гнучка (залежно від рівня знань та побажань студента). Програма розвиває навички усного та письмового мовлення,
читання і слухання.

Студенти можуть вибрати відповідне поселення у Львові. Ми довго співпрацюємо з українськими сім’ями, які гостинно запрошують мешкати до себе, і маємо добрі відгуки про них від наших студентів. Практично всі сім’ї знаходяться у самому центрі міста, 5-30 хв пішки від місця занять. Гості матимуть окрему кімнату. Звичайна ціна проживання в українській сім’ї становить 9-11 EURO за ніч.
Ціна за 2-тижневий інтенсивний курс української мови та культури становить 249 євро. Вона покриває:
• навчальний процес і навчальні матеріали
• роздаткові матеріали і сертифікат
• ознайомчу екскурсію по Львову
• папку з найнеобхіднішим (карта Львова, корисна інформація, програма, блокнот, ручка та ін.)
• перерви на каву

Чому Львів? — Тому що Львів:
• стародавнє і найцікавіше для туристів місто України
• справді україномовне українське місто (на відміну від Донецька чи навіть Києва)
• розташований поблизу західного кордону України
• недороге місто (на відміну від Києва)
• має унікальну багатокультурність: поєднує українську, польську, австрійську, німецьку, вірменську, єврейську,
російську та інші культури
• модерне і прогресивне місто зі сучасними магазинами, ресторанами, кафе, театрами, кіно, університетами …

Ще не вирішили? Спробуйте самі!
З нетерпінням чекаємо на зустріч з Вами!

З повагою, Команда Школи Української мови та культури
learn.ukrainian@gmail.com

Термін подання анкет – 2 тижні до початку кожного курсу. Кількість студентів обмежена. Пізні зголошення можливі,
проте варто надсилати анкети чимшвидше. Тоді у нас буде більше часу організувати Ваше проживання якнайкраще.

Українська — цікаво, весело, ефективно!

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed