UCC Expresses Condolences for Loss of Roman Melnyk

UCC Expresses Condolences for Loss of Roman Melnyk

 

Roman Peter Melnyk
1941 – 2012

October 6, 2012 -Ottawa, Canada-It is with great sadness that the Ukrainian Canadian Congress learned of the passing of Roman Melnyk on October 3, 2012, following an unexpected and brief struggle with cancer, at the age of 71. 

“On behalf of the Ukrainian Canadian Congress and all its constituent member organizations, I would like to express our deepest condolences to Roman’s wife Tania and to all his family and friends,” stated Paul Grod, UCC President. “Roman will be remembered as someone who made a positive difference through his work in television as well as his generosity as a volunteer and financial supporter of the community. The Ukrainian Canadian community has suffered a great loss with his passing and his wonderful sense of humour will be dearly missed by all those who had the pleasure of knowing him.”

Roman Melnyk was a lawyer and former television executive. He believed firmly in the need for involvement and commitment to one’s community and was a volunteer for the Ukrainian Canadian Congress (UCC) national organization as well as the UCC Toronto Branch. He served on the Board of the St. Demetrius Development Corporation. He was a founding director of the Ukrainian Catholic Education Foundation and served on the Boards of the Independent Production Fund, the Canadian Race Relations Foundation the National Catholic Broadcasting Council, and the International Media Centre in Kyiv, Ukraine.

We ask God to remember Roman Melnyk’s family during this difficult time, and to grant Roman eternal life in His Heavenly home.

Vichnaya Yomu Pamyat – May His Memory Be Eternal

 

Please click here for the complete obituary: Roman Melnyk

Funeral Arrangements:

In lieu of flowers, donations can be made to UCEF for a Roman Melnyk Journalism Exchange Scholarship at UCU and the Canadian Cancer Society Fund for Early Detection Research.

Funeral Details

Visitation      

Turner & Porter – Yorke Chapel

2357 Bloor Street West, Toronto, ON, CANADA, M6S 1P4

Mon, 8 Oct 2012 6:00 PM – 9:00 PM

 

Funeral        

St. Demetrius Ukrainian Catholic Church

135 LaRose Ave., Toronto, ON, CANADA, M9P 1A6

Tue, 9 Oct 2012 10:00 AM

 

Burial

Park Lawn Cemetery

2845 Bloor Street West, Toronto, ON, CANADA, M8X 1A6

Tue, 9 Oct 2012 11:45 AM

Info: Time for burial is approximate. The interment will be immediately following the Funeral Mass at St. Demetrius Ukrainian Catholic Church.

 

 

Конґрес Українців Канади висловлює співчуття з приводу

відходу у вічність Романа Мельника

6 жовтня 2012 р.- Оттава, Канада – Конґрес Українців Канади глибоко сумує з приводу відходу у вічність Романа Мельника – 3 жовтня 2012 р. у віці 71 рік після несподіваної та короткотривалої боротьби з раком.

“Від імені Конґресу Українців Канади та всіх її складових організацій хочу висловити наші найглибші співчуття дружині Романа -Тані, а також всій його родині та друзям, – заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. – Роман назавжди залишиться в пам’яті людей як той, хто робив позитивну різницю завдяки своїй роботі на телебаченні, а також за його щедрість в якості добровольця та фінансового прихильника громади. Українсько-канадська громада зазнала великої втрати у зв’язку з його смертю, a всім тим, хто мав приємність знати його ближче, буде дуже бракувати його чудового почуття гумору”.

Роман Мельник був адвокатом і колишнім виконавчим директором телебачення. Він твердо вірив у необхідність участі та відданості своїй громаді, а тому служив в якості добровольця для Національного Конґресу Українців Канади, а також для Конґресу Українців Канади, відділ Торонто. Роман був членом Дирекції Свято-Димитріївської Корпорації Розвитку. Він був засновником і директором Української Католицької Освітньої Фундації і членом Дирекцій Незалежного Виробничого Фонду, Канадського Фонду Міжрасових Відносин, Національної Католицької Ради з Телерадіомовлення та Міжнародного Медіа Центру в Києві, Україна.

Просимо Господа пам’ятати про родину Романа Мельника в цей важкий для неї час і дарувати Романові життя вічне у Його Господньому домі.

May His Memory Be Eternal-Вічна Йому Пам’ять

 

Будь ласка, натисніть тут, щоб прочитати повний некролог: Роман Петро Мельник

Похоронний обряд:

Замість квітів на могилу, пожертви можуть бути зроблені до УКОФ на стипендію Романа Мельника у журналістиці (Українська Кредитова Спілка) і до Канадського Фонду Онкологічного Товариства на дослідження раннього виявлення захворювань.

 

Подробиці похорону

Відвідання:

Похоронне заведення -Turner and Porter – Yorke Chapel

2357 Bloor Street West, Toronto, ON, CANADA, M6S 1P4

Понеділок, 8 жовтня 2012 р., 6:00 – 9:00 год. вечора

 

Похорон:

Українська католицька церква св. Димитрія

135 La Rose Ave., Toronto, ON, CANADA, M9P 1A6

Вівторок, 9 жовтня 2012 р., 10:00 год. ранку

 

Поховання:

Цвинтар – Park Lawn

2845 Bloor Street West, Toronto, ON, CANADA, M8X 1A6

Вівторок, 9 жовтня 2012 р., 11:45 год. ранку

 

Інформація: час поховання – приблизний. Інтернування відбудеться негайно після похоронної відправи в Українській католицькій церкві св. Димитрія.

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed