UCC and SUSK Express Condolences for Loss of Vera Watowich (nee Zarowski)

UCC and SUSK Express Condolences for Loss of 

 Vera Watowich (nee Zarowski)

 

October 26, 2012 – Ottawa, Canada -It is with great sadness that the Ukrainian Canadian Congress and Ukrainian Canadian Students’ Union (SUSK) learned of the passing of Vera Watowich (nee Zarowski) on October 21, 2012 in Denver, Colorado. Vera served as the first President of SUSK from 1953-1958.

“SUSK members past and present are deeply saddened to learn of Vera’s passing. As the founding President of SUSK, Vera and her colleagues gave birth to one of the key pillars of organized Ukrainian life in Canada: namely an organized youth student leadership. It is a testament to those early pioneers, that almost sixty years later, SUSK continues to maintain a presence in most of Canada’s provinces, and, in fact, continues to grow and flourish.

In her speech during SUSK’s 50th year celebrations, Vera noted that SUSK gave reality to a century of dreams: to all those forefathers who had dedicated their labours faithfully to ensure the success of their children. This statement rings true now, more than ever. We are grateful for Vera’s service and leadership. We recognize that these helped guarantee the perpetuation of Ukrainian life in Canada, and for this we should all be very grateful,” stated Danylo Korbabicz, President Ukrainian Canadian Students’ Union (SUSK).

“On behalf of the Ukrainian Canadian Congress and all its constituent member organizations, I would like to express our deepest condolences to Vera Watowich’s family and friends,” stated Paul Grod, UCC President. “Vera was a true Ukrainian Canadian trailblazer whose legacy continues on today through SUSK. She loved Canada, her family and friends, and was always proud of her Ukrainian heritage. The Ukrainian Canadian community has suffered a great loss with her passing.”

 

May her memory be eternal. Вічна пам’ять.

About SUSK

SUSK was formed in December 1953, and is the coordinating body of Ukrainian-Canadian students at different post-secondary institutions across Canada. For more information please visit www.susk.ca

 

 

КУК та СУСК висловлює

співчуття з приводу відходу у вічність 
Віри Ватович (з дому Жаровська)

  

26 жовтня 2012, Оттава, Канада – з великим сумом Конґрес Українців Канади та Союз Українських Студентів Канади (СУСК) сприйняв вістку про відхід у вічність Віри Ватович (з дому Жаровська) 21 жовтня 2012 р. у Денвері, Колорадо. Віра була першим президентом СУСК у 1953-1958 рр.

“Колишні і теперішні члени СУСК дуже засмучені вісткою про смерть Віри. Будучи засновником і президентом СУСК, Віра та її колеги заклали один з ключових стовпів організованого українського життя в Канаді, а саме: організованого молодіжного студентського провідництва. Це є свідченням для тих перших піонерів, що майже шістдесят років пізніше СУСК й надалі продовжує свою життєдіяльність у більшості канадських провінцій і, насправді, продовжує рости і процвітати.

У своїй промові під час святкування 50-ліття СУСК Віра зауважила, що СУСК втілив у життя столітню мрію всіх тих прабатьків, які віддано присвятились праці для забезпечення успіху їхніх дітей. Ця заява сьогодні звучить правдивіше ніж будь-коли. Ми вдячні Вірі за службу і провідництво. Ми визнаємо, що це допомогло забезпечити збереження українського життя в Канаді, і за це ми всі повинні бути дуже вдячні “, – заявив Данило Корбабич, президент Союзу українських студентів Канади (СУСК).

“Від імені Конґресу Українців Канади та всіх його Складових Організацій, я хочу скласти наші найглибші співчуття родині та друзям Віри Ватович, – сказав президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. – Віра була справжнім українсько-канадським першопрохідцем, чий доробок сьогодні продовжується через СУСК. Вона любила Канаду, свою родину та друзів, і завжди гордилася своїм українським корінням. З її відходом українсько-канадська громада Канади зазнала великої втрати”.

 

Вічна пам’ять. May her memory beeternal.  

СУСК

СУСК був сформований у грудні 1953 року і є координаційним органом українсько-канадського студентства у різних вищих навчальних закладах по цілій Канаді. За детальнішою інформацією відвідайте, будь ласка, www.susk.ca.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed