UWC EOM Calls for an End to the Delays in Vote Tabulation in Ukraine

UWC International Election Observation Mission to the 2012 Parliamentary Election in Ukraine

for immediate release

November 1, 2012 

 

UKRAINIAN WORLD CONGRESS CALLS FOR AN END TO DELAYS IN VOTE TABULATION IN HIGHLY CONTESTED SINGLE MANDATE DISTRICTS

 

Kyiv, Ukraine – The Ukrainian World Congress (UWC) has determined that extensive delays in vote tabulation in a number of closely contested single mandate electoral districts are associated with manipulation and questionable reporting.

The UWC noted that, after three days of tabulating votes at the District Election Commission (DEC) level, several competitive races were still undecided. In other electoral districts, where results were disclosed after long delays, there are significant discrepancies between the data posted on the Central Election Commission’s (CEC) website and official protocols filed by the Precinct Election Commissions.

The UWC is also concerned that official election observers are being excluded from many DEC proceedings in Kyiv and are having difficulties obtaining copies of protocols in highly contested single mandate electoral districts.

The UWC calls upon the CEC to investigate undue delays in the tabulation of votes. The UWC also underscores the fact that, in accordance with international practice, official election observers must be allowed unhindered access to all proceedings and receive copies of all protocols. The UWC Election Observer Mission expects Ukrainian officials to focus on the satisfactory resolution of problems occurring in these still contested electoral districts.

UWC observers continue to monitor and report on the situation.

Contact details for the press and international organizations:

UKRAINIAN WORLD CONGRESS

Telephone: +380 44 495 85 40

                 +380 44 495 85 40

E-mail:          sku2012media@gmail.com

 

 

 

 

Міжнародна місія СКУ зі спостереження за парламентськими виборами в Україні

 

 

СВІТОВИЙ КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ ЗАКЛИКАЄ ПРИПИНИТИ

ЗАТЯГУВАННЯ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ НА СПІРНИХ ОДНОМАНДАТНИХ ОКРУГАХ

 

Київ, Україна- Світовий Конґрес Українців (СКУ) відзначає, що надмірне затягування підрахунку голосів у низці спірних одномандатних виборчих округів пов’язане з маніпуляціями та сумнівним звітуванням.

СКУ зауважив, що після трьох днів підрахунку голосів окружними дільничними комісіями, на декількох спірних округах голоси і досі не підраховано. На інших виборчих округах, де підрахунок був завершений після тривалих затримок, виявилися значні невідповідності між тими даними, що були оприлюднені на веб-сайті Центральної виборчої комісії та подані в офіційних протоколах дільничних виборчих комісій.

СКУ також стурбований тим, що офіційні спостерігачі не допускаються до багатьох засідань окружних виборчих комісій у Києві та мають труднощі з отриманням копій протоколів на спірних одномандатних виборчих округах.

СКУ закликає Центральну виборчу комісію розслідувати факти надмірного затягування підрахунку голосів. Одночасно з цим СКУ вчергове наголошує, що офіційні міжнародні спостерігачі, згідно з існуючою міжнародною практикою, повинні мати безперешкодний доступ до всіх засідань та отримувати копії всіх протоколів. Місія СКУ зі спостереження за виборами очікує, що відповідальні посадові особи зосередяться на вирішенні проблем, які виникають на спірних виборчих округах.

Спостерігачі від СКУ продовжують здійснювати моніторинг та звітувати про ситуацію.

                                                             

Контакти для преси:

Телефони: +380 44 495 85 40

                +380 44 495 85 41

E-mail:      sku2012media@gmail.com


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed