UWC IEOM IDENTIFIES FALSIFIED RESULTS

UWC International Election Observation Mission to the 2012 Parliamentary Election in Ukraine

for immediate release

November 5, 2012 

 

 Ukrainian World Congress Observer Mission Identifies Falsified Results on CEC Web Site and Expresses Grave Concern over Disregard for Rule of Law

During the Election Count

Kyiv, Ukraine – The Ukrainian World Congress (UWC) International Election Observer Mission (UWC IEOM) continues to observe serious civil unrest resulting from the manipulation of the tabulation process and falsification of election results in several District Election Commissions (DECs). The significant delay in the vote tabulations and the substantive discrepancy between official protocols and results posted on the Central Election Commission (CEC) website bring into question the veracity of the election results in many DECs. The UWC IEOM calls for an immediate review of all Precinct Electoral Commission (PEC) protocols in relation to the posted results on the CEC web site. 

After seven days of counting, many DECs have still not concluded their vote tabulation. Furthermore, there have been a number of DECs where the results posted by the CEC do no correlate with the protocols received from the PECs. This has led to widespread civil unrest and conflict. The UWC IEOM is deeply concerned with the continued violence and electoral fraud being monitored at many DECs in the areas of Kyiv, Kyiv Oblast, Vinnytsia, Mykolayiv and Odesa. UWC observers have been monitoring the allegations of illegal acts committed by local government administrations to over-ride election results, as well as the questionable intervention by courts.

Read more: UWC Report Nov. 5

UWC observers continue to monitor and report on the situation.

Contact details for the press and international organizations:

UKRAINIAN WORLD CONGRESS

Telephone: +380 44 495 85 40

                 +380 44 495 85 40

E-mail:          sku2012media@gmail.com

 

 

 

Міжнародна місія СКУ зі спостереження за парламентськими виборами в Україні

 

 

МІЖНАРОДНА МІСІЯ СВІТОВОГО КОНҐРЕСУ УКРАЇНЦІВ ВКАЗУЄ

 НА ВИКРИВЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ НА ВЕБ-САЙТІ ЦВК ТА ВИСЛОВЛЮЄ

ГЛИБОКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ З ПРИВОДУ НЕХТУВАННЯ ВЕРХОВЕНСТВОМ ПРАВА ПІД ЧАС ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ 

  

Київ, Україна- Міжнародна місія Світового Конґресу Українців (СКУ) зі спостереження за парламентськими виборами продовжує спостерігати за серйозним громадським занепокоєнням, спричиненим маніпуляцією процесу підрахунку голосів та фальсифікацією результатів виборів у низці окружних виборчих комісій (ОВК). Тривале затягування підрахунку голосів та істотні розбіжності між офіційними протоколами та результатами, опублікованими на веб-сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК), ставить під сумнів достовірність результатів виборів у багатьох ОВК. Місія спостерігачів СКУ закликає до негайної перевірки результатів усіх протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК) у зв’язку з їх опублікованими результатами на веб-сайті ЦВК.

Після семи днів підрахунку багато ОВК і досі не завершили процес встановлення результатів. Більше того, результати деяких ОВК, які були опубліковані на сайті ЦВК, не відповідають протоколам, отриманим з ДВК. Це призвело до поширення громадського неспокою та конфліктів. Місія СКУ глибоко занепокоєна з приводу порушень та виборчих маніпуляцій, які спостерігаються в багатьох ОВК в місті Києві, Київській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Спостерігачі СКУ повідомляють про звинувачення в незаконних діях, вчинених місцевими адміністраціями з метою знехтувати результатами виборів, а також про сумнівні втручання судів.

Читати детальніше СКУ ЗВІТ 5 листопада

Спостерігачі від СКУ продовжують здійснювати моніторинг та звітувати про ситуацію.

                                                             

Контакти для преси:

Телефони: +380 44 495 85 40

                +380 44 495 85 41

E-mail:      sku2012media@gmail.com

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed