UCC Holodomor Fund Appeal 2012

Reminder to Support Holodomor Awareness!

 UCC 2012 Holodomor Awareness Fundraising Campaign

Підтримайте підвищення обізнаності про Голодомор!

Конґрес Українців Канади кампанія 2012

з обізнаності про Голодомор 

Конґрес Українців Канади проголошує збіркову кампанію 2012 р. в підтримку обізнаності та навчання про Голодомор.

 

В час, коли ми готуємось до вшанування 80-річчя Голодомору в 2013 р., досягнення української громади щодо підвищення обізнаності про Голодомор та отримання визнання цього ґеноциду продовжують резонувати. Сьогоднішні досягнення, включно з офіційним визнанням різних рівнів влади і підвищеною увагою до Голодомору серед канадців, є прямим результатом тривалої і щедрої фінансової підтримки громади.

 

Наша праця, однак, є далекою від завершення. Незважаючи на історичний факт, не всі студенти у Канаді мають можливість довідатись про Голодомор і його вплив на сучасну Україну та Європу. Ще є дуже багато канадців, котрим ми хочемо донести інформацію про те, що Голодомор був геноцидом українського народу і це повинно стати нагадуванням для майбутніх поколінь у попередженні подібних злочинів проти людства.

 

Ваш внесок у фонд Конґресу Українців Канади призначений на просвітницьку діяльність підтримає цілий ряд ініціатив, спрямованих на підвищення поінформованості та сприятиме освіті. Всеканадський комітет по відміченню Голодомору розробив довгостроковий стратегічний план з поширення інформації про Голодомор у найближчі роки. Деякі з ініціатив включають:

  • Створення в мережі інтернету базу даних для поширення творчих робіт талановитих особистостей Канади на тему Голодомору;
  • Переклад свідчень очевидців Голодомору на французьку мову і сприяння виходу французько-мовної версії відзначеного нагородами документального фільму Юрія ЛуговогоОкрадена Земля;
  • Публікація вкладки до провідних канадських газет в часі відзначення пам’ятної 80-ої річниці .

Зі стратегічним планомВсеканадського комітетуможна ознайомитись на сайті КУК за посиланням план

The Ukrainian Canadian Congress (UCC) announces the 2012 fundraising campaign in support of Holodomor awareness and education. 

 

As we prepare to mark the 80th anniversary of the Holodomor in 2013, the achievements of the Ukrainian community in raising awareness and gaining recognition of this genocide continue to resonate.  The accomplishments to date, including official recognition by various levels of government and a heightened awareness of the Holodomor among Canadians, are a direct result of the community’s continued generous financial support.

 

Our work, however, is far from complete.  Despite historical fact, not all students in Canada have the opportunity to learn about the Holodomor and its impact on modern day Ukraine and Europe. We have many more Canadians to reach with the message that the Holodomor was genocide of the Ukrainian people and it must serve as a reminder to future generations in the prevention of similar crimes against humanity.

 

 

 

Your contribution to the UCC Holodomor Awareness Fund will support a range of initiatives designed to raise awareness and promote education. The National Holodomor Awareness Committee (NHAC) has developed a long-term strategic plan for raising Holodomor awareness over the coming years. Some of the initiatives include:

 

  • Developing an online cultural archive to share the creative works of Canadian talent on the topic of the Holodomor;
  • Translating survivor testimonies into the French language and contributing to the French-language version of the award-winning documentary by Yurij Luhovy, Genocide Revealed;
  • Publishing an insert for major Canadian newspapers during the 80th anniversary commemorative year.

The NHAC Strategic Plan is available on the UCC website at: Strategic Plan

 

Давайте продовжувати відкривати правду про Голодомор!
Складіть Ваші пожертви сьогодні!

Україна пам’ятає! Світ визнає!

Всі пожертви повинні виписуватись на Харитативно-Освітній Фонд Конґресу (UCC Charitable and Educational Trust) з поміткою Фонд обізнаності про Голодомор (Holodomor Awareness Fund).

Будь ласка, надсилайте Ваші чеки до Конґресу Українців Канади за адресою:

203-952 Main Street,

Winnipeg, MB,R2W 3P4. 

Пожертви також можна скласти через інтернет: www.ucc.ca

Let’s continue to reveal the truth about the Holodomor! 

Make your donation today!

Ukraine remembers! The World Acknowledges!

All donations should be made payable to the UCC Charitable and Educational Trust with the designation of Holodomor Awareness Fund.  Please send your cheques to

Ukrainian Canadian Congress,

203-952 Main Street, Winnipeg, MB, R2W 3P4.

 

Donations can also be made online  www.ucc.ca.

 

Did You Know? 

 If you participate in your employer’s annual United Way campaign, you can choose to designate 

The Ukrainian Canadian Congress Charitable & Educational Trust 
as the recipient of your charitable contributions.  


Upcoming Holodomor Events 2012

  •   For a full listing of Holodomor Commemorative Events, click here 

For more information on Holodomor Awareness initiatives contact:

Irene Mycak

Chair, NHAC

irene.mycak@gmail.com

416.919.6566


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed