UCC Welcomes Appointment of New Ambassador of Ukraine to Canada

UCC Welcomes Appointment of New Ambassador of Ukraine to Canada 

OTTAWA – December 14, 2012 – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) welcomes the appointment of a new Ambassador of Ukraine to Canada.

“After 18 months without an ambassador to Canada, we welcome the appointment of Vadym Prystaiko as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Canada,” stated UCC National President Paul Grod. “Given the significant relationship between our two countries and the serious ongoing issues in Ukraine, it is very important for Ukraine to have senior level representation at its embassy and consulates in Canada. Our community knows Ambassador Prystaiko from his time at the Embassy of Ukraine in Canada (2002-2006), and we are confident that he will exercise his functions professionally and capably.”

Ambassador Prystaiko presented his credentials to the Right Honourable Governor General David Johnston yesterday at a ceremony at Rideau Hall. Ukrainian Canadian Congress President Paul Grod attended the swearing in ceremony as a guest.

Upon their arrival in Canada, and before they can carry out their duties as heads of mission, new ambassadors must be officially welcomed by the Governor General of Canada. Credentials are the official documents by which new heads of diplomatic missions are presented by their head of State as their official representative. Currently, there are more than 140 heads of diplomatic missions accredited to Canada.

“I would like to congratulate Ambassador Prystaiko on his appointment and look forward to working with him to further develop productive relations between Ukraine and Canada and the Ukrainian Canadian community. We look forward to working with Ambassador Prystaiko in the best interest of all Ukrainians around the world,” continued Grod. “During a recent meeting with Canada’s Minister of Foreign Affairs John Baird, we both agreed that continuing free trade negotiations with Ukraine is in the best interest of Ukraine provided that key human rights and democratic principles are met. The Minister further commented that Ukraine will remain a key foreign policy priority for Canada.”

“We look forward to working with Ambassador Prystaiko in the interest of all Ukrainians to strengthen the independence and sovereignty of Ukraine, ensure its continued democratic development, deepen ties with the Ukrainian community in Canada, and support the development of Ukrainian culture and education both in Canada and in Ukraine,” concluded Grod.

 

Конґрес Українців Канади вітає призначення нового посла України в Канаді 

14 грудня 2012 р.- Оттава, Канада – Конґрес Українців Канади вітає призначення нового посла України в Канаді.

“Після 18 місяців відсутності посла в Канаді, ми вітаємо призначення Вадима Пристайка в якості надзвичайного і повноважного посла в Канаді, – заявив президент Конґресу Павло Ґрод. – Беручи до уваги важливі зв’язки між нашими двома країнами, а також важливі події, що відбуваються в Україні, для України є дуже важливо мати представництво вищого рівня у посольстві та консульствах Канади. Наша громада знає посла Вадима Пристайка з часу його праці в посольстві України в Канаді (2002-2006 рр.), і ми впевнені, що він буде виконувати свої функції професійно і вміло”.

Посол В. Пристайко представив свої повноваження високоповажному генерал-губернаторові Девіду Джонстону учора на церемонії в Рідо Хол. Президент Конґресу Павло Ґрод побував на церемонії присяги в якості гостя. Після прибуття в Канаду, і перш ніж вони приступлять до виконання обов’язків глав місій, нові посли повинні бути офіційно прийняті генерал-губернатором Канади. Повноваження є офіційними документами, які видаються главою держави її новопризначеним керівникам дипломатичних місій в якості їх офіційних представників. В даний час нараховується більше 140 глав дипломатичних місій, акредитованих в Канаді.

“Я хотів би привітати посла В. Пристайка з нагоди його призначення на посаду і з нетерпінням очікую спільної з ним роботи для подальшого розвитку продуктивних відносин між Україною та Канадою і українсько-канадською громадою. Ми з нетерпінням чекаємо роботи з послом В. Пристайко в найкращих інтересах всіх українців у всьому світі, – продовжив П. Ґрод. – Під час нещодавньої зустрічі з міністром закордонних справ Джоном Беірдом, ми обидва погодилися, що продовження переговорів про вільну торгівлю з Україною служить в найкращих інтересах України за умови дотримання ключових прав людини та демократичних принципів. Міністр також зазначив, що Україна залишатиметься ключовим пріоритетом зовнішньої політики Канади”.

“Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з новопризначеним послом Вадимом Пристайком в інтересах усіх українців для зміцнення незалежності та суверенітету України, забезпечення її демократичного розвитку, поглиблення зв’язків з українською громадою в Канаді і підтримання розвитку української культури та освіти в Канаді і в Україні”, – завершив Павло Ґрод.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed