UCC LAUNCHES CALL FOR NOMINATIONS FOR TARAS SHEVCHENKO MEDAL

UKRAINIAN CANADIAN CONGRESS LAUNCHES CALL

FOR NOMINATIONS FOR TARAS SHEVCHENKO MEDAL

   

Ottawa-February 22, 2013 – Today, the Ukrainian Canadian Congress (UCC) announced its call for nominations for qualified individuals for the Taras Shevchenko Medal.

“The Shevchenko Medal is the highest form of recognition that can be granted by the Ukrainian Canadian Congress. It recognizes individuals of Ukrainian and non-Ukrainian descent for their outstanding national contribution towards the development of the Ukrainian Canadian community,” stated UCC National President Paul Grod. “The Shevchenko Medals will be awarded at the UCC’s XXIV Triennial Congress being held from November 8-10, 2013, in Toronto.”

The Triennial Congress of Ukrainian Canadians is the policy forum where the leadership of the Ukrainian Canadian community is elected for the next three years and where the priorities for the community are discussed and decided. November’s congress will mark the 80th anniversary of the Holodomor and launch the community’s celebration of the 200th anniversary of the birth of Taras Shevchenko.

“The Shevchenko Medal recognizes outstanding achievement in community development, culture and the arts, education and sport and is measured by the recipients’ level of excellence and initiative, their sustained body of work, peer recognition and the recipients’ impact both within and outside the Ukrainian Canadian community.” stated Mike Hantzsch, Chair of the UCC Awards & Recognition Committee.

The Board of Directors of the Ukrainian Canadian Congress will be considering applications at its September 2013 meeting. Only those applications received by June 30, 2013, shall be considered for award at the Triennial Congress.

For additional information, please visit: Shevchenko Medal Criteria

Applications are available on the UCC website at: Shevchenko Medal Nomination form

Inquiries regarding the Shevchenko Medal can be directed to the Ukrainian Canadian Congress at (204) 942-4627 or via email at ucc@ucc.ca.

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ РОЗПОЧИНАЄ ПРИЙОМ НОМІНАЦІЙ

НА ШЕВЧЕНКІВСЬКІ МЕДАЛІ

Оттава – 22 лютого, 2013 – Сьогодні Конґрес Українців Канади оголошує прийом номінацій на нагородження медаллю імені Тараса Шевченка видатних особистостей.

“Шевченківська медаль є найвищою формою визнання, яку може присвоїти Конґрес Українців Канади. Нею нагороджують осіб українського та неукраїнського походження за визначний національний внесок у розвиток української канадської громади”, заявив президент Національного КУК Павло Ґрод. “Нагородження Шевченківськими медалями здійснюватиметься на Трирічному Конґресі КУК, який відбудеться 8-10 листопада, 2013 у Торонто”.

Трирічний Конґрес українців Канади – це головний форум, на якому обирається керівництво української канадської громади на наступні три роки і обговорюються та затверджуються пріоритети громади. На листопадовому конґресі буде відзначено

80-ті роковини Голодомору і розпочнуться урочисті святкування 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

“Шевченківська медаль присвоюється за видатні досягнення в розвитку громади, культури і мистецтва, освіти й спорту та вимірюється ступенем майстерності та ініціативи претендентів, значимістю їх роботи, визнанням серед колег та впливом претендентів на українську канадську громаду як всередині, так і поза її межами.”- заявив Михайло Ганч, голова Комітету нагород і відзначень КУК.

Рада директорів Конґресу українців Канади буде розглядати номінації для нагороди на Трирічному Конґресі на своєму засіданні у вересні 2013. Будуть розглянуті лише заявки, отримані до 30 червня 2013 року.

Додаткову інформацію можна отримати на сторінці: Shevchenko Medal Criteria

Заявки є доступні на веб-сайті КУК за адресою: Shevchenko Medal Nomination form

Запити стосовно Шевченківської медалі можуть бути спрямовані у КУК за телефоном(204) 942-4627 або на електронну скриньку ucc@ucc.ca .

UCC Media Contact:

Darla Penner
Telephone: (204) 942-4627
Email: dpenner@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Дарла Пеннер

пресовий референт Конґресу Українців Канади

телефон: (204) 942-4627

мобілний: (204) 297-2322

електронна адреса: dpenner@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed