Registration Open For Community Development Workshop

 

Registration Open for Community Development Workshop

Stronger Communities Through Stronger Organizations:

Addressing the challenges, Sharing the successes

 

OTTAWA – March 9, 2013- The Ukrainian Canadian Congress (UCC) and the Ukrainian Catholic Education Foundation (UCEF) are pleased to announce a one-day community development workshop “Stronger Communities through Stronger Organizations: addressing the challenges, sharing the successes” to provide non-profit organizations in the Ukrainian Community with more in-depth knowledge and skills that will enable them to improve board governance and organizational effectiveness.

The workshop will take place 10:00am – 3:30pm at The Advocates’ Society Education Centre – 480 University Avenue, 17th floor, on Saturday, April 13, 2013, in Toronto, Ontario.

“At our AGM last June it was decided to host a community development workshop, to concentrate more on actions then on theory, to accommodate the needs of our community, branches and member organizations,” stated UCC National President Paul Grod. “To keep our community strong, we must innovate and adjust to changing conditions. In order to ensure that we have the leaders for tomorrow, we must ensure that our organizations are strong and able to gain the tools and perspectives needed to further develop and revitalise.”

The ONE DAY WORKSHOP organized by the UCC and the UCEF will examine the challenges of organizational change and renewal from the diverse perspectives of governance, organizational structure and culture, inspirational leadership, and risk management. Through a series of short lectures and problem-solving sessions, practical approaches that balance short-term success with long-term sustainability will be developed.

The workshop is designed for board members and senior leaders from a wide range of non-profit and charitable organizations in the Ukrainian Canadian community. A diverse mix of organizations will allow participants to build on the experiences of others and leave with the best possible toolkit for addressing your organization’s unique challenges.

For more information and to register for the workshop online, please click: Workshop

The deadline for registration for the workshop is March 31, 2013. Please register now as space is limited.

 

Відкрита реєстарація для семінару з питань громадського розвитку:

Сильніші громади через сильніші організації:

вирішення проблем, обмін успіхом

березня 2013 р.  Оттава – Конґрес Українців Канади (КУК) та Українська Католицька Освітня Фундація (УКОФ) з приємністю повідомляють про одноденний громадський семінар під назвою: “Сильніші громади через сильніші організації:

вирішення проблем, обмін успіхом” з метою забезпечення неприбуткових організацій української громади більш глибокими знаннями і навичками, які дозволять їм підвищити ефективність управління дирекції/управи та організаційну ефективність.

Семінар відбудеться 10:00 – 3:30 The Advocates’ Society Education Centre – 480 University Avenue у суботу, 13 квітня 2013 р. в Торонто, Онтаріо.

“На наших Річних загальних зборах минулого червня було вирішено провести семінар з питань громадського розвитку, щоб більше сконцентруватися на діях, ніж на теорії для задоволення потреб нашої громади, філій та членських організацій”, — сказав президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод. “Щоб зберігати нашу громаду сильною, ми повинні впроваджувати інновації та адаптовуватися до мінливих умов. Для того, щоб переконатися, що у нас є лідери на завтра, ми повинні гарантувати, що наші організації є сильні і в змозі отримати інструменти та перспективи, необхідні для їх подальшого розвитку та активізації”.

Одноденний семінар, організований Конґресом Українців Канади та Українською Католицькою Освітньою Фундацією, проаналізує труднощі організаційної зміни і оновлення з різноманітних перспектив керівництва, організаційної структури та культури, надихаючого управління та управління ризиками. Через серію коротких лекцій та сесій по вирішенню проблем будуть розвинуті практичні підходи, які збалансують короткострокові успіхи з довгостроковою стійкостю.

Сесія призначена для членів дирекцій та старших керівників широкого спектру неприбуткових та харитативних організацій українсько-канадської громади. Різноманітність організацій дозволить учасникам скористатись з досвіду інших і залишитись з найкращим інструментом для вирішення унікальних завдань їхньої організації.

За детальнішою інформацією стосовно сесії і зареєструватися на сесію через інтернет, будь ласка, натисніть тут: семінар

Остання дата реєстрації на сесію – 31 березня 2013 р.

Будь ласка, реєструйтесь зараз. Кількість місць обмежена.

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed