UCC Easter Bulletin 2013

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Kонґрес Українців Канади вітає всю українську громаду

із світлим празником Христового Воскресіння!


Christ Is Risen! He is Truly Risen!

Wishing you a Blessed and Happy Easter!

from the Ukrainian Canadian Congress

  In the 2013 Easter Newsletter

 • Message from the President
 • UCC Committee Chair Valentina Kuryliw Named Director of HREC – March 13
 • UCC President Paul Grod Named Among Top 80 Influencing Canadian Foreign Policy – March 11
 • UCC Congratulates New Chair of CUPFG, Ted Opitz – March 6
 • UCC Congratulates New Ambassador of Religious Freedoms – March 1
 • UCC Welcomes Progress Toward Ukraine EU Association – March 1
 • Upcoming Events
 • Call for Nominations
 • Employment Opportunities
 • UCC Expresses Condolences
 • Thanking Our Bulletin Sponsors

Message from the President

Easter Greetings from UCC National President

 Великоднє привітання від Президента   

Конґресу Українців Канади

On this holiest of holidays, the Ukrainian Canadian Congress wishes all the members of the Ukrainian Canadian Community an Easter filled with favorite traditions, happy new memories, and continuing good health but most of all, an Easter that renews your faith, uplifts your spirit, and fills your heart with joy.

Christ is Risen! Indeed He is Risen!  

Прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння! Бажаю Вам та Вашим родинам великого людського щастя, добра та достатку. Нехай чудо Христового Воскресіння об’єднує всіх нас, помножує сили і наснаги для нашої загальної добровільної праці. Направимо наші молитви на добрі справи та світлі помисли.

Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!

З повагою та найщирішими побажаннями,

 

Конґрес Українців Канади

Павло Ґрод

Президент

   

UCC Committee Chair Valentina Kuryliw Named Director of HREC  

UCC Committee Chair Valentina Kuryliw Named Director of Prestigious

Holodomor Research and Education Consortium

On March 13, 2013, The Ukrainian Canadian Congress congratulated Ms. Valentina Kuryliw, Chair of the Ukrainian Canadian Congress National Holodomor Education Committee on her appointment as a director of the prestigious Holodomor Research and Education Consortium (HREC).

The mandate of the HREC includes research, study, publication and dissemination of information about the 1932 – 1933 Famine Genocide in Ukraine, the Holodomor, ensuring that the Ukrainian experience receives greater recognition in society at large and that it is represented in the teaching of history and genocide. The HREC will draw upon the capabilities of CIUS units and engage a range of educators, scholars and institutions in the West and in Ukraine.

 

Continue Reading…

 

Голову Комітету KYK Валентина Курилів, Призначенo 
Директором  Hoвocтвo ре ногодоc
лiднo – Oсвітнього Kонсорціуму
з Ви
вчeння  Голодомрy

13 березня, 2013 – ОТТАВА – Конґрес Українців Канади вітає пані Валентину Курилів, голову Комітету Конґресу Українців Канади з призначенням на посаду директора новоствореного дослідно-освітнього консорціуму із вивчення Голодомору (ДОКВГ).

Мандат (Обов’язок)  ДОКВГ включає в себе дослідження, вивчення, публікацію та розповсюдження інформації про Голодомор 1932-1933 в Україні, що сприяє отриманню широкого визнання українського досвіду в суспільстві в цілому і представленню його у викладанні історії та геноциду. ДОКВГ буде опиратися на можливості підрозділів КІУС і залучати педагогів, вчених і навчальні заклади Заходу та України.

 

  Читайте далі…

 

 Paul Named Among Top 80 Influencing Canadian Foreign Policy

 

Ottawa -March 11, 2013 – Paul Grod has been once again named as one of the top 80 influencing Canadian foreign policy by Embassy Magazine, a prominent Ottawa-based publication.  Congratulations to Paul for his efforts in supporting Canada on the international stage!

“It is always nice to be recognized for our efforts on behalf of the Ukrainian Canadian community,” stated Grod. “This type of recognition acknowledges the work that we have done on issues of importance to the Ukrainian Canadian community. It re-affirms that the hard work of our branches, committees and member organizations is making a difference with Canada’s top decision makers.”

For more information see: Embassy Magazine

Continue Reading…

Павло Ґрод названий серед 80-ти осіб, які мають вплив на

зовнішню політику Канади

 

Оттава -11 березня, 2013 – за версією Embassy Magazine, провідного видання у Оттаві, Павло Ґрод знову названий серед 80-ти осіб, що впливають на зовнішню політику Канади. Вітання Павлові за його зусилля у підтримці Канади на міжнародній арені!

“Завжди приємно отримати визнання за наші зусилля, які ми докладаємо від імені громади українців Канади” заявив Ґрод. “Таке визнання підтверджує ту роботу, яку ми здійснюємо для вирішення важливих для громади українців Канади питань. Це щераз доводить, що наполеглива праця наших філій, комітетів та складових організацій дійсно має вплив на тих, хто приймає рішення в Канаді на найвищому рівні.”

Додаткову інформацію можна знайти тут: Embassy Magazine

Читайтe далі…

UCC Congratulates New Chair of CUPFG – Ted Opitz

Ukrainian Canadian Congress Congratulates New Chairman of Canada Ukraine Parliamentary Friendship Group 
Mr. Ted Opitz, M.P

Ottawa – March 6, 2013 – The Ukrainian Canadian Congress congratulates Member of Parliament Ted Opitz on his election as the new Chairman of the Canada Ukraine Parliamentary Friendship Group (CUPFG) at a meeting held March 4th on Parliament Hill.

“We are pleased to congratulate Mr. Opitz on his election as chair of the Canada Ukraine Parliamentary Friendship Group and indeed the entire newly elected executive of the parliamentary group,” stated UCC President Paul Grod.

Continue Reading…

 

Конґрес Українців Канади Вітає Новообраного Голову Канадсько-Української Парламентської Групи Дружби Теда Опіца

6 березня 2013 р.- Оттава – Конґрес Українців Канади привітав новообраного голову Канадсько-Української Парламентської Групи Дружби (КУПГД) під час засідання, що відбулося 4 березня на Парламентському пагорбі.

“Ми раді вітати пана Опіца з обранням його головою Канадсько-Української Парламентської Групи Дружби і, насправді, усю новообрану управу парламентської групи”, – заявив президент Конґресу Українців Канади Павло Ґрод.

Читати далі…

  

UCC Congratulates New Ambassador of Religious Freedoms – Dr. Andrew Bennett

Ukrainian Canadian Congress Congratulates Newly Appointed Ambassador of Religious Freedom  – Dr. Andrew Bennett     

March 1, 2013 – Ottawa-The Ukrainian Canadian Congress congratulates Dr. Andrew Bennett of Ottawa, Ontario on his appointment as Canada’s First Ambassador of Religious Freedom.

Dr. Andrew Bennett was appointed Canada’s first Ambassador to the Office of Religious Freedom by Prime Minister Harper on February 19, 2013.  Dr. Bennett is a leading scholar in the field of religious studies.

Continue Reading…

For more information: Religious Freedom

Конґрес Українців Канади вітає новопризначеного посла Свободи релігії   

1 березня 2013р.- Оттава -Конґрес Українців Канади вітає д-ра Ендрю Беннет з Оттави, Онтаріо з нагоди його призначення першим послом Свободи релігії Канади.

19 лютого 2013 р. д-р Ендрю Беннет був призначений першим послом Канади до офісу Свободи релігії прем’єр-міністром Стівеном Гарпером. Д-р Ендрю Беннет є провідним вченим у галузі релігійних наук.

 Читайтe далі…

За детальнішою інформацією відвідайте:  Свободи релігії

 

UCC Welcome Progress Towards Ukraine EU Association  

UCC Welcomes Progress Towards Ukraine’s EU Association

Calling Upon Canada to move in the Same Direction     

March 1, 2013 – Ottawa– The Ukrainian Canadian Congress welcomes the positive developments in EU-Ukraine relations during the recent EU-Ukraine Summit held in Brussels on February 25, 2013.

“Ukrainians in Canada and around the world welcome the concrete steps towards the ratification of the EU-Ukraine Association Agreement/Deep and Comprehensive Free Trade Area,” stated UCC National President Paul Grod.  “We are encouraged by the statement of the President of the European Council Mr. Herman Van Rompuy, that the EU-Ukraine Association Agreement may be signed by the time of the Vilnius Summit in November, 2013.”

Continue Reading…

More information on the EU-Ukraine Summit is available at: EU-Ukraine Summit

 

or visit:www.ukrainianworldcongress.org/

 

Конґресвітає проґрес у питанні створення асоціації Україна-ЄС

Закликає Канаду рухатись у тому ж напрямку

1 березня 2013р.- Оттава – Конґрес Українців Канади вітає позитивні зрушення у розвитку відносин між ЄС та Україною під час нещодавнього саміту ЄС-Україна, який відбувся 25 лютого, 2013 у Брюсселі.

“Українці в Канаді і в усьому світі схвалюютьконкретні кроки у напрямку ратифікації Угоди про асоціацію/Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС”, заявив президент Національного КУК Павло Ґрод. “Ми натхненні заявою Президента Європейської Ради пана Хермана Ван Ромпей, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС може бути підписана ще до зустрічі на вищому рівні у Вільнюсі, яка має відбутись в листопаді 2013.”

Читайтe далі…

Докладніша інформація про саміт ЄС-Україна є на сайті: саміт ЄС-Україна

 

або www.ukrainianworldcongress.org/

 Upcoming 2013 Events   

 

The Ukrainian Canadian Congress is excited to announce theses upcoming workshops and initiatives:

Конґрес Українців Канади радіє оголошути цих майбутніх

семінарів та ініціативи:

__________________________________________________

Registration Open For Community Development Workshop

On March 9th, the Ukrainian Canadian Congress and the Ukrainian Catholic Education Foundation (UCEF) announced the formation of a one-day community development workshop “Stronger Communities through Stronger Organizations: addressing the challenges, sharing the successes” to provide non-profit organizations in the Ukrainian Community with more in-depth knowledge and skills that will enable them to improve board governance and organizational effectiveness.

The workshop will take place 10:00am – 3:30pm at The Advocates’ Society Education Centre – 480 University Avenue, 17th floor, on Saturday, April 13, 2013, in Toronto, Ontario.

Continue Reading…

For more information and to register for the workshop online, please click: Workshop

The deadline for registration for the workshop is March 31, 2013. Please register now as space is limited.


 
Відкрита реєстарація для семінару з питань громадського розвитку   

Ha 9 березня, Конґрес Українців Канади та Українська Католицька Освітня Фундація (УКОФ)  оголосилистворення одноденний громадський семінар під назвою: “Сильніші громади через сильніші організації: вирішення проблем, обмін успіхом” з метою забезпечення неприбуткових організацій української громади більш глибокими знаннями і навичками, які дозволять їм підвищити ефективність управління дирекції/управи та організаційну ефективність.

Семінар відбудеться 10:00 – 3:30 The Advocates’ Society Education Centre – 480 University Avenue у суботу, 13 квітня 2013 р. в Торонто, Онтаріо.

Читайтe далі…

За детальнішою інформацією стосовно сесії і зареєструватися на сесію через інтернет, будь ласка, натисніть тут: семінар

Остання дата реєстрації на сесію – 31 березня 2013 р. Будь ласка, реєструйтесь зараз. Кількість місць обмежена.

____________________________________________________________________ 

 

XXIV Triennial Congress in Toronto November 8-10, 2013 

 Mark Your Calendars!

The Ukrainian Canadian Congress is pleased to announce that the 24th Triennial Congress of Ukrainian Canadians will be held in Toronto, Ontario from November 8-10, 2013.

This meeting is the first time this gathering of the leadership of the Ukrainian Canadian community will be in Toronto since the III Congress of Ukrainian Canadians held in Toronto in 1946. This event will also mark the launch of activities to mark the 200th anniversary of the birth of Taras Shevchenko and preparations for the 125th Anniversary of the settlement of Ukrainians in Canada.

We encourage you to make plans now to attend what will be one of the most impactful and celebratory Congresses yet.

Hosted by the Ukrainian Canadian Congress National and UCC Toronto Branch, the 2013 Triennial Congress will provide three full days of networking, policy forums, exhibits and awards. Most importantly we will be electing the leadership of the Ukrainian Canadian community for the next 3 years and setting its direction for many more. An official program along with hotel reservation information will follow shortly.

24-ий Трирічний Конґрес Українців Канади відбудеться 8-10   

листопада 2013 року

Зазначте у своєму календарі!   

Конґрес Українців Канади радо повідомляє, що 24-ий Трирічний Конґрес Українців Канади відбудеться у Торонто, Онтаріо, з 8-10 листопада 2013 року.

Ця зустріч – це перше зібрання проводу української канадської громади у Торонто від часу проведення ІІІ Трирічного Конґресу Українців Канади у Торонтов 1946 році. Ця подія також дасть початок низці заходів, присвячених відзначенню 200-річного ювілею Тараса Шевченка, і підготовці до 125-річниці поселення українців у Канаді.

Ми закликаємо вас вже тепер будувати свої плани так, щоб відвідати цей один із найбільш важливих і величних конґресів, з усіх, які були дотепер.

Організований Централею Конґресу Українців Канади та відділом КУК у Торонто, Трирічний Конґрес 2013 надасть три повних дні для плідної співпраці, політичних форумів, виставок та вручення нагород. Найголовнішим буде обраннянового проводу української канадськоїгромади на наступні 3 роки та визначенняголовних напрямків діяльності на подальший період. Офіційна програма, а також інформація про резервацію готелів будуть розповсюджені найближчим часом.  

Call for Nominations

Ukrainian Canadian Congress Issues Call for Nominations for the 
Ukrainian Canadian Youth Leadership Award of Excellence

The Ukrainian Canadian Congress has issued a call for nominations for the Ukrainian Canadian Youth Leadership Award of Excellence which will be presented at the XXIV Triennial Congress of Ukrainian Canadians in Toronto from November 8-10, 2013.

Information on the awards and the nomination process is available at: Youth Leadership Award

The deadline for nominations for the Youth Leadership Award is June 30, 2013.

Should you require additional information please contact us at (204) 942-4627 or by email: ucc@ucc.ca

Конґрес Українців Канади Оголошує Прийом Заявок На Номінацію 
Нагорода Молодого Провідника Кук  
  

Конґрес Українців Канади оголошує прийом заявок на присвоєння Нагород Молодого Провідника КУК, які будуть вручатись під час XXIVТрирічного Конґресу Українців Канади, що відбудеться 8-10 листопада, 2013 у Торонто.

Інформацію щодо процедури нагородження і номінування можна отримати за посиланням: НАГОРОДА МОЛОДОГО ПРОВІДНИКА КУК

Крайній термін подання заявок на Нагороду Молодого Провідника є 30 червня 2013.

Якщо Вам потрібна додаткова інформація, просимо звертатись до нас за телефоном(204) 942-4627 або на електронну скриньку: ucc@ucc.ca

 

 _____________________________________________________________________

 

Ukainian Canadian Congress Launches Call for Nominations

for the Taras Shevchenko Medal

The Ukrainian Canadian Congress announced its call for nominations for qualified individuals for the Taras Shevchenko Medal.

“The Shevchenko Medal recognizes outstanding achievement in community development, culture and the arts, education and sport and is measured by the recipients’ level of excellence and initiative, their sustained body of work, peer recognition and the recipients’ impact both within and outside the Ukrainian Canadian community.” stated Mike Hantzsch, Chair of the UCC Awards & Recognition Committee.

The Board of Directors of the Ukrainian Canadian Congress will be considering applications at its September 2013 meeting. Only those applications received by June 30, 2013, shall be considered for award at the Triennial Congress.

For additional information, please visit:

Shevchenko Medal Criteria

 

Applications are available on the UCC website at:Shevchenko Medal Nomination form

Inquiries regarding the Shevchenko Medal can be directed to the Ukrainian Canadian Congress at

(204) 942-4627 or via email at ucc@ucc.ca

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ РОЗПОЧИНАЄ ПРИЙОМ НОМІНАЦІЙ

НА ШЕВЧЕНКІВСЬКІ МЕДАЛІ

Конґрес Українців Канади оголошує прийом номінацій на нагородження медаллю імені Тараса Шевченка видатних особистостей.

“Шевченківська медаль присвоюється за видатні досягнення в розвитку громади, культури і мистецтва, освіти й спорту та вимірюється ступенем майстерності та ініціативи претендентів, значимістю їх роботи, визнанням серед колег та впливом претендентів на українську канадську громаду як всередині, так і поза її межами.”- заявив Михайло Ганч, голова Комітету нагород і відзначень КУК.

Рада директорів Конґресу українців Канади буде розглядати номінації для нагороди на Трирічному Конґресі на своєму засіданні у вересні 2013. Будуть розглянуті лише заявки, отримані до 30 червня 2013 року.

Додаткову інформацію можна отримати на сторінці: Shevchenko Medal Criteria

Заявки є доступні на веб-сайті КУК за адресою: Shevchenko Nomination form

Запити стосовно Шевченківської медалі можуть бути спрямовані у КУК за телефоном(204) 942 – 4627 або на електронну скриньку ucc@ucc.ca

Employment Opportunities

 

Career Opportunity – Ukrainian Canadian Congress – Fundraising Manager

The Ukrainian Canadian Congress is seeking a dynamic and highly motivated individual with a broad set of skills and experience in fundraising and stakeholder relations for Canada’s national voice of the organized Ukrainian Canadian community.

Position Summary:

 • Develop and implement a fundraising strategy that includes securing significant commitments from individuals, estates, foundations, organizations and corporations.
 • Work closely with the Board of Directors, Executive and Policy Committees as the front line fundraiser.
 • Research and identify potential donors and work with established donor database.
 • Liaise with high net worth donor prospects; gather information regarding their philanthropic interests, giving capacity, business and personal affiliations.
 • Develop and implement UCC communications plan that supports fundraising activities and policy committees.

Please apply by March 31st 2013. 

Position Start Date: May 1, 2013.

 For more information, please visit: http://ucc.ca 

____________________________________________________________________ 

2013 Internship Opportunities

 

Internship Posting: Capacity Development Officer

Ivano-Frankivsk Region, Ukraine

 

Internship Posting: Capacity Development Officer

Vinnytsia Region, Ukraine

 

The Canadian Urban Institute (CUI) is an innovator and catalyst engaged in research, networking, leadership development and policy solutions to improve the quality of life in urban regions in Canada and around the world. CUI collaborates with a range of international partners – in Southeast Asia, the Caribbean, Latin America, Eastern Europe and Africa – to improve the governance and management of cities and towns.

Eligibility Criteria

To be eligible for the International Youth Internship Program, an intern must meet the following criteria:

 • A Canadian citizen or permanent resident
 • Between the ages of 19 and 30;
 • A post -secondary graduate (i.e., a graduate of a degree or diploma program from a university, college, post-secondary school of technology, CEGEP or other post-secondary institute);
 • Out of school:
 • Unemployed or underemployed;
 • Legally entitled to work in Canada;
 • Have not participated in an internship within the Career Focus stream of the Government of Canada’s Youth Employment Strategy (YES);
 • Ready to depart Canada within one month of being engaged

The applicant MUST meet all eligibility criteria at the time of signing their contract with CUI.

Other Requirements

 • Interns are required to have access to a personal laptop computer for use thoughout internship, including the overseas portion.

Duration of Internship

Approximately 7 months in total, including training and outreach within Canada and a minimum of 6 months spent overseas.

In Canada start date: April 2013

Expected overseas start date: May 2013.

To apply for this position, please submit a cover letter and a detailed CV with contact information to: jobs@canurb.org

Applicants may apply for more than one position; the position(s) of interest must be specified in the subject line.

Deadline for applications is April 19, 2013, but applicants are encouraged to apply earlier. 

UCC Expresses Condolences

The UCC would like to express its most sincere condolences for the recent members of the Ukrainian Canadian community who have passed on. 

Конґрес Українців Канади хочe висловити найщиріші співчуття зa членів

спільноти, які нещодавно померли.

Вічная Пам’ять – May Their Memory Be Eternal

Erast Huculak

Oleksa Fedorowycz 

Pelahia Chyczij

Chester Kuc

 Walter Mychajlowskij

Thanking  Our Donors & Corporate Sponsors

Thank You!  

A special thank you to the members of the UCC President’s Circle and President’s Club, whose donations help us achieve our goals in keeping our Ukrainian-Canadian Easter traditions alive and strong.

___________________________________________________________________ 

The Ukrainian Canadian Congress would like to thank the following sponsors for their donations toward the UCC Online Bulletin:  

Конґрес Українців Канади хочe подякувати спонсорам за їх пожертвидо KYK бюлетень:

Click here to visit: Carpathia Credit Union

Click here to visit: Shevchenko Foundation


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed