UCC Presents Awards in Toronto

UCC Presents Awards in Toronto 

On Thursday, September 26, the Ukrainian Canadian Congress recognized seven deserving individuals with the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal and thirteen outstanding community leaders with the  UCC Leadership Award.

 SAMSUNG DIGITAL CAMERA
 

Top Row, Left to Right: Ms. Renata Roman, Mr. Markian Shwec, Ms. Olya Grod, Mr. Pavlo Lopata, Mr. Bohdan Onyshchuk, Mr. Paul Grod, Mr. Zenon Potichnyj, Mr. Ivan Iwaniura, Ms. Anna Kisil, Ms. Luba Zaraska, Mr. Walter Chewchuk, Mr. Orest Steciw.

Front Row, Left to Right: Ms. Anna Trojan, Ms. Hania Szyptur, Ms. Oksana Zakydalsky, Ms. Oksana Rewa, Ms. Olya Sheweli, Ms. Bozhena Iwanusiw, Ms. Valentina Kuryliw, Ms. Mary Szkambara, Mr. Omelan Chabursky, Ms. Irka Mycak.

 

“It was a tremendous honour to present these awards to such worthy leaders from our community,” stated Ukrainian Canadian Congress National President Paul Grod. “It is only fitting that these important leaders of our community are recognized. I would like to take this opportunity to personally thank them for their tremendous work in building and leading our community in Toronto and across the country.”

The Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medals were presented to BozhenaIwanusiw, ValentinaKuryliw, Irka Mycak, OlyaSheweli, Mary Szkambara and Oksana Zakydalsky.

On Thursday evening, at the Trident Hall in Toronto, an awards ceremony was held to present the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medals and the UCC Leadership Awards. (see attached biographies and photos). The awards ceremony was emceed by Ms. Christina Czoli, President of Ukrainian Canadian Students’ Union (SUSK) and attended by approximately 250 members of the Toronto community, including UCC Toronto President Oksana Rewa.

The keynote speaker for the evening was Mr. Paul Grod who presented the medals and awards and addressed the crowd on current priorities of the Ukrainian Canadian Congress including the XXIV Triennial Congress of Ukrainian Canadians being held for the first time in 70 years in Toronto on November 8-10, 2013. The UCC Leadership Award was presented to OmelanChabursky, Walter Chewchuk, Olya Grod, Ivan Iwaniura, Anna Kisil, PavloLopata, Bohdan Onyschuk Q.C., ZenonPoticzny, Renata Roman, Markian Shwec, OrestSteciw, Anna Trojan and LubaZaraska.

Finally, Mr. Armin Konn, head of the organization “Ukrainian Free Kozaks” presented Pavlo Grod and UCC Toronto President Oksana Rewa with the Cross of the Ukrainian Kozak Brotherhood.

“It is important for us as a community to recognize those leaders who volunteer their time to help build this community on a daily basis,” stated Oksana Rewa.

The awards ceremony was hosted jointly by Ukrainian Canadian Congress Toronto Branch and UCC National.  Those assembled were treated to a performance by the musical trio ChervoniMaky.

Biographical notes on awards recipients and photos of the awards presentations can be found in our photo gallery by clicking on these links:

Biographical Notes: Please click here.

Photos:https://ucc.ca/2013/10/01/2013-ucc-awards/

 

Background:

Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal

Created in 2012 to mark the 60th anniversary of Her Majesty Queen Elizabeth II’s accession to the Throne as Queen of Canada, the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal was a tangible way for Canada to honour Her Majesty for her service to this country. At the same time, this commemorative medal served to honour significant contributions and achievements by Canadians.

 

Ukrainian Canadian Congress Leadership Award  

 

The Leadership Award of the Ukrainian Canadian Congress provides the opportunity to recognize worthy individuals in the communities where they reside.  The UCC established the Leadership Award in August 2010.

 

It shall be bestowed upon:

 

a) a worthy individual that has made a significant national contribution to the development of the Ukrainian Canadian community; or

 

b) a Ukrainian Canadian that has demonstrated individual excellence on a national scale in the areas of arts, culture, athletics, media, politics, business, entertainment, education, academia, health sciences, community or religious development, social services, civil society and leadership.

 


 

 

ВИЗНАННЯ ТА УРОЧИСТЕ ВШАНУВАННЯ ЛІДЕРІВ УКРАЇНСЬКОЇ  

ГРОМАДИ У ТОРОНТО  

26 вересня, 2013 – Торонто.  Українська громада Канади відзначила  визначних лідерів своєї громади на церемонії нагородження, яка відбулась в Торонто. На церемонії семеро осіб були нагороджені Медаллю Діамантового Ювілею Королеви Єлизавети ІІ і тринадцятеро отримали нагороду від Керівництва КУК, відповідно.

“Для мене велика честь вручити ці нагороди таким достойним лідерам нашої громади “, заявив Національний президент Конґресу Українців Канади, Павло Ґрод. “Дуже важливо, що ці видатні лідери нашої громади є визнані. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб особисто подякувати їм за величезні зусилля у будівництві нашої спільноти в Торонто і, фактично, по всій країні.”

Медалями Діамантового Ювілею Королеви Єлизавети ІІ були нагороджені Божена Іванусів, Валентина Курилів, Ірка Мицак, Оля Шевелі, Марія Шкамбара і Оксана Закидальська.

У четвер ввечері, в Трайдент Хол у Торонто, відбулась церемонія нагородження з врученням медалей Діамантового Ювілею Королеви Єлизавети ІІ та нагород від керівництва КУК. (біографії та фото додаються). Ведучою церемонії, на якій були присутні близько 250 членів громадиТоронто, включно з Президентом КУК Торонто Оксаною Ревою, була пані Христина Чолій.

Головним доповідачем вечора був пан ПавлоҐрод, який вручив медалі та нагороди і звернувся до присутніх з промовою щодопитань поточних пріоритетів Конґресу Українців Канади. Нагороди від керівництва КУК отримали Омелян Шабурський, Вальтер Шевчук, Оля Ґрод, Іван Іванюра, Анна Кисіль, Павло Лопата, Богдан Онищук Q.C., Зенон Потічний, Рената Роман, Маркіян Швець, Орест Стеців, Анна Троян і Люба Зараська.

На завершення, пан Армін Конн, голова організації “Українських вільних козаків», нагородив Павла Ґрода Козацькою медаллю.

Церемонія нагородження була організована спільно Конґресом Українців Канади Торонто та Національним КУК. Присутніх своїм виступом вітало тріо Червоні Маки.

З біографічними довідками отримувачів нагород і фотографіями вручення нагород можна ознайомитися у нашій фотогалереї на www.ucc.ca.

 

Довідка:

Медаль Діамантового Ювілею Королеви Єлизавети ІІ

Заснована у 2012 році з нагоди 60-річчя вступу Її Величності Королеви Єлизавети II на престол як Королеви Канади, Медаль Діамантового Ювілею Королеви Єлизавети ІІ

стала реальним способом для Канади вшанувати Її Величність за її працю для цієї країни. Водночас, ця пам’ятна медаль слугує для відзначення вагомих внесків та досягнень канадців.

 

Нагорода Від Керівництва Конґресу Українців Канади

Нагорода від Керівництва Конґресу Українців Канади дає змогу відзначити гідних осіб у громадах, до яких вони належать. КУКзаснував Нагороду відКерівництва у серпні 2010 року.

Нею нагороджується:

a) гідна особа, яка зробила значний національний внесок у розвиток української канадської громади;

b) канадець українського походження, який проявив індивідуальну майстерність національного масштабу в галузі мистецтва, культури, спорту, ЗМІ, політики, бізнесу, розваг, освіти, наукових, медичних наук, розвитку громади чи релігії, соціальних послуг, громадянського суспільства та керівництва.

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed