Ukrainian World Congress strongly condemns threats by the Ministry of Culture against the Ukrainian Greek Catholic Church for EuroMaidan activities

Ukrainian World Congress strongly condemns threats by the Ministry of Culture against the Ukrainian Greek Catholic Church for EuroMaidan activities

UWCLogo

 

The Ukrainian World Congress strongly condemns threats by Ukraine’s Ministry of Culture against the Ukrainian Greek Catholic Church for the activities of its clergy on Kyiv’s EuroMaidan, as expressed on 3 January 2014 by First Deputy Minister of Culture Tymofii Kokhan in his official letter to the Head of the Ukrainian Greek Catholic Church, Patriarch Sviatoslav (Shevchuk).

This letter states that the religious activities on Kyiv’s Independence Square by representatives of the Ukrainian Greek Catholic Church contravened the Law of Ukraine “On freedom of conscience and religious organizations”, in accordance with which public liturgies on the EuroMaidan require a permit from the local state administration.

In addition, the letter threatens legal action to ban the activities of the Ukrainian Greek Catholic Church.

“The Ukrainian World Congress is deeply troubled by such interpretation of the Law of Ukraine“On freedom of conscience and religious organizations” and deems the threats expressed in the letter from the Ministry of Culture against the Ukrainian Greek Catholic Church to be a violation of the constitutional right to freedom of worship. The Ukrainian World Congress calls upon Ukraine’s governing authorities to immediately withdraw the unfounded accusations against the Ukrainian Greek Catholic Church whose clergy prayed together with the peaceful protesters on Kyiv’s EuroMaidan in support of the Ukrainian people’s aspirations to live in a state governed by the rule of law,” stated Ukrainian World Congress President Eugene Czolij.
 
The Ukrainian World Congress (UWC) is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 33 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non‑governmental organization (NGO) with special consultative status.
 

14 січня 2014 р.
 

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Світовий Конґрес Українців гостро засуджує погрози Міністерства культури в бік Української Греко-Католицької Церкви за діяльність на Євромайдані

 

Світовий Конґрес Українців гостро засуджує погрози Міністерства культури України в бік Української Греко-Католицької Церкви за діяльність її духовенства на Євромайдані в Києві, які 3 січня 2014 р. висловив перший заступник міністра культури Тимофій Кохан у своєму офіційному листі до Глави Української Греко-Католицької Церкви Патріарха Святослава (Шевчука).

У цьому листі звинувачують представників Української Греко-Католицької Церкви у тому, що вони своєю релігійною діяльністю на Майдані незалежності в Києві порушили Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”, згідно з яким на публічні Богослужіння на Євромайдані мали б начебто отримати дозвіл місцевої державної адміністрації.

Більше того, цей лист погрожує порушенням перед судом питання про припинення діяльності Української Греко-Католицької Церкви.   

“Світовий Конґрес Українців глибоко обурений такою інтерпретацією Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та вважає висловлені в листі Міністерства культури України погрози на адресу Української Греко-Католицької Церкви порушенням конституційного права на свободу віросповідання. Світовий Конґрес Українців закликає владні структури України негайно відкликати безпідставні звинувачення в бік Української Греко-Католицької Церкви, священослужителі якої разом з учасниками мирного Євромайдану в Києві молилися на підтримку українського народу в його бажанні жити у правовій державі,” – заявив Президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

 
 
 

 follow us on Facebook | forward to a friend 

Copyright © *|2012|* *|Ukrainian World Congress|*, All rights reserved.

Media Contact: Irene Mycak
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON 
M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
e-mail: congress@look.ca
website: www.ukrainianworldcongress.org


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed