Ukrainian World Congress calls for worldwide boycott of goods made in Russia

14 May 2014
 

MEDIA RELEASE

 

Ukrainian World Congress calls 
for worldwide boycott of goods made in Russia

 

The Ukrainian World Congress (UWC) is calling for a worldwide boycott of goods made in Russia in response to Russia’s brazen aggression against Ukraine.
 
Russia is persistently violating international conventions with its attempts to take control of Ukraine’s territory. This was first evidenced by the illegal and forceful annexation of Crimea which, even according to the statistics of the Presidential Council on Civil Society and Human Rights, was supported by only 15‑30% of voters.
 
In addition, with the goal of disrupting the Presidential Elections on 25 May 2014 in Ukraine, Russia’s special forces and accomplices are instigating brutal acts of violence and provocations in Eastern and Southern Ukraine, including the illegal referendums in the Donetsk and Luhansk oblasts on 11 May 2014.
 
In view of the foregoing, the UWC is calling for a worldwide boycott of goods made in Russia until such time as Russia respects the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine in accordance with the 1994 Budapest Memorandum on Security Assurances.
 
“The Ukrainian World Congress condemns Russia’s imperialist actions against Ukraine and calls on the international community to support this boycott for Russia to respect its international commitments and to ensure peace, security and stability in Europe,” stated UWC President Eugene Czolij.

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 33 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non‑governmental organization (NGO) with special consultative status.

14 травня 2014 р.

 
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 

Світовий Конґрес Українців
закликає до всесвітнього бойкоту товарів, вироблених у Росії  

 

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає до всесвітнього бойкоту товарів, вироблених у Росії, у відповідь на зухвалу агресію Росії проти України.
 
Росія постійно порушує міжнародні конвенції своїми спробами взяти під контроль території України. Про це насамперед свідчить незаконна і силова анексія Криму, за яку, навіть за статистикою Ради при Президенті Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, проголосувало лише 15-30% виборців.
 
Крім цього, щоб зірвати в Україні президентські вибори 25 травня 2014 р., спецслужби та поплічники Росії здійснюють у Східній і Південній Україні жорстокі акти насильства та провокації, включно з незаконними референдумами у Донецькій і Луганській областях 11 травня 2014 р.
 
У зв’язку з цим СКУ закликає до всесвітнього бойкоту товарів, вироблених у Росії, аж поки Росія не буде поважати суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України згідно з Будапештським Меморандумом про гарантії безпеки 1994 р.
 
“Світовий Конґрес Українців засуджує імперіалістичні дії Росії проти України та закликає міжнародну спільноту підтримати цей бойкот, щоб Росія поважала свої міжнародні зобов’язання, а також щоб забезпечити мир, безпеку і стабільність у Європі,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.

 
СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed