Ukrainian World Congress International Election Observation Mission releases Preliminary Observations confirming democratic Presidential Election

26 May 2014

MEDIA RELEASE 
 

Ukrainian World Congress International Election Observation Mission releases Preliminary Observations confirming democratic Presidential Election
 

On 26 May 2014 the Ukrainian World Congress (UWC) International Election Observation Mission released its Preliminary Observations during a press conference held at the UNIAN Information Agency in Kyiv confirming that the early 2014 Presidential Election in Ukraine on 25 May 2014 has met international standards for the conduct of democratic elections.

Although observers noted isolated infractions, the shortcomings did not impact the election results. Most voters were able to express their will on election day, despite the complicated situation in Eastern and Southern Ukraine. Official government statistics and the statistics of independent non-governmental organizations confirm a voter turnout surpassing 60%.

The UWC Mission, which numbered 236 observers from 22 countries, will publish a comprehensive final report, offering recommendations for potential improvements after completion of the process.
 
The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 33 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

26 травня 2014 р.

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 

Міжнародна спостережна місія Cвітового Конґресу Українців представила попередні висновки, підтвердивши демократичність президентських виборів

26 травня 2014 р. Міжнародна місія Cвітового Конґресу Українців (СКУ) зі спостереження за президентськими виборами в Україні (Місія СКУ) представила свої попередні висновки під час прес-конференції в Інформаційному агентстві УНІАН у Києві, підтвердивши, що дострокові президентські вибори в Україні 25 травня 2014 р. відповідають міжнародним стандартам проведення демократичних виборів.

Хоча спостерігачі помітили окремі порушення, недоліки не вплинули на результати виборів. Більшість виборців змогла висловити свою волю в день виборів, незважаючи на складну ситуацію в Східній та Південній Україні. Офіційна державна статистика та статистика незалежних неурядових організацій підтверджують, що явка виборців перевищила 60%.

Місія СКУ, яка налічувала 236 спостерігачів з 22 країн, після завершення виборчого процесу опублікує повний остаточний звіт з пропозиціями щодо потенційних покращень.
 
СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 33 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.
 

 
 
 

 follow us on Facebook | forward to a friend 

Copyright © *|2012|* *|Ukrainian World Congress|*, All rights reserved.

Media Contact: Irene Mycak
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON 
M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
e-mail: congress@look.ca
website: www.ukrainianworldcongress.org

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed