UCC WELCOMES DECISION BY NATO STATES TO ARM UKRAINE

 

UCC WELCOMES DECISION BY NATO STATES TO ARM UKRAINE 

4 September, 2014- Ottawa – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) welcomes the announcement made by Ukrainian President Petro Poroshenko that NATO states have agreed to provide military support for Ukraine.  

President Poroshenko, in Wales attending the NATO Summit, stated after a meeting of the NATO-Ukraine Commission:  

“At the meeting many Allies declared additional practical support to Ukraine to be provided on a bilateral basis, including commitments to contribute to newly established defence capacity building trust funds and what is especially important: rehabilitation of wounded servicemen, bilateral military cooperation in the provision of lethal and non-lethal equipment. We welcome and appreciate this demonstration of a true Distinctive Partnership.”

“Russia has invaded and occupied Crimea, and now regular Russian combat troops have invaded Donetsk and Luhansk oblasts. The Russian Federation under President Putin seeks to destroy the peace and stability of the European continent,” stated Paul Grod, National President of the Ukrainian Canadian Congress. “The NATO Summit has provided an important opportunity for the Alliance to take a strong and unequivocal stand against Russia’s imperialist aggression towards Ukraine. The announcement that NATO member states will provide lethal and non-lethal equipment is a vital step towards protecting Ukraine’s independence against Russia’s belligerence.”  

The Ukrainian World Congress (UWC) established a framework calling upon NATO member states to provide military assistance to Ukraine. Concrete programs of the UWC provide humanitarian and medical assistance to the people and armed forces of Ukraine. The UWC and the UCC have been working closely with the esteemed think tank the Atlantic Council as part of its “Ukraine in Europe” project. In addition, the UWC at its Annual General Meeting in Kyiv on August 29-31, launched several campaigns, including “No Mistrals for Putin” and public rallies encouraging military assistance to Ukraine. The UWC formally appealed to NATO member governments to provide necessary military assistance to Ukraine in the face of Russian aggression. The UWC briefing note to NATO member states can be found at:  http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/Memoranda/UWC%20Briefing%20Note%20for%20NATO.pdf

The UCC welcomes the statement by Canada’s Prime Minister, the Rt. Hon. Stephen Harper, who said at the NATO Summit that,  

“Canada and its NATO Allies are united in condemning Russia’s aggression against Ukraine and are taking the measures necessary to compel the Putin regime to change course. We are also taking steps to deter any further Russian aggressive military expansionism in the region.”  

The Ukrainian Canadian Congress underlines its complete solidarity with the people of Ukraine in their brave struggle to defend their country against the assault on its sovereignty and freedom.

 

ПРЕС-РЕЛІЗ

 

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ВІТАЄ РІШЕННЯ КРАЇН НАТО

ПРО НАДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ

 

4 вересня 2014 року – Оттава – Конґрес Українців Канади (Конґрес) вітає заяву українського президента Петра Порошенка про домовленість з країнами-членами НАТО щодо надання військової допомоги Україні.

Президент Порошенко прийняв участь у Саміті НАТО в Уельсі, де після засідання Комісії Україна-НАТО він заявив:

«На зустрічі багато Союзників заявили про додаткову практичну допомогу Україні, що буде надана на двосторонній основі, включаючи зобов’язання зробити внесок у новостворені цільові фонди з нарощування обороноздатності, і що особливо важливо: реабілітація поранених військовослужбовців, двостороннє військове співробітництво у сфері постачання летальної і нелетальної зброї. Ми вітаємо та цінуємо цю демонстрацію істинного особливого партнерства.»

 «Росія вторглася в Україну і окупувала Крим, і тепер регулярні російські бойові війська вторглися в Донецьку та Луганську області. Російська Федерація при президентові Путіні прагне знищити мир і стабільність на європейському континенті», – заявив Павло Ґрод, президент Конґресу Українців Канади. «Саміт НАТО надав важливу можливість Альянсу рішуче і беззастережно виступити проти імперіалістичної агресії Росії щодо України. Оголошення того, що держави-члени НАТО нададуть летальне і нелетальне обладнання є важливим кроком до захисту незалежності України проти войовничості Росії».   

Світoвий Конґрес Українців (СКУ) заклав основу для заклику держав-членів НАТО про надання Україні військової допомоги. Розроблені програми СКУ надають гуманітарну та медичну допомогу населенню та збройним силам України. СКУ та Конґрес Українців Канади тісно співпрацюють з аналітичним центром «Atlantic Council»в рамках проекту «Україна в Європі». Крім того, СКУ на своїх річних Загальних зборах в Києві 29-31 серпня, запустила кілька кампаній, включаючи кампанію «No Mistrals for Putin» і мітинги на підтримку надання військової допомоги Україні. СКУ офіційно звернувся до урядів країн-членів НАТО щодо надання необхідної військової допомоги Україні перед лицем російської агресії. Інформаційну записку для країн-членів НАТО можна побачити за посилaнням:

http://www.ukrainianworldcongress.org/UserFiles/File/Memoranda/UWC%20Briefing%20Note%20for%20NATO.pdf

Конґрес вітає заяву Прем’єр-Міністра Канади, Високоповажного Стівена Гарпера, який сказав на Саміті НАТО:

«Канада та її союзники по НАТО об’єднані у засудженні агресії Росії проти України і вживають необхідні заходи, щоб змусити режим Путіна змінити курс. Ми також вживаємо заходи для стримування подальшої агресивної військової експансії Росії в регіоні».

Конґрес Українців Канади підкреслює свою повну солідарність з народом України у його хоробрій боротьбі на захист своєї країни від нападу на її суверенітет і свободу.

 

Follow us on Twitter @ukrcancongress, or on Facebook at:

https://www.facebook.com/UkrainianCanadianCongress or Internet: www.ucc.ca

  

Taras Zalusky, Executive Director

Ukrainian Canadian Congress

(613) 232 – 8822  

taras.zalusky@ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed