Ukrainian Canadian Congress launches National Holodomor Awareness Week

Ukrainian Canadian Congress launches National Holodomor Awareness Week

 

“We were guilty, we just didn’t know of what, of what sins.

Simply because we were called Ukrainians.”

Halyna Huba

Holodomor survivor, Poltava oblast

18 November 2014 – The Ukrainian Canadian Congress (UCC) has launched National Holodomor Awareness Week from 17-23 November 2014.

Eighty one years ago, in an attempt to silence the Ukrainian nation and quell its aspirations for independence, Stalin’s totalitarian regime sentenced millions of our people to death by starvation. “Ukraine is now of the utmost importance … If we do not deal with the situation in Ukraine, we can lose Ukraine forever …”, wrote Joseph Stalin in 1932 to the Secretary of the Communist Party, Lazar Kaganovich.

Despite the decades-long efforts by communist authorities, and attempts by other contemporary forces to disinform and erase from human memory the horrific experiences of the Holodomor, the world today knows the facts about this crime. Archival documents, scholarly research and testimonies by survivors have contributed to recognition of the Holodomor as genocide of the Ukrainian nation and to remembrance of the countless victims by governments and international institutions.

 

In Canada, we have led the international community with the recognition by the Canadian Federal Government of the Holodomor as an act of genocide in 2008 with similar recognition by the Provincial Governments of Saskatchewan, Alberta, Manitoba, Ontario and Quebec.

The consequences of the Holodomor on the Ukrainian nation still reverberate eighty one years later as the Ukrainian people face a military threat from the Russian Federation to their aspirations for independence, a threat which attempts to deny their right to live in dignity in an independent, sovereign, democratic European state.

We must continue to raise awareness of the Holodomor and ensure that future generations continue to learn, remember and understand the tragic pages of our history.

On Saturday, 22 November 2014, International Holodomor Memorial Day and National Holodomor Memorial Day, the Ukrainian Canadian Congress calls upon all Canadians to:

  • remember the victims of the Holodomor with a moment of silence at 19:32 local time;
  • light candles of remembrance in homes;
    • participate in local commemorative events and memorial services.

May our memory of the victims of the Holodomor – 1932-33 Famine Genocide remain eternal.

Ukraine remembers – the World acknowledges!

 

_____________________________________________________________________________  

Конґрес Українців Канади оголошує Всеканадський тиждень

вшанувaння жертв Голодомору

“І ми осталися винуваті, не знати тільки за що, за які гріхи.

Тільки того що ми звалися українцями.”

Галина Губа

Очевидець Голодомору, Полтавська область

18 листопада 2014 р. – Конґрес Українців Канади (КУК) оголосив Всеканадський тиждень вшанування жертв Голодомору з 17 по 23 листопада 2014 р.

81 рік тому, у спробі подолати український народ та придушити його боротьбу за незалежність, тоталітарний сталінський режим прирік на голодну смерть мільйони наших співвітчизників. “Найголовніше тепер Україна… Якщо ми тепер не візьмемось за виправлення ситуації в Україні, Україну можемо втратити…,” – так у 1932 р. писав Сталін до секретаря Комуністичної партії Лазаря Кагановича.

Незважаючи на багаторічні намагання комуністичної влади, а також нинішні спроби окремих сил дезінформувати та стерти з людської пам’яті жахливі події Голодомору, сьогодні світ знає правду про цей злочин. Архівні документи, дослідження українських та зарубіжних учених, а також спогади очевидців стали підставою для визнання Голодомору геноцидом українського народу та для вшанування пам’яті численних жертв державами та міжнародними інституціями.

Канадa є однією з перших країн міжнародної спільноти, яка визнала Голодомор актом геноциду українського народу у 2008 році на рівні федерального уряду, а пізніше – урядів провінцій Саскачеван, Альберти, Манітоби, Онтаріо та Квебеку.

Наслідки Голодомору для української нації ще відчуваються й через вісімдесят один рік, коли український народ сутикається з військовою загрозою з боку Російської Федерації у прагненні до незалежності, загрозою, яка намагається заперечувати право жити гідним життяму незалежній, суверенній, демократичнійєвропейській державі.

Ми повинні продовжувати підвищувати обізнаність про Голодомор і зробити все можливе, щоб майбутні покоління вивчили, пам’яталиі зрозуміли трагічні сторінки нашої історії.

У суботу, 22 листопада 2014 р., у Міжнародний день пам’яті жертв Голодомору, КУК закликає всіх канадців:

 

  • вшанувати жертви Голодомору хвилиною мовчання о 19:32 за місцевим часом;
  • запалити в помешканнях свічки пам’яті та
  • взяти участь у місцевих відзначеннях та пам’ятних службах.

 

Вічна пам’ять жертвам Голодомору-геноциду українського народу.

 

Україна пам’ятає – світ визнає!

   

Follow us on Twitter @ukrcancongress, or on Facebook at:

https://www.facebook.com/UkrainianCanadianCongress or Internet: www.ucc.ca

Taras Zalusky, Executive Director

Ukrainian Canadian Congress

(613) 232 – 8822  

taras.zalusky@ucc.ca

 


UCC Media Contact:

The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади:

Hаціональний офіс KYK

телефон: (613) 232 – 8822

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed