UWC: Joint Statement on the first anniversary of the forceful annexation of Crimea by the Russian Federation

unnamed
Joint Statement of the Ukrainian World Congress, The World Congress of the Crimean Tatars
and the Association of Jewish Organizations and Communities of Ukraine
on the first anniversary of the forceful annexation of Crimea by
 the Russian Federation

One year ago, on 18 March 2014, the international community was witness to the most insolent since the Second World War violation of international law – the forceful annexation by the Russian Federation of Crimea, an integral part of the territory of the Ukrainian state.

The United Nations, in the resolution Territorial integrity of Ukraine adopted by the General Assembly on 27 March 2014 on the illegal so-called “referendum” in Crimea held on 16 March 2014, declared:

6. Calls upon all States, international organizations and specialized agencies not to recognize any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol on the basis of the above‑mentioned referendum and to refrain from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such altered status.

The Russian invasion of Crimea has led to numerous gross violations of the fundamental human rights and freedoms of Ukrainians, Crimean Tatars, Jews and other residents, who publicly oppose the occupying authorities, a fact supported by the recently released report by the Atlantic Council of the United States and Freedom House titled Human Rights Abuses in Russian-Occupied Crimea.With armed activities on the territory of Crimea, the Russian Federation began its military aggression against Ukraine that it continues in Eastern Ukraine, blatantly violating the norms of international law including the UN Charter, the 1975 HelsinkiConference on Security and Co-operation in Europe Final Act on the territorial integrity of states, the 2004 Budapest Memorandum on Security Assurances, and the Minsk agreements of 5 and 19 September 2014, and 12 February 2015.

“The Ukrainian World Congress, The World Congress of the Crimean Tatars, and the Association of Jewish Organizations and Communites of Ukraine resolutely condemn the annexation of Crimea by the Russian Federation and its aggressive acts against Ukraine which are a direct threat not only to Ukraine, but to peace and stability in Europe,” declared Ukrainian World Congress President Eugene Czolij, The World Congress of the Crimean Tatars President Refat Chubarov and Association of Jewish Organizations and Communities of Ukraine Co-Presidents Josef Zissels and Andrew Adamovsky. “We call upon the international community to promptly strengthen its targeted sanctions against the Russian Federation and to concretely and effectively assist Ukraine defend its independence and territorial integrity which includes Crimea.”

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.
***
18 березня 2015 р.
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Спільна заява
Світового Конґресу Українців, 
Всесвітнього Конгресу Кримських Татарта Асоціації Єврейських Організацій та Громад України 
до першої річниці насильницької анексії Криму Російською Федерацією

Рік тому, 18 березня 2014 р., міжнародна спільнота стала свідком найбільш зухвалого з часів Другої світової війни порушення міжнародного права – насильницької анексії Російською Федерацією Криму, що є невід’ємною частиною території Української держави.27 березня 2014 р. Організація Об’єднаних Націй, у своїй Резолюції “Територіальна цілісність України” стосовно незаконного, так званого “референдуму” в Криму 16 березня 2014 р., заявила, що:

“6. Закликає всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані заклади не визнавати жодної зміни статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя на основі вищезгаданого референдуму і утримуватись від жодних дій чи кроків, які можна було б тлумачити як визнання такого зміненого статусу”.

Російська інтервенція в Криму спричинила численні грубі порушення фундаментальних людських прав і свобод українців, кримських татар, євреїв та інших жителів, які виступають проти окупаційної влади, що зокрема підтверджує недавній розширений звіт Атлантичної ради США і Дому свободи під назвою“Порушення людських прав у окупованому Росією Криму”.

Силовими діями на території Криму Російська Федерація розпочала свою військову агресію проти України та невпинно продовжує її на Сході України, явно порушуючи норми міжнародного права, включно з Хартією Організації Об’єднаних Націй, Гельсінським Заключниим актом Наради з безпеки та співробітництва в Європі1975 р. про територіальні цілісності держав, Будапештським Меморандумом про гарантії безпеки 2004 р., а також Мінські угоди від 5 і 19 вересня 2014 р. та від 12 лютого 2015 р.

“Світовий Конґрес Українців, Всесвітній Конгрес Кримських Татар та Асоціація Єврейських Організацій та Громад України рішуче засуджують анексію Криму Російською Федерацією та її агресорські дії проти України, що є прямою загрозою не лише для України, але й для миру та стабільності в Європі, – заявили Президент Світового Конґресу Українців Евген Чолій, Президент Всесвітнього Конгресу Кримських Татар Рефат Чубаров та Співпрезиденти Асоціації Єврейських Організацій та Громад України Йосиф Зісельс і Андрій Адамовський. – Ми закликаємо міжнародну спільноту якнайшвидше посилити свої цільові санкції проти Російської Федерації та конкретно і ефективно допомогти Україні захистити свою незалежність і територіальну цілісність, у тому числі й Крим”.

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, щопредставляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українськіорганізації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

Copyright © *|2012|* *|Ukrainian World Congress|*, All rights reserved.Media Contact: Irene Mycak
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON
M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
e-mail: uwc@ukrainianworldcongress.org
website: www.ukrainianworldcongress.org

Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed