UCC LAUNCHES CALL FOR NOMINATIONS FOR NATIONAL LEADERSHIP AWARD

UCC LAUNCHES CALL FOR NOMINATIONS FOR
NATIONAL LEADERSHIP AWARD

April 9, 2015 – Ottawa – Today, the Ukrainian Canadian Congress (UCC) announced its call for nominations for qualified individuals for the UCC National Leadership Award.

“The UCC National Leadership Award recognizes outstanding contribution, dedication to the Ukrainian Canadian community and service to Canada and Ukraine,” stated UCC National President Paul Grod. “The National Leadership Award recognizes people and organizations in all sectors of the Ukrainian Canadian community. Their contributions are varied, yet they have all enriched the lives of others and made a difference to our community.”

The National Leadership Award of the Ukrainian Canadian Congress provides the opportunity to recognize worthy individuals and organizations in their communities.  The UCC established the Leadership Award in August 2010.

It shall be bestowed upon:

a) a worthy individual or organization that has made a significant national contribution to the development of the Ukrainian Canadian community; or

b) a Ukrainian Canadian that has demonstrated individual excellence on a national scale in the areas of arts, culture, athletics, media, politics, business, entertainment, education, academia, health sciences, community or religious development, social services, civil society and leadership.

“The UCC National Leadership Award recognizes outstanding achievement in community development, and is measured by the recipients’ level of excellence and initiative, and the recipients’ impact both within and outside the Ukrainian Canadian community.” stated Mike Hantzsch, Chair of the UCC Awards & Recognition Committee.  “Given the leadership demonstrated by a large number of people over the last year and a half during the crisis in Ukraine, we expect a large number of high quality nominations.”

To nominate someone for a Leadership Award click here: UCC Leadership Nomination Form. Only those applications received by midnight on May 31, 2015, shall be considered for awards. Completed applications should be sent by email to ucc@ucc.ca or mail to

UCC Head Office
952 Main Street, Suite 203
Winnipeg, MB
R2W 3P4

All submissions will be considered by the UCC’s Awards and Recognition Committee, and approved by the UCC Executive Committee.

КОНҐРЕС УКРАЇНЦІВ КАНАДИ ОГОЛОШУЄ ВІДКРИТТЯ НОМІНАЦІЙ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ НАГОРОДИ ПРОВІДНИЦТВА

9-го квітня, 2015 – Оттава – Сьогодні Конґрес Українців Канади (Конґрес) оголошує відкриття номінацій кваліфікованих осіб для Національної Нагороди Провідництва Конґресу Українців Канади.

“Національна Нагорода Провідництва визнає надзвичайний внесок та відданість українсько-канадській громаді й службу на користь Канади та України,” зазначив Павло Ґрод, Національний Президент Конґресу. “Національна Нагорода Провідництва визнає осіб і організації у всіх сферах українсько-канадської громади. Їхні внески є різні, але вони всі збагатили життя інших й нашу спільноту.”

Національна Нагорода Провідництва Конґресу Українців Канади дає можливість визнати осіб і організації у їхній місцевості. Нагорода була започаткована Конґресом в серпні 2010 р.

Нагорода призначаєтся:

а) достойні особі  або організації, яка здійснила важливий внесок до розвитку українсько-канадської спільноти на національному рівні; або

б) представнику українсько-канадської громади, який(-а) продемонстрував(-ла) особисту майстерність на національному рівні в галузі: мистецтва, культури, спорту, медії, політики, бізнесу, розваги, освіти, науки, медицини, громадського або релігійного розвитку, суспільної служби, громадянського суспільства та провідництва.

“Національна Нагорода Провідництва визнає надзвичайне досягнення в розвитку громади, яке вимірюється рівнем високоякості та ініціятиви отримувачів та їхний вплив як в, та поза українсько-канадської громади,” заявив Михайло Ганч, голова Комітету Нагород та Визнань Конґресу. “Враховуючи провідництво продемонстроване багатьма людьми протягом останного півторароку кризи в Україні, ми сподіваємося, що отримаємо високу кількість номінацій.”

Форми для номінацій можна отримати тут – UCC Leadership Nomination Form. Номінації можна подавати до 31-го травня 2015 р. Заповнені форми можна вислати електронною поштою на адресу ucc@ucc.ca або поштою на адресу:

UCC Head Office
952 Main Street, Suite 203
Winnipeg, MB
R2W 3P4

Щоб отримати більше інформації просимо написати нам на адресу ucc@ucc.ca.

 

 

 

Follow us on Twitter @ukrcancongress, or on Facebook at:

https://www.facebook.com/UkrainianCanadianCongress or Internet: www.ucc.ca

Taras Zalusky, Executive Director

Ukrainian Canadian Congress

(613) 232 – 8822  

taras.zalusky@ucc.ca

 


UCC Media Contact:The UCC National Office
Telephone: (613) 232 – 8822
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.ucc.ca

 

Пресовий референт Конґресу Українців Канади:

Hаціональний офіс KYK

телефон: (613) 232 – 8822

електронна адреса: ucc@ucc.ca

інтернет-сторінка: www.ucc.ca


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed