Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk meets with Ukrainian World Congress President Eugene Czolij in Ottawa

15 July 2015

MEDIA RELEASE

Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk meets 
with Ukrainian World Congress President Eugene Czolij in Ottawa
 

On 14 July 2015 in Ottawa, Canada, Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk met with Ukrainian World Congress (UWC) President Eugene Czolij.

A range of topics were discussed related to the Memorandum of Cooperation between the Ukrainian World Congress and the Cabinet of Ministers of Ukraine of 28 August 2014, including joint efforts to protect Ukraine’s independence, strategies to counteract Russian disinformation, the UWC Mission to Ukraine, UWC humanitarian initiatives and the 2015 UWC Annual General Meeting in Spain.

The discussion also focused on the threat to the activities of Ukrainian communities in Russia following the submission of a “patriotic stop list of unwelcome organizations”, which includes the UWC, by the Upper House of the Russian Duma to the Prosecutor General’s Office, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Justice of Russia for further examination.

Joining Eugene Czolij in the meeting was UWC Vice President Paul Grod.

Eugene Czolij also participated in a meeting with the leaders of Ukrainian Canadian Congress (UCC) member organizations headed by UCC President Paul Grod, where the Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk stressed the importance of the signing on July 14, 2015 of the historic Canada‑Ukraine Free Trade Agreement. The UWC Treasurer Zenon Potichnyj also attended that meeting.

“The Ukrainian World Congress will continue to actively work with the Government of Ukraine in defence of the territorial integrity of Ukraine and the rights of Ukrainian communities in the diaspora,” stated UWC President Eugene Czolij. 
 

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.

UWC1

From left: Eugene Czolij and Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk
Зліва направо: Евген Чолій та Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

 

 

 

UWC2

From left: Counsellor and Chargé d’Affaires of Ukraine in Canada Marko Shevchenko,
Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatsenyuk, Eugene Czolij and Paul Grod

Зліва направо: Тимчасовий повірений у справах України в Канаді Марко Шевченко,
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, Евген Чолій та Павло Ґрод. 

 

15 липня 2015 р.

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся 
з Президентом Світового Конґресу Українців Евгеном Чолієм у Оттаві
 

14 липня 2015 р. у Оттаві, Канада, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з Президентом Світового Конґресу Українців (СКУ) Евгеном Чолієм.

У ході зустрічі було порушено низку справ, що пов’язані з Меморандумом про співпрацю між Світовим Конґресом Українців та Кабінетом Міністрів України від 28 серпня 2014 р., а зокрема  про спільні зусилля в захисті незалежності України, стратегію протидії російській дезінформації, Представництво СКУ в Україні, гуманітарні ініціативии СКУ та Річні загальні збори СКУ 2015 р. в Іспанії. 

Рівнож було обговорено питання про загрозу для діяльності в Росії українських громад у зв’язку з поданням верхньою палатою Державної Думи “патріотичного стоп-листу небажаних організацій”, який включає СКУ, на подальший розгляд Генеральної прокуратури, Міністерства закордонних справ та Міністерства юстиції Росії.

Разом з Евгеном Чолієм у цій зустрічі взяв участь Заступник президента СКУ Павло Ґрод.

Евген Чолій також узяв участь у зустрічі з провідниками складових організацій Конґресу Українців Канади (КУК) на чолі з Президентом КУК Павлом Ґродом, під час якої Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив на важливості підписання 14 липня 2015 р. Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. На цій зустрічі також був присутній Скарбник СКУ Зенон Потічний.

“Світовий Конґрес Українців буде й далі активно співпрацювати з Урядом України в захисті територіальної цілісності України та прав українських громад у діаспорі,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій. 

 

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed