UWC urges UN Commission on the Status of Women to demand the immediate release of Nadiya Savchenko

26 October 2015
MEDIA RELEASE

UWC urges UN Commission on the Status of Women
to demand the immediate release of Nadiya Savchenko

On 25 October 2015 the Ukrainian World Congress (UWC) issued a statement appealing to the UN Commission on the Status of Women to demand the immediate release by Russian authorities of Ukrainian citizen Nadiya Savchenko and to urge the international community, including human rights organizations, to raise awareness of her case.

Nadiya Savchenko, Member of Ukrainian Parliament and delegate to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, remains illegally imprisoned in the Russian Federation for political considerations.

“The Ukrainian World Congress appeals to the entire international community to demand the immediate release of Nadiya Savchenko whose imprisonment is in clear violation of international law and clause 6 of the Minsk Agreement of 12 February 2015,” stated UWC President Eugene Czolij.

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non‑governmental organization (NGO) with special consultative status.
26 жовтня 2015 р.

ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

СКУ закликає Комісію ООН зі становища жінок вимагати
негайного звільнення Надії Савченко

25 жовтня 2015 р. Світовий Конґрес Українців (СКУ) випустив заяву, у якій закликав Комісію ООН зі становища жінок вимагати, щоб російські владні структури негайно звільнили українську громадянку Надію Савченко, а також спонукати світове співтовариство, у тому числі й правозахисні організації, підвищити обізнаність про її справу.

Надія Савченко, депутат Верховної Ради України та делегат до Парламентської асамблеї Ради Європи, продовжує бути нелегально ув’язненою в Російській Федерації з політичних міркувань.

“Світовий Конґрес Українців закликає всю світову спільноту вимагати негайного звільнення Надії Савченко, чиє ув’язнення є явним порушенням міжнародного законодавства та пункту 6 Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 р.”, – заявив Президент СКУ Евген Чолій.

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.

 

DONATE

Copyright © *|2012|* *|Ukrainian World Congress|*, All rights reserved.

Media Contact: Irene Mycak
UKRAINIAN WORLD CONGRESS
145 Evans Ave., Suite 207
Toronto, ON
M8Z 5X8 Canada
Tel. (416) 323-3020
Fax (416) 323-3250
e-mail: uwc@ukrainianworldcongress.org
website: www.ukrainianworldcongress.org


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed