UCC asks Canadians to join Ukrainian World Congress campaign to combat Russian disinformation

 
 18 November 2015
 MEDIA RELEASE
UWC calls upon Ukrainian communities
to help document incidents of Russian disinformation
The Ukrainian World Congress (UWC) is calling upon Ukrainian communities to join the international effort to combat Russian disinformation by helping to document such incidents.

East StratCom Team of the European External Action Service, the European Union’s diplomatic service, was tasked with analyzing Russian disinformation, revealing its fundamental aims and tendencies, reacting and effectively preventing further similar steps by the Russian Federation.

Recently, East StratCom created a network for de-bunking myths of the Russian Federation which includes repesentatives of mass media, think tanks, individual experts, officials and non-governmental organizations that are to be the source of facts on Russian disinformation.

The UWC requests that individuals and organizations send any discovered incidents of Russian disinformation with a link to the relevant source to the UWC Liaison Officer to the EU Maryna Iaroshevych (m.iaroshevych@ukrainianworldcongress.org) who will, in turn, submit such materials to East StratCom for analysis.

“We call upon Ukrainian communities to join the effort by East StratCom to compile examples of disinformation that attempt to justify Russian aggression in Ukraine and threaten democratic principles and European values,” commented UWC President Eugene Czolij.

The UWC is the international coordinating body for Ukrainian communities in the diaspora representing the interests of over 20 million Ukrainians. The UWC has member organizations in 34 countries and ties with Ukrainians in 14 additional countries. Founded in 1967, the UWC was recognized in 2003 by the United Nations Economic and Social Council as a non-governmental organization (NGO) with special consultative status.
18 листопада 2015 р.
ПРЕСОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
СКУ закликає українські громади світу 
допомогти задокументувати факти російської дезінформації
Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає українські громади приєднатися до міжнародних зусиль у поборюванні російської дезінформації, допомігши задокументувати таку дезінформацію.

Перед Східним страткомом Європейської служби зовнішньої дії Європейського Союзу було поставлено завдання проаналізувати російську дезінформаційну кампанію, виявити її основні напрямки і тенденції, відреагувати та ефективно запобігти подальшим подібним крокам Російської Федерації.

Нещодавно Східний стратком створив мережу поборювання міфів Російської Федерації, до якої увійшли представники засобів масової інформації, аналітичних центрів, індивідуальні експерти, офіційні особи та неурядові організації, що мають стати джерелом надходження фактів російської дезінформації.

СКУ просить поодиноких осіб та організації надсилати помічені факти російської дезінформації з лінком на відповідне джерело до Представника СКУ зі зв’язків з ЄС Марини Ярошевич (m.iaroshevych@ukrainianworldcongress.org), яка, в свою чергу, буде передавати ці матеріали до Східного страткому для аналізу.

“Закликаємо українські громади приєднатися до зусиль Східного страткому в зборі прикладів дезінформації, що намагається виправдати російську агресію в Україні та загрожує демократичним принципам і європейським цінностям,” – заявив Президент СКУ Евген Чолій.

СКУ є міжнародною координаційною надбудовою українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. СКУ об’єднує в своєму складі українські організації із 34 країн та підтримує зв’язки з українцями ще 14 країн. Заснований у 1967 р., СКУ був визнаний у 2003 р. неурядовою організацією у Економічній та соціальній раді Організації Об’єднаних Націй зі спеціальним консультативним статусом.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed