Ukrainian Canadian Congress Launches Call For Nominations For Taras Shevchenko Medal

Ukrainian Canadian Congress Launches Call For Nominations
For Taras Shevchenko Medal
UCC Shevchenko Medal
Ottawa – February 5, 2016– Today, the Ukrainian Canadian Congress (UCC) announced its call for nominations for qualified individuals for the Taras Shevchenko Medal.
“The Shevchenko Medal is the highest form of recognition that can be granted by the Ukrainian Canadian Congress. It recognizes individuals of Ukrainian and non-Ukrainian descent for their outstanding national contribution towards the development of the Ukrainian Canadian community,” stated UCC National President Paul Grod. “The Shevchenko Medals will be awarded at the UCC’s Triennial Congress being held from September 29-October 2, 2016, in Regina, Saskatchewan.”
The Triennial Congress of Ukrainian Canadians is the policy forum where the leadership of the Ukrainian Canadian community is elected for the next three years and where the priorities for the community are discussed and decided.  November’s Congress will mark the 75th anniversary of the Ukrainian Canadian Congress, the celebration of the 125th anniversary of the Ukrainian immigration to Canada, and the celebration of the 25th anniversary of Ukraine’s independence.
“The Shevchenko Medal recognizes outstanding achievement in community development, culture and the arts, education and sport and is measured by the recipients’ level of excellence and initiative, their sustained body of work, peer recognition and the recipients’ impact both within and outside the Ukrainian Canadian community.” stated Mike Hantzsch, Chair of the UCC Awards & Recognition Committee.
The Board of Directors of the Ukrainian Canadian Congress will be considering applications at its September 2016 meeting. Only those applications received by June 30, 2016, shall be considered for award at the Triennial Congress.
For additional information, please visit: Shevchenko Medal Criteria
Applications are available on the UCC website at: Shevchenko Medal Nomination form

Inquiries regarding the Shevchenko Medal can be directed to the Ukrainian Canadian Congress at (613) 232-8822 or via email at ucc@ucc.ca

Конґрес Українців Канади оголошує прийом номінацій на нагородження Медаллюі ім. Тараса Шевченка
Оттава – 5-го лютого, 2016 р.  – Сьогодні Конґрес Українців Канади оголошує прийом номінацій кандидатів на нагородження визначних особистостей медаллю ім. Тараса Шевченка.
“Шевченківська медаль є найвищою формою визнання, яку може присвоїти  Конґрес Українців Канади.Нею нагороджують осіб українського та неукраїнського походження за визначний всеканадський внесок у розвиток українсько-канадської громади “, заявив президент Національного Конґресу Павло Ґрод. “Нагородження Шевченківськими медалями здійснюватиметься  на Трирічному Конґресі Українців Канади, який відбудеться з 29-го вересня до 2-го жовтня, 2016 р. у Реджайні, Саскачеван.”
Трирічний Конґрес українців Канади – це головний форум, на якому обирається провід українсько-канадської громади на наступні три роки і обговорюються та визначаються напрямки розвитку та пріоритети громади. На листопадовому конґресі  буде відзначено 75-ті роковини Конґресу Українців Канади, 125-річчя імміграції українців до Канади та 25-ліття незалежності України.
” Шевченківська медаль присвоюється як визнання видатних досягнень в розвитку громади, культури і мистецтва, освіти і спорту відповідно до зразкового рівня відданості та ініціативи отримувачів, їх широкий обсяг роботи, визнанням серед колег та позитивним внеском отримувачів на внутрішний й зовнішний ріст й розвиток українсько-канадської громади.”, заявив Михайло Ганч, голова Комітету  нагород і відзначень Конґресу.
Рада директорів Конґресу Українців Канади розглядатимете номінації на своєму засіданні у вересні 2016 р. Лише номінації, отримані до 30-го червня 2016 р, будуть розглянуті для нагородження на Трирічному Конґресі.
Додаткову інформацію можна отримати на сторінці: Shevchenko Medal Criteria
Заявки є доступні на веб-сайті Конґрецу за адресою: Shevchenko Medal Nomination form
Запити стосовно Шевченківської медалі можуть бути спрямовані у КУК за телефоном(613) 232-8822 або на електронну скриньку ucc@ucc.ca.

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed