Alberta Declares 2016-17 Alberta’s Year of the Ukrainian Canadian

Basic CMYK
August 8, 2016. EDMONTON. On Sunday, August 7, the Honourable Deron Bilous, Alberta’s Minister of Economic Development and Trade, declared “Alberta’s Year of the Ukrainian Canadian.”
Minister Bilous made the announcement speaking at the celebrations of the 125th anniversary of Ukrainian immigration to Canada during Ukrainian Day at the Ukrainian Cultural Heritage Village. Alberta’s Year of the Ukrainian Canadian will be brought forward for proclamation during the fall session of the Legislative Assembly of Alberta.
“Generations of Ukrainians overcame many challenges for a new start in Alberta. They helped build this incredible province and, as one of their many descendants, I take tremendous pride in honouring that contribution on behalf of the Government of Alberta,” stated Minister Bilous. “I therefore declare 2016-2017 as ‘Alberta’s Year of the Ukrainian-Canadian.’ “
Minister Bilous presents Ukrainian Canadian Congress Alberta Provincial Council President
Olesia Luciw-Andryjowycz, with a copy of the Declaration of Alberta’s Year of the Ukrainian Canadian. August 7, 2016, Ukrainian Cultural Heritage Village. (PHOTO – Marco Levytsky, Ukrainian News)
For the release from the Government of Alberta on the declaration, please see: http://www.alberta.ca/release.cfm?xID=432189F7D7DD6-B2FD-5478-47FCAB7B1AF2891D
“On behalf of the Ukrainian Canadian community of Alberta, I thank the Government of Alberta for this important declaration. As we celebrate the 125th anniversary of Ukrainian immigration to Canada, we honour the immense contribution that our community has made, and continues to make to our great province,” stated Olesia Luciw-Andryjowycz, President of the Ukrainian Canadian Congress Alberta Provincial Council. “From the first pioneers who came from Ukraine to Canada 125 years ago, Ukrainian Canadians have been an integral part of the social fabric of Alberta.”
The full text of the Declaration of Alberta’s Year of the Ukrainian Canadian, please see here: Alberta Year of the Ukrainian Canadian
For the website of 125th Anniversary Celebrations in Alberta, please see: http://www.canadaukraine125.ca/
News coverage of the Declaration of Alberta’s Year of the Ukrainian Canadian
CBC: Ukrainian-Canadians celebrate 125th anniversary of first immigration

Global News: Ukrainians reflect on 1st immigrants to live in Alberta 125 years ago

 
 
 
Альберта проголосила 2016-17 роком українців-канадців
8-го серпня, 2016 р. ЕДМОНТОН. В неділю, 7-го серпня, Високоповажний Дерон Білоус, Міністр економічного розвитку й торгівлі провінції Альберти, проголосив 2016-17 Роком українців-канадців в Альберті.
Міністр Білоус зробив цю заяву виступаючи на свяктуванні 125-ої річниці української імміграції до Канади під час Українського Дня вСелі спадщини української культури. Декларація про Рік українців-канадців в Альберті буде винесена на проголошення під час осінної сесії Провінційної Законодавчої Асамблеї Альберти.
“Покоління українців перейшли багато випробовувань, зробивши новий початок в Альберті. Вони допомогли в побудові цеї неймовірної провінції, й як один з їхних численних нащадків для мене велика честь від імені уряду Альберти  вшанувати їхний внесок,” заявив Міністр Білоус. “Я оголошую 2016-2017 роком українців-канадців в Альберті.”
Заяву уряду Альберти можна прочитати тут: http://www.alberta.ca/release.cfm?xID=432189F7D7DD6-B2FD-5478-47FCAB7B1AF2891D
“Від імені українсько-канадської громади Альберти я дякую уряду Альберти за цю важливу декларацію. Святкуючи 125-у річницю української імміграції до Канади ми вшановуємо вагомий внесок нашої громади в нашу чудову провінцію,” заявила Олеся Луців-Андрійович, Президент Провінційної РадиАльберти Конґресу Українців Канади. “Від часів перших піонерів, які прибули з України до Канади 125 років тому, українці-канадці єневід`ємною частиною суспільного життя в Альберті.”
Повний текст Декларації уряду Альберти: Alberta Year of the Ukrainian Canadian

 


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed