UCC marks Armed Forces of Ukraine Day with Defenders of Ukraine Fund

Armed Forces of Ukraine Day

UCC Announces Defenders of Ukraine Fund

 December 6, 2017. OTTAWA. Today, Ukraine marks Armed Forces Day. We honour the men and women who serve in uniform in Ukraine, defending their homeland against a foreign invader. They are Ukraine’s finest sons and daughters and they deserve our admiration, respect and support.

The people of Ukraine have answered the call to defend their country with valour and honour. For almost four years, Russia has waged a brutal war of aggression against Ukraine, seeking once again to subjugate the Ukrainian people to Moscow’s tyranny. Ukraine fights against a Russian enemy that turns its artillery against civilians, buries its war dead in unmarked graves under cover of night and uses terror and torture as weapons of war.

The thin line between liberty and oppression runs through eastern Ukraine – where the Ukrainian Armed Forces have fought a cruel and ruthless enemy to a standstill on the eastern front. The blue and yellow flag under which the Ukrainian Armed Forces fight is today the standard of Freedom.

The Ukrainian people have paid a high price for this Freedom. Since 2014, over 10,000 people have been killed and over 23,000 wounded. Today, let us pause to remember all those who have paid with their blood so that Ukraine may be free.

It is to assist Ukraine’s war veterans that the Ukrainian Canadian Congress (UCC), together with the Canada-Ukraine Foundation (CUF) is proud to announce today the establishment of the Defenders of Ukraine Fund.

“Thanks to the generous support of donors during the Gala Reception for Invictus Team Ukraine, the UCC will be able to support projects that work for the benefit of Ukraine’s wounded soldiers and veterans,” stated Paul Grod, National President of UCC. “As Russia continues to wage war on Ukraine, we have a duty to Ukraine’s defenders to provide them with support. The UCC is honoured to help these brave men and women, who are an inspiration to us all.”

The Fund is established due to the generosity of donors for the UCC’s Gala Reception in Honour of Ukraine’s Invictus Team

The Defenders of Ukraine Fund, in the amount of $100,000, will be used for the rehabilitation and benefit of Ukraine’s wounded soldiers and veterans. Organizations who work on projects in this field will be able to apply to the Fund for financing. In the coming weeks, the UCC will issue a Call for Applications for funding.

“The Canada-Ukraine Foundation is pleased to partner with the UCC on this important initiative,” stated Victor Hetmanczuk, President of the Canada-Ukraine Foundation. “The Defenders of Ukraine Fund will provide meaningful support to many organizations whose vital projects are providing much-needed help to Ukraine’s wounded warriors.”

To donate to the Defenders of Ukraine Fund, please call the UCC National Office at 613-232-8822.

 

День Збройних Сил України

 Конґрес Українців Канади започатковує Фонд Захисників України

6 грудня 2017 року. ОТТАВА. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. Ми вшановуємо українських чоловіків та жінок в уніформі, які захищають свою Батьківщину проти іноземного окупанта. Вони — найкращі сини та доньки України і заслуговують нашого захоплення, поваги та підтримки.

Народ України відповів на заклик захистити свою країну з доблестю та честю. Протягом майже чотирьох років Росія веде військову агресію проти України з метою знову підкорити український народ московській тиранії. Україна бореться проти російського ворога, який спрямовує свою артилерію проти мирного населення, ховає своїх полеглих на війні у безіменних могилах під покровом ночі та використовує терор і катування як воєнну зброю.

Тонка межа між свободою та гнітом проходить східною Україною, де Збройні Сили України загнали в глухий кут жорстокого та безжалісного ворога на східному фронті. Синьо-жовтий прапор, під яким воюють Збройні Сили України є сьогодні символом Свободи.

Український народ заплатив високу ціну за свою свободу. Починаючи з 2014 року понад 10 000 людей були вбиті та понад 23 000 — поранені. В цей день, зупинімося на хвилю, щоб вшанувати тих, хто своєю кров’ю заплатив за те, щоб Україна була вільною.

З метою допомоги ветеранам війни України Конґрес Українців Канади (Конґрес) разом з Канадсько-Українською Фундацією з гордістю оголошує заснування Фонду Захисників України.

«Завдяки щедрій підтримці жертводавців під час урочистого прийому для української команди «Ігор Нескорених» Конґрес матиме змогу підтримувати проекти, які працюють на користь поранених солдатів та ветеранів, — зазначив Павло Ґрод, Національний Президент Конґресу. — Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, наш обов’язок — надати підтримку захисникам України.  Конґрес має за честь допомогти  цим хоробрим чоловікам та жінкам, які надихають усіх нас».

Цей Фонд заснований завдяки щедрості жертводавців урочистого прийому Конґресу в честь  української команди «Ігор Нескорених»

Фонд Захисників України в сумі $100 000 буде використаний для реабілітації та підтримки поранених солдатів та ветеранів України. Організації, які працюють над проектами у цій галузі, зможуть подати заявку до Фонду на фінансування. У найближчі тижні Конґрес оголосить прийом заявок на фінансування.

«Канадсько-Українська Фундація рада бути партнером Конґресу у цій важливій ініціативі, — зазначив Віктор Гетьманчук, Президент Канадсько-Української Фундації. — Фонд Захисників України надасть значиму підтримку багатьом організаціям, чиї життєво важливі проекти надають таку потрібну підтримку пораненим українським воїнам».

Щоб пожертвувати на Фонд Захисників України, будь ласка зверніться до Національного офісу Конґерсу Українців Канади (613-232-8822.)


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed