100 Years of Modern Ukrainian Statehood

100 років Новітньої Української Державності

Боже великий, єдиний

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

21-го січня 2018, Оттава. 22-го січня українці всього світу святкують 100-річчя проголошення української державності. Цього дня, 22-го січня 1918-го р Четвертим Універсалом, Українська Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку незалежною, вільною та суверенною державою.

Роком пізніше, 22-го січня 2019-го р, Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка Актом Злуки об’єдналися в єдину, незалежну та нероздільну державу. Сьогодні ця історична дата відзначається як День Соборності України.

Проголошення новітньої української державності сто років тому продовжило тисячолітню історію Українського державотворення, від стародавньої держави Київська Русь до Запорiзької Січі та Четвертого Універсалу.

Український національно-визвольний рух продовжився і в 20-му столітті. Відновлення української державності було врешті досягнуто у 1991 році. В хороброму протистоянні іноземному деспотизму, мільйони життів було загублено в боротьбі українського народу за свої невід’ємні права на вільне життя та вибір своєї спільної долі. Сьогодні ми вшановуємо жертовність та внесок поколінь українських патріотів в боротьбу за свободу України.

Як це вже бувало багато разів впродовж історії, сьогодні незалежність України знову опинилася під загрозою з боку російського імперіалізму. Росія веде жорстоку війну проти України, та незаконно окуповує суверенну територію України в Криму та на Донбасі. Український народ знову вимушений захищати Батьківщину від іноземного тирана. І робить він це в єдності мети, рішучості та хоробрості.

На полі бою та в окопах східної України, героїчні воїни Збройних Сил України продовжують історичну боротьбу, захищаючи свободу країни. Ціна цієї свободи надзвичайно висока. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять тисячі українських героїв, які поклали свої життя, аби Україна залишалася вільною. Ми ніколи їх не забудемо. Вічная Пам’ять.

Сьогодні, в цей визначний ювілей, ми знову підтверджуємо свою відданість  Україні та українському народу. Тому що справедливість завжди перемагає зло, ми впевнені, що одного дня, дуже скоро, жовто-блакитний стяг знову замайорить над містами та селами Криму і Донбасу. Ми обіцяємо нашим сестрам та братам в Україні зробити все, що в наших силах, задля підтримання праведної боротьби за свободу. І ми молимо Бога захистити Україну.

Слава Україні!

Героям Слава!

100 Years of Modern Ukrainian Statehood

Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни,

Волі і світу промінням

Ти її осіни.

 January 21, 2018. OTTAWA. On January 22, Ukrainians all over the world mark the 100th anniversary of the declaration of Ukrainian statehood. On January 22, 1918, the Fourth Universal of the Ukrainian Central Rada proclaimed the Ukrainian National Republic an independent, free, sovereign State.

One year later, on January 22, 1919, the Ukrainian National Republic and the West Ukrainian National Republic united in a single, independent and indivisible State. Today, this historic date is observed as the Day of Unity of Ukraine (День Соборності України).

The Declaration of Modern Ukrainian Statehood 100 years ago continued a thousand-year history of Ukrainian state building, from the ancient state of Kyiv Rus to the Kozak Sich to the Fourth Universal.

Ukraine’s national liberation movement continued throughout the 20th century. The long-held dream of renewed Ukrainian statehood was finally achieved in 1991. In courageous resistance to foreign despotism, millions of lives were lost in the struggle of the Ukrainian people to exercise their inalienable right to live in liberty and choose their own common destiny. Today we honour the sacrifice and contribution of generations Ukrainian Patriots to the sacred cause of freedom.

As so many times throughout history, today Ukraine’s independence is again under threat from Russian imperialism. Russia wages a brutal war of aggression against Ukraine, and illegally occupies sovereign Ukrainian territory in Crimea and the Donbas. The Ukrainian people are once again forced to defend their homeland from foreign tyranny. They have responded with unity of purpose, determination and courage.

On the battlefields and in the trenches of eastern Ukraine, the valiant men and women of Ukraine’s Armed Forces continue the historic battle in defence of Ukraine’s liberty. The price of this liberty is extraordinarily high. Today we mourn the thousands of Ukrainian Heroes who have given their lives so that Ukraine may remain free. They will never be forgotten. Вічная Пам’ять.

Today, on this momentous anniversary, we reaffirm our commitment to Ukraine and the Ukrainian people. Because justice always triumphs over evil, we are certain in the knowledge that one day soon, the Blue and Yellow Standard will again fly over the cities and towns of Crimea and the Donbas. To our sisters and brothers in Ukraine, we pledge to do all in our power to support their righteous struggle in defence of their freedom. And we ask God to protect Ukraine.

Glory to Ukraine!

Glory to Her Heroes!


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed