Canada commemorates Holodomor Memorial Day

 Canada Commemorates Holodomor Memorial Day 

Ukraine Remembers. The World Acknowledges 

 

 

November 23, 2018. OTTAWA. On Saturday, November 24, Canada commemorates Holodomor Memorial Day. In 1932-33, millions of Ukrainians – children, women and men – were murdered by the Soviet regime of Joseph Stalin. This year, we solemnly commemorate the 85th anniversary of this genocide of the Ukrainian people.

The Ukrainian nation was condemned to death by starvation because of the Ukrainian people’s aspiration for independence, and their desire to maintain their culture and traditions and speak their language.  

In 1932-33, the borders of Ukraine were sealed, all grain and food was confiscated, and the Ukrainian people starved. Those who resisted were executed or sent to hard labour in the Gulag. To break the resistance of the Ukrainian people to Soviet rule, the totalitarian Communist regime turned food into a weapon. In one of history’s greatest crimes, the Soviet regime committed genocide against a nation of grain growers who sought to live free on their own land.  

Despite the Soviet attempts to destroy the Ukrainian nation, the Ukrainian people persevered and, decades later, won their independence.  

Today, that independence is again under threat from Russia’s tyranny. The people of Ukraine are once more forced to defend their homeland against Russian imperialism. In Ukraine’s east, Russia wages a brutal war of aggression, seeking again to subjugate Ukraine to Moscow’s rule. A generation of Ukrainians again takes up arms in courageous defence of their freedom and right to self-determination. With God’s help, they will be victorious.  

 On Holodomor Memorial Day, we gather in our communities to pay tribute to the memory of the millions of innocent victims of the Holodomor Famine-Genocide1932-33. We honour the survivors of the Holodomor, whose courage in sharing their story has educated the world about this genocide. We strengthen our commitment to ensuring that crimes such as the Holodomor never happen again. And we pray that peace soon returns to Ukraine.  

 May the Memory of the Victims Be Eternal! 

 Light a candle of remembrance! – An International Initiative 

On September 1, 2018, the Ukrainian World Congress launched the international initiative “Light a candle of remembrance!” to mark the 85th anniversary of the Holodomor.  

For 85 days, a candle was lit in a different part of the world uniting Ukrainians and friends of Ukraine in remembrance of the innocent victims of the genocidal policy of the Stalin regime, while raising awareness of the issues of human rights, respect and tolerance. Tomorrow, the initiative will conclude at the Ukrainian national commemoration of the Holodomor in Kyiv, Ukraine.  

83 countries participated in the initiative. In Canada, “Light a candle in remembrance!” commemorative events took place in the following places: Calgary, Edmonton, Montreal, Oakville, Ottawa, Red Deer, St. Catharines, Saskatoon, Toronto and Winnipeg. More information about this initiative is available here: https://holodomor85.com/ 

 On Holodomor Memorial Day, Saturday, November 24, the UCC calls on all Canadians to:  

  • Pause for a moment of silence at 19:32 local time. 
  • Light a candle of remembrance in your home. 

 

Канада вшановує День Пам’яті Голодомору 

Україна пам’ятаєСвіт визнає 

 

23-го листопада, 2018. ОТТАВА. В суботу, 24-го листопада, Канада вшановує День Пам’яті Голодомору. В 1932-33 роках мільйони дітей, жінок та чоловіків були приречені на смерть комуністичним режимом Йосипа Сталіна. Цього року, ми вшановуємо 85-ту річницю цього геноциду українського народу.

Українська нація була приречена на смерть голодом через прагнення українського народу за незалежність, бажання розмовляти рідною мовою та зберігати власну культуру і традиції.

В 1932-33 роках кордони України були закриті, зерно та харчі були конфісковані, й український народ голодував. Щоб зламати опір українського народу проти комуністичної влади, тоталітарний радянський режим перетворив харчі в зброю. В одних з найбільших в історії злочинів проти людства, комуністичний режим вчинив Геноцид проти нації хліборобів, які намагалися жити вільно на власній землі.

Незважаючи на спроби радянського режиму знищити українську націю, народ вистояв й десятиліттями пізніше, виборов свою незалежність.

Сьогодні ця незалежність ще раз знаходиться під загрозою російської тиранії. Народ України знову змушений захищати свою батьківщину від російського імперіалізму. На сході України, Росія веде жорстоку війну агресії, знову шукаючи шляхи поневолити український народ. Покоління українців із зброєю в руках відважно захищають невід’ємне право свого народу на свободу та самовизначення.

В День Пам’яті Голодомору ми гуртуємося в наших громадах для вшанування пам’яті мільйонів невинних жертв Голодомору Геноциду 1932-33 років. Ми вшановуємо тих хто пережив Голодомор. Їхня відвага свідчити про Голодомор, дуже багато допомогла з навчанням людства про цей Геноцид. Ми зміцнюємо наше зобов’язання запевнити, щоб злочини такі як Голодомор, ніколи не повторилися. Ми молимось щоб мир знову запанував в Україні.

Міжнародна акція “Запали свічку пам’яті!”

1 вересня 2018 р. Світовий Конґрес Українців розпочав міжнародну акцію “Запали свічку пам’яті!”, щоб відзначити 85-ті роковини геноциду українського народу – Голодомору.

Протягом 85-ти днів до Міжнародного дня пам’яті Голодомору 24 листопада 2018 р. свічка горіла щодня в іншій частині світу, об’єднуючи українців та друзів України у пам’ять невинних жертв політики геноциду сталінського режиму, підвищуючи таким чином обізнаність у питаннях прав людини, поваги та терпимості. Завтра, міжнародна акція завершиться у рамках українського національного відзначення 85-их роковин Голодомору в Києві.

83 країни брали участь в акції. В Канаді, заходи відбулися в наступних містах: Едмонтон, Калґари, Монтреаль, Оквил, Оттава, Ред Дір, Ст. Кетеринс, Саскатун, Торонто і Вінніпеґ. Більше інформації про цю міжнародну ініцітиву можна знайти тут.

Вічная Пам’ять!

В День Пам’яті Голодомору, суботу 24-го листопада, Конґрес Українців Канади закликає всіх канадців:

  • Згадати жертв Голодомору хвилиною мовчання о 19:32 за місцевим часом;
  • Запалити свічку пам’яті у ваших домах;
  • Взяти участь у місцевих вшануваннях та поминальних службах. Список подій можна знайти тут.

Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed