Alexandra Chyczij elected new UCC President

Alexandra Chyczij elected as new UCC President

December 8, 2018. MONTREAL, QC. The Ukrainian Canadian Congress (UCC) is holding its meeting of the Board of Directors and Annual General Meeting in Montreal, Quebec on December 7-9, 2018.

Today, Paul Grod, who was recently elected President of the Ukrainian World Congress (UWC) at the XI Ukrainian World Congress in Kyiv, announced his resignation as President of the UCC.

Alexandra Chyczij was unanimously elected and sworn in as President of the UCC. Andrea Kopylech becomes First Vice President and Alex Ilchenko joins the UCC Executive Committee as Second Vice President.

President Chyczij sworn into office by Past President Grod

“Paul has served our community with honour, distinction and dedication for many years, including the last decade as President of the UCC,” stated Chyczij. “On behalf of the Board of Directors, we thank Paul for his service, and wish him success as President of the UWC. He leaves our organization stronger than he found it, and we look forward to continuing our close cooperation with the UWC.”

President Chyczij announced that Paul Grod will chair the UCC Endowment Fundraising Campaign.

“It was a deep personal honour for me to serve as President of the UCC, and to be asked to chair the UCC Endowment Campaign. All the successes of the UCC in the past decade are not mine. They are the result of the hard work and commitment of our volunteers, the generosity of our donors, and the abilities and vision of our leadership team and staff,” stated Grod. “President Chyczij and Vice-Presidents Kopylech and Ilchenko have a long and successful track record of community and professional leadership, and I am certain that they, together with our accomplished Board of Directors, will continue to capably and skilfully lead the UCC.”

For the biographies of President Chyczij, 1st Vice-President Kopylech and 2nd Vice-President Ilchenko, please click here.

Stay tuned for an update on the UCC Leadership Dinner, taking place tonight, and a report on the conclusion of the UCC AGM and Meeting of the Board of Directors.

 

Конґрес Українців Канади оголошує зміни в провідництві

8-го грудня, 2018 р. МОНТРЕАЛ. 7-9 грудня, 2018 р в  Монтреалі проходять засідання Ради Директорів Конґресу Українців Канади (Конґресу) та річні загальні збори Конґресу.

Сьогодні, Павло Ґрод, який нещодавно був обраним Президентом Світового Конґресу Українців (СКУ) на ХІ Світовому Конґресі Українців в Києві оголосив про свою відставку з посади Президента Конґресу Українців Канади.

Олександра Хичій була обрана одноголосно та прийняла присягу Президента Конґресу Українців Канади. Андреа Копилець стала першим заступником Президента, а Олександр Ільченко приєднався до Екзекутивного Комітету Конґресу як другий заступник Президента.

“Павло служив нашій громаді з честю та відданістю багато років, в тому числі як Президент Українців Канади останні десять років,” заявила Хичій. “Від імені Ради Директорів ми дякуємо Павлу за його службу та бажаємо йому всіх успіхів в його новій ролі Президента СКУ. Він лишає нашу організацію сильнішою, ніж він її знайшов, і ми очікуємо подальшої тісної співпраці зі СКУ.”

Президент Хичій оголосила, що Павло Ґрод стане головою Кампанії з залучення коштів Конґресу.

“Для мене була глибока особиста честь служити як Президент Конґресу Українців Канади та бути запрошеним очолювати Кампанію з залучення коштів. Всі здобутки Конґресу за останні десять років – не мої здобутки. Це результат відданої праці та енергії наших волонтерів, щедрості наших жертводавців та здібностей нашої провідницької команди та штабу,” заявив Ґрод. “Президент Хичій та заступники Президента Копилець та Ільченко мають довгий та успішний досвід роботи як громадські та професійні провідники, і я впевнений що вони, разом з нашою достойною Радою Директорів, продовжать вміло провадити Конґресом.”

Біографії Президента Хичій та заступників Президента Копилець та Ільченка.


Related Posts


facebook YouTube Channel Instagram twitter RSS Feed