Commemorating the 73rd Anniversary of the Wisla Operation (Akcja Wisla)

April 28, 2020. OTTAWA. April 28, 2020 marks the 73rd anniversary of the beginning of the Wisla Operation (Akcja Wisla), the forcible deportation by the Soviet-backed Polish government of Ukrainians from their ancestral lands in what is today eastern Poland. Ukrainians living in the Lemko, Boyko, Nadsianna, Kholm and Pidliashia regions were deported to territories in the north and west of post-WWII Poland. Some 150,000 Ukrainians were forcibly deported.

The forced deportation of the ethnic Ukrainian population from the region of “Zakerzonnia” was followed by the expropriation of Ukrainian property by the Polish state and the intentional assimilation of the ethnic Ukrainian population. The development of the Ukrainian language, culture and faith were prohibited in Communist Poland. Today we remember and honour the victims of this dreadful period of history.

To view a documentary by UATV on the Wisla Operation, please click below:

 

Вшанування памяті жертв Операції Вісла

28-го квітня, 2020 р. ОТТАВА. Сьогодні –  73-та річниця початку Операції “Вісла” (Akcja Wisla) –  примусової депортації українців комуністичним режимом Польщі з історичних українських земель сьогоднішної східної Польщі. Етнічні українці Бойківщини,

Лемківщини, Холмщини, Надсяння, та Підляшшя були депортовані на території північної та західної Польщі. Близько 150,000 українців було примусово депортовано.

Після примусової депортації етнічних українців Закерзоння, комуністичний режим Польщі провів експропріацію майна та власності українців та умисну асимiляцію етнічних українців. Розвиток української мови, культури та віри було заборонено в комуністичній Польщі. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв цієї жахливої сторінки історії.

Документальний фільм про Операцію Вісла від каналу UATV, можна подивитись тут:

 


Related Posts


facebookYouTube ChannelInstagramtwitterRSS Feed